>> Phật Học

Tháng 10
06
Trang chủ >> Phật Học >>

Pháp Thoại

Danh Sách Hơn 500 Bài Giảng Của Thầy Thích Thiện Xuân

Đăng ngày 06 - 10 - 2016 - Lúc 14 : 30 : 03 (GMT+7)
Tổng hợp danh sách hơn 500 bài pháp âm, pháp thoại, thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên

Danh sách tất cả những bài pháp thoại do thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng

Bài giảng mới cập nhật

STT TÊN BÀI GIẢNG
1 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 1 Và 2
2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4
3 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 5
4 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7
5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8
6 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 9 Và 10
7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 11 Và 12
8 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14
9 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16
10 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 17 Và 18
11 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 19 Và 20
12 Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 1
13 Dụng
14 Học Phật
15 Niệm An Lạc
16 Đợi
17 Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 2
18 Bất Thoái
19 Kinh Địa Tạng
20 Ru
21 Số 10

***

STT TÊN BÀI GIẢNG
1 12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
2 14 Điều Dạy Của Phật
3 3 Điều Tu Tập Đơn Giản
4 32 Tướng Tốt Của Đức Phật
5 7 Bước Hoa Sen
6 7 Đóa Hoa Sen Vi Diệu
7 Ác Ma
8 Ai Ăn Nấy No
9 Ăn Chay
10 Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn
11 Ăn Hiền Ở Lành
12 Ân Thầy Tổ
13 Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa
14 Ba Chữ Trọng
15 Ba Điều Thờ Phật
16 Ba Giải Pháp Của Người Tu
17 Ba Phương Pháp Chuyển Hóa Phiền Não
18 Ba Vấn Đề Chia Sẻ
19 Bậc Thang
20 Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
21 Bàn Tay
22 Báo Hiếu
23 Bát Chánh Đạo
24 Bát Đại Nhân Giác
25 Bát Đại Nhân Giác: Đệ Nhất Giác Ngộ
26 Bát Quan Trai Nghiệp P1
27 Bát Quan Trai Nghiệp P2
28 Bỏ
29 Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm
30 Bố Thí
31 Bốn Lời Phật Dạy
32 Bốn Mùa Nhớ Ơn Cha Mẹ
33 Bổn Phận
34 Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia
35 Cách Sống An Lạc
36 Cái Gì Quan Trọng Với Mình
37 Cái Rốn Của Vũ Trụ Cái Rốn Của Con Người
38 Căn Bản Tu Chứng
39 Cẩn Thận Đóng Cửa Lò Than
40 Cánh Hoa Vô Ưu
41 Chân Lý
42 Chẳng Nhọc Diệu Pháp Vài Ba Hàng
43 Chánh
44 Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật
45 Chánh Niệm Tỉnh Giác
46 Chấp
47 Chìa Khóa
48 Chiến Thắng
49 Chịu Không Nổi
50 Cho Thì Lấy Không Cho Thì Về
51 Chọn Hưởng Thụ Hay Cống Hiến
52 Chữ Duyên Trong Đạo Phật
53 Chữ Hiếu Trong Tứ Ân
54 Chữ Tu
55 Chùa
56 Chung
57 Chuyển
58 Con Đường Tìm Về Chân Lý
59 Con Số Phần 1
60 Con Số Phần 2
61 Công Đức Cúng Dường Trường Hạ
62 Công Đức Hộ Trì Tam Bảo
63 Công Ơn Cha Mẹ
64 Công Phu
65 Của Báu
66 Cực Đến Đâu Bền Vững Chẳng Lay
67 Cực Lạc
68 Cực Lạc Ở Đâu
69 Cúng Dường
70 Cười
71 Đắc
72 Dẩn
73 Danh
74 Đạo
75 Đạo Phật
76 Đạo Và Đời Phải Làm Sao
77 Dấu Vết
78 Dễ Thương
79 Đẹp
80 Đi
81 Đi Chơi
82 Đi Chùa
83 Di Lặc
84 Di Lặc Bồ Tát
85 Đi Tìm Ý Nghĩa Kiếp Người
86 Địa Ngục Trong Ba Cõi
87 Điểm Đến
88 Định
89 Độc
90 Đợi
91 Đổi Mới
92 Đời Người Chỉ Trong Một Câu
93 Đua
94 Dược
95 Đường
96 Đường Ngầm
97 Duyên
98 Duyên Phật
99 Em Tập Làm Phật
100 Ép
101 Ghen
102 Gia Đình
103 Giá Trị Bình Đẳng
104 Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
105 Giá Trị Của Thời Gian
106 Giá Trị Hạnh Phúc Đời Thường
107 Giác Ngộ 2   Ngũ Giới
108 Giác Ngộ 6   Huân Tập
109 Giác Ngộ 9   Đạo Phật
110 Giác Ngộ Phần 1
111 Giác Ngộ Phần 3
112 Giác Ngộ Phần 7
113 Giác Ngộ Trở Về Chính Minh
114 Giác phần 1
115 Giác phần 2
116 Giận
117 Gian Nan Cuộc Đời
118 Gieo Gì Gặt Nấy
119 Giới
120 Giới Định Tuệ
121 Giới Phẩm
122 Giữ
123 Gốc
124 Hạnh Nguyện
125 Hạnh Phúc Gia Đình
126 Hành Vi Hóa Thân Quan Âm Bồ Tát
127 Hay
128 Hãy Thấy Rõ Ta Hạnh Phúc
129 Hãy Tự Soi Gương Mình
130 Hiện Tại
131 Hiểu Biết, Thực Tế, An Lạc
132 Hiểu Lượng Chất, Tu Chất Lượng
133 Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục
134 Hộ Pháp
135 Hộ Trì Tam Bảo
136 Hòa
137 Hóa Giải Oan Trái
138 Hoa Pháp
139 Hoa Sen
140 Hoa Sen Trong Ao Tù
141 Kể Công
142 Kết Bạn
143 Khả Năng
144 Khấn
145 Khéo
146 Khép Lại Rồi Mới Mở Ra
147 Khổ Hạnh
148 Khổ Khổ
149 Khóa Tu 74 Tại Tu Viện Linh Thứu
150 Khởi
151 Khôn
152 Không
153 Không Biết Tội Phước Mà Sợ
154 Kinh Bảo Hộ Tâm
155 Kinh Bát Nhã Ba La Mật 4
156 Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 1
157 Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 2
158 Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 3
159 Kinh Chủng Đức Phần 1
160 Kinh Chủng Đức Phần 1 Và Kinh Cửu La Đàn Phần 1
161 Kinh Chuyển Pháp Luân
162 Kinh Cửu La Đàn Đầu Phần 2
163 Kinh Cửu La Đàn Đầu Phần 3
164 Kinh Đại Bát Niết Bàn 1
165 Kinh Đại Bát Niết Bàn 2
166 Kinh Đại Bát Niết Bàn 3
167 Kinh Đại Bát Niết Bàn 4
168 Kinh Đại Bát Niết Bàn 5
169 Kinh Đại Bát Niết Bàn 6
170 Kinh Đại Bát Niết Bàn 7
171 Kinh Đại Bát Niết Bàn 8
172 Kinh Đại Bát Niết Bàn 9
173 Kinh Đại Bổn Phần 1
174 Kinh Đại Bổn Phần 2
175 Kinh Đại Bổn Phần 3
176 Kinh Đại Điển Tôn Bắc Truyền
177 Kinh Đại Duyên Phần 1
178 Kinh Đại Hội
179 Kinh Đại Thiện Kiến Vương
180 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 25 và 26
181 Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
182 Kinh Hiền Nhân
183 Kinh Kiên Cố
184 Kinh Lô Già
185 Kinh Ma Ha Lê
186 Kính Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
187 Kinh Người Áo Trắng
188 Kinh Pháp Cú
189 Kinh Pháp Cú Phẩm Tinh Cần
190 Kinh Potthadada
191 Kinh Tam Minh
192 Kinh Thanh Tịnh Phần 2
193 Kinh Thập Thượng Phần 1 2016
194 Kinh Thập Thượng Phần 2 2016
195 Kinh Thập Thượng Phần 3 2016
196 Kinh Thập Thượng Phần 4 2016
197 Kinh Tu Bà
198 Kinh Xá Lợi Và Sư Tử Hống
199 Kỷ Niệm
200 Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo
201 Làm Dâu
202 Làm Thế Nào Để Vãng Sanh
203 Lao Động Và Niềm Tin Phật
204 Lập Trình Tu Tập
205 Lấy Lại Những Gì Đã Mất
206 Lạy Phật
207 Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
208 Lễ Quy Y Và Cúng Vong Ở Nhà Phật Tử
209 Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Lúc Nhập Niết Bàn
210 Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng Sanh Đến Thành Đạo
211 Liên Trì
212 Lộ Trình Tu Tập
213 Lời Hay Ý Đẹp
214 Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 2
215 Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 3
216 Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 4
217 Lửa
218 Luân Hồi
219 Lục Hòa
220 Lưu Dấu
221 Lý Thuyết Của Thực Hành
222 Lý Tưởng
223 Mệt
224 Mở
225 Mới
226 Mối Liên Hệ
227 Mộng
228 Muối
229 Mười Nền Tảng Của Đức Tin
230 Năm Chữ Hiếu
231 Năng Lượng
232 Nghệ Thuật Sống
233 Nghi Thức Cúng Ngọ
234 Nghi Thức Cung Thỉnh Giảng Sư
235 Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường
236 Nghi Thức Thực Hành
237 Nghi Thức Tụng Niệm
238 Nghiệp
239 Nghiệp Báo Sai Biệt
240 Nghiệp, Duyên Và Giải Thoát
241 Ngọn Đèn - Khóa Tu An Lạc 78
242 Ngón Tay Chỉ Trăng Kỳ 1
243 Ngu
244 Ngũ Căn Ngũ Lực phần 1
245 Ngũ Căn Ngũ Lực phần 2
246 Ngũ Giới
247 Ngũ Giới Cấm
248 Ngũ Nhãn
249 Ngũ Thừa
250 Ngũ Trược
251 Người
252 Người - 3 Loại Người
253 Người Lớn
254 Nguyện
255 Nhận Định Về Ngũ Giới
256 Nhân Quả
257 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 14
258 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 15
259 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 16
260 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 17
261 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 18
262 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 19a
263 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 6
264 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 7
265 Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 8
266 Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 19b
267 Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 20 Và 21
268 Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 22
269 Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 23
270 Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 24
271 Nhân Quả Kỳ 01 - Chánh Tín Mê Tín
272 Nhân Quả Kỳ 02 - Nghiệp
273 Nhân Quả Kỳ 03 - Lịch Sử
274 Nhân Quả Kỳ 04 - Tu Học
275 Nhân Quả Kỳ 05 - Bố Thí
276 Nhân Quả Kỳ 06 - Sám Hối
277 Nhân Quả Kỳ 07 - Vô Thường
278 Nhân Quả Kỳ 08 - Hạnh Phúc
279 Nhân Quả Kỳ 10 - Đánh Giá
280 Nhân Quả Kỳ 11 - Nương Tựa
281 Nhân Quả Kỳ 12 - Tứ Diệu Đế
282 Nhân Quả Kỳ 13 - Thứ Tự
283 Nhân Quả Kỳ 14 - Thời Gian, Sự Kiện, Ý Nghĩa
284 Nhân Quả Kỳ 15 - Hiếu
285 Nhân Quả Kỳ 16 - Bệnh
286 Nhân Quả Kỳ 17 - Sự Thật
287 Nhân Quả Kỳ 18 - Tư Duy
288 Nhân Quả Kỳ 19 - Duyên
289 Nhân Quả Kỳ 20 - Phước
290 Nhân Quả Kỳ 21 - Hành Trang
291 Nhân Quả Kỳ 22 - Tứ Thập Nhị Chương phần 2
292 Nhân Quả Kỳ 22 - Tứ Thập Nhị Chương phần 3
293 Nhân Quả Kỳ 22 - Tứ Thập Nhị Chương phần 4
294 Nhân Quả Kỳ 22 - Tứ Thập Nhị Chương phần 5
295 Nhân Quả Nghiệp
296 Nhận Thức Giáo Pháp Của Phật
297 Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín
298 Nhìn
299 Nhìn Cái Này Thấy Cái Kia
300 Nhìn Hai Mặt Của Vấn Đề
301 Nhìn Lại Chính Mình
302 Nhớ Đời
303 Niệm
304 Niệm Phật
305 Niệm Phật Có Chánh Kiến
306 Niệm Phật Mục Đích Là Gì
307 Niệm Phật Nhất Tâm
308 Niệm Phật Và Thiền
309 Niệm Phật, Dâng Hương, Nhiếp Tâm
310 Niệm Phật, Trì Chú, Thiền
311 Niềm Tin Tăng Bảo
312 Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi
313 Niết Bàn
314 Nói
315 Nói Tự Do
316 Ôm Đầu Chịu Trận
317 Ơn
318 Ôn Tập Phật Học Phổ Thông
319 Phẩm Kinh A Di Đà
320 Phàm Phu
321 Phân Biệt Hình Tượng Phật, Bồ Tát
322 Pháp Bảo Đàn Kinh
323 Pháp Đàm Vấn Đáp
324 Pháp Đối Trị giảng tại hiền như tịnh thất
325 Pháp Đối Trị giảng tại tu viện linh thứu
326 Pháp Số
327 Pháp Trần
328 Pháp Tu
329 Phật phần 1
330 Phật phần 2
331 Phật Sự
332 Phật Thành Đạo
333 Phiền Não
334 Phòng Hộ
335 Phúc
336 Phước Duyên
337 Phương Pháp Hóa Giải Phiền Não
338 Phương Pháp Tạo Phước
339 Phương Tiện
340 Phương Tiện Xưa Và Nay
341 Quán Âm Công Hạnh Vô Biên
342 Quán Pháp Giới Qua Thập Như Thị
343 Quán Xét Áp Lực Tu Hành
344 Quy
345 Quy Luật Mâu Thuẫn
346 Quy Y Tam Bảo
347 Rải Tâm Từ phần 1
348 Rải Tâm Từ phần 2
349 Răn
350 Sám Hối
351 Sám Hối Để Thoát Mộng
352 Sản Phẩm Của Phật
353 Sanh
354 Sáu Căn Thông Minh
355 Sáu Pháp Thành Tựu
356 Si
357 Sợ
358 Số 1
359 Số 2 phần 1
360 Số 2 phần 2
361 So Sánh Tướng Dụng Thể
362 Sống
363 Sống An Lành Chết Giải Thoát
364 Sống Phải Có Mục Đích phần 1
365 Sống Phải Có Mục Đích phần 2
366 Sống Vì Hạnh Phúc Lớn
367 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 1
368 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 2
369 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 3
370 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 4
371 Sự Kết Hợp Của Năm Uẩn
372 Sự Kiện
373 Sự Lý Viên Dung
374 Sự Thật
375 Suy Nghĩ
376 Suy Tư
377 Ta Bà Không Qua Ý Ở
378 Ta Là Ai Ta Đang Ở Đâu
379 Tài sản
380 Tại Sao Chúng Ta Cãi Nhau
381 Tại Sao Chúng Ta Không Biết
382 Tâm
383 Tâm Bồ Đề
384 Tâm Huyết Trợ Niệm Vãng Sanh
385 Tấm Lòng Người Con Phật
386 Tâm Ở Đâu
387 Tam Pháp Ấn
388 Tắm Phật
389 Tâm Tốt Tâm Phật
390 Tâm Từ 1
391 Tâm Từ 2
392 Tâm Từ 3
393 Tâm Từ Ba La Mật
394 Tăng
395 Tập Làm Chủ Để An Lạc
396 Tết
397 Thách Thức Chông Gai Vực Thẳm
398 Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
399 Thân
400 Thập Thiện
401 Thất Bồ Đề Phần
402 Thấy
403 Thị Phi
404 Thiên Thừa
405 Thọ Bát Quan Trai
406 Thờ Phật, Cúng Phật, Lạy Phật
407 Thông
408 Thông Điệp Phật Đản Sanh
409 Thứ Bậc
410 Thực Tập
411 Thương
412 Thương Phát Nguyện Chứ Không Gạt
413 Tìm Hiểu Bản Kinh A Di Đà
414 Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức
415 Tìm Hiểu Công Hạnh Bồ Tát
416 Tìm Hiểu Quy Y Tam Bảo
417 Tìm Hiểu Về Mối Liên Hệ
418 Tìm Hiểu Vô Thường Là Gì
419 Tìm Phương Pháp Để Tịnh Tâm
420 Tín Hạnh Nguyện
421 Tình Cha
422 Tịnh Độ phần 1
423 Tịnh Độ phần 2
424 Tình Huống
425 Tinh Tấn
426 Tội Phước Trong Ba Nghiệp
427 Tổng Quát Nhận Thức Sơ Đồ
428 Tốt
429 Trở Về Tìm Lại Chính Mình
430 Trung Bộ Kinh - Kinh Không Uế Nhiễm
431 Trung Bộ Kinh - Kinh Pháp Môn Căn Bản
432 Trung Bộ Kinh - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 1
433 Trung Bộ Kinh - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2
434 Trung Bộ Kinh - Kinh Thừa Tự Pháp
435 Trung Đạo
436 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 1
437 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 2
438 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 3
439 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 4
440 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 5
441 Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 6
442 Trường Bộ Kinh Kinh A Ma Trú Phần 1
443 Trường Bộ Kinh Kinh A Ma Trú Phần 2
444 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 1
445 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 10
446 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 11
447 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 12
448 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 2
449 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 3
450 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 4
451 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 5
452 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 6
453 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 7
454 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 8
455 Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 9
456 Tu
457 Tứ Chánh Cần
458 Tu Chưa Tới
459 Tứ Chúng Đồng Tu
460 Tứ Đế Mở Cửa Tịnh Độ
461 Tứ Diệu Đế phần 1
462 Tứ Diệu Đế phần 2
463 Tứ Diệu Đế phần 3
464 Tu Là Gì
465 Tứ Ma
466 Tứ Nhiếp Pháp
467 Tứ Như Ý Túc phần 1
468 Tứ Như Ý Túc phần 2
469 Tu Ở Nhà Như Thế Nào
470 Tự Tại
471 Tu Tài Sắc Danh Thực Thùy
472 Tu Tới Đâu Chứng Tới Đó
473 Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
474 Tuệ duy Tuệ Thị Nghiệp
475 Tụng Kinh
476 Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
477 Tương Ưng
478 Vấn Đáp
479 Vấn đáp Phật Pháp
480 Văn Tư Và Tu
481 Về
482 Vết Thương
483 Viên Giác
484
485 Vô Minh
486 Vô Vi
487 Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện
488 Vừa
489 Vui
490 Vui Buồn
491 Vui Tết Xa Quê Phần 1
492 Vui Tết Xa Quê Phần 2
493 Vượt Khổ
494 Vượt Thoát Ràng Buộc
495 Xa Gần
496 Xây
497 Xây Chùa
498 Xuân
499 Y Báo và Chánh Báo
500 Ý Nghĩa Đản Sanh
501 Ý Thức - Khoa Học - Phật Giáo
502 Ý Thức Xây Dựng Tịnh Độ
ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
2 Lượt
Cùng tác giả
Từ khóa
Mới nhất
Xem nhiều
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929