Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng Về Muối Nitrat

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phát biểu nào sau đâysai?

A.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng về muối nitrat

Tất cả những muối nitrat, đihiđrophotphat phần đa dễ tung trong nước.

B.Supephotphat kép tất cả độ dinh dưỡng cao hơn nữa supephotphat đơn.

C.Ở ánh nắng mặt trời cao, toàn bộ các muối bột nitrat đầy đủ bị nhiệt phân hủy, hóa giải khí O2.

D.Phần to axit nitric được dùng để điều chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2.Trong phần lớn nhận xét dưới đây về muối bột nitrat của kim loại, nhấn xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối bột nitrat gần như dễ chảy trong nước.

B. Những muối nitrat đều là hóa học điện li mạnh, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Những muối nitrat đông đảo dễ bị phân huỷ vày nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học tập trong nông nghiệp.


*

Một một số loại supephotphat kép gồm chứa 87,75% muối can xi đihiđrophotphat còn sót lại là các chất không chứa photpho. Độ bổ dưỡng của các loại phân bón này là:

A. 14,625%.

B. 53,25%.

C. 48.75%.

D. 50,25%


Một các loại supephotphat kép bao gồm chứa 87,75% muối canxi đihiđrophotphat còn sót lại là những chất không đựng photpho. Độ dinh dưỡng của các loại phân bón này là

A. 14,625%.

B. 53,25%.

C. 48.75%.

D. 50,25%


Tìn những phát biểu đúng

1. Tất cả các muối nitrat phần đa tan trong nước và là chất điện li mạnh

2. Toàn bộ các muối nitrat có thể tham gia pư hiệp thương ion vs dd NaOH

3. KNO3 được thực hiện để chế dung dịch nổ đen

4. Dd muối hạt nitrat miêu tả tính oxi hóa trong môi trường thiên nhiên axit

5. Muối nitrat rắn rất bền vs nhiệt

6. HNO3 loãng không biểu hiện tính thoái hóa khi tính năng vs Fe2O3

7. Axit nitric tất cả tính oxi hóa khôn xiết mạnh

8. Pư thân HNO3 vs FeO tạo ra khí NO. Số phân tử HNO3 bị FeO khử là 10


Một các loại phân supephotphat kép có chứa 60,54% muối can xi đihiđrophotphat, còn sót lại gồm các chất không cất photpho. Độ bổ dưỡng của một số loại phân lấn này là: 

A. 49,16%. 

B. 36,74%. 

C. 16,04%. 

D. 45,75%.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Bài 37 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Sinh 11 Bài 37 Có Đáp Án (Phần 2)


Chọn B

100 gam tất cả chứa 60,54 gam Ca(H2PO4)2

Ca(H2PO4)2 → P2O5

234(g) 142(g)

60,54(g) → 36,738(g)

=> Độ dinh dưỡng của phân lấn này là 36,74%


Một loại phân supephotphat kép gồm chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn sót lại gồm những chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lạm này là

A. 48,52%

B. 39,76%

C. 42,25%

D. 45,75%


Giả sử một số loại phân này có m = 100g

⇒ mCa(H2PO4)2 = 69,62g

Bảo toàn yếu tắc P: nP2O5 = nCa(H2PO4)2 = 69,62 ÷ 234

⇒ mP2O5 = 142.69,62/234 = 42,25 g

⇒ %mP2O5 = 42,25 ÷ 100 .100% = 42,25%

Đáp án C.


Một một số loại phân supephotphat kép bao gồm chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm những chất không đựng photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

A. 48,52%.

B. 42,25%.

C. 39,76%.

D. 45,75%.


Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Trong 100 gam phân supephotphat kép có: mCa(H2PO4)2= 69,62 gam

→ nCa(H2PO4)2= 69,62/243= 0,2975 mol

→ nP2O5= nCa(H2PO4)2= 0,2975 mol → mP2O5= 0,2975.142= 42,25 (gam)

Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng % cân nặng của P2o5 tương xứng có vào phân.

→Độ dinh dưỡng của nhiều loại phân bón này là 42,25%


Một một số loại phân supephotphat kép có chứa 60,54% muối can xi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ bổ dưỡng của các loại phân lấn này là:

A. 49,16%.

B. 36,74%.

C. 16,04%.

D. 45,75%.


Đáp án B

100 gam tất cả chứa 60,54 gam Ca(H2PO4)2

Ca(H2PO4)2 → P2O5

234(g) 142(g)

60,54(g) → 36,738(g)

=> Độ bồi bổ của phân lân này là 36,74%


Một một số loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối can xi đihiđrophotphat, còn lại gồm những chất không đựng photpho. Độ dinh dưỡng của một số loại phân lấn này là

A. 48,52%.

B. 42,25%.

C. 39,76%.

D.

Xem thêm: Lý Thuyết Sử 10 Bài 8 - Lịch Sử 10 Bài 8: Sự Hình Thành Và Phát Triển Các

 45.75%.


Một nhiều loại phân supephotphat kép bao gồm chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn sót lại gồm những chất không cất photpho. Độ bồi bổ của một số loại phân lấn này là