>> Phật Học

Tiêu Điểm
Quan niệm về Tịnh Độ
Quan niệm về Tịnh Độ
Ngày 12/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Thiền - lắng nghe dòng suy nghĩ
Thiền - lắng nghe dòng suy nghĩ
Ngày 15/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng đọng những dòng tư tưởng và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh. Khi trí tuệ hiện diện, bạn sẽ thấy chân lý ở mọi nơi, đó chính là sự an lạc nội tâm - cội nguồn của Hạnh phúc.
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh
Ngày 10/05/2017 Lúc 09:40:42Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Đức Phật đản sinh là sự kiện lớn của nhân loại và là niềm hân hoan của tất cả người con Phật trong năm châu bốn biển. Bởi từ đây, nhân gian được hấp thụ nguồn Chánh pháp, chân lý được hiển bày và con đường diệt khổ để…
Chuyển hóa về tịnh độ
Chuyển hóa về tịnh độ
Ngày 25/04/2017 Lúc 15:31:23Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Tất cả những con đường Phật giáo là để tịnh hóa thân tâm từ bất tịnh chuyển thành thanh tịnh, từ phàm chuyển thành thánh, tức là chuyển đến giải thoát và giác ngộ. Bài kệ của Phật Thích-ca nhắc lại lời của chư Phật: Các ác chớ…
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay
Ngày 16/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Đức Trí
Dẫu biết rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều do tâm tạo hay từ tâm thức sanh khởi. Tâm sanh thì các pháp đều sanh, tâm diệt các pháp đều diệt. Diệt hay sanh của hai hiện tượng tâm lý và vật lý diễn biến theo nguyên lý vô…
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
Ngày 07/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc…
Pháp niệm Phật nào đúng
Pháp niệm Phật nào đúng
Ngày 19/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
HỎI: Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải), niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo…
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Ngày 15/03/2017 Lúc 08:10:20Tác giả: Quảng Tánh
Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.
Hộ niệm là gì, hộ niệm như thế nào cho đúng cách ?
Hộ niệm là gì, hộ niệm như thế nào cho đúng cách ?
Ngày 14/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Phước Thái
Hai chữ hộ niệm có nghĩa là giúp cho người sắp chết có được chánh niệm. Chữ niệm nầy, có nghĩa là chánh niệm. Nói cách khác là mình giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929