TIẾNG ANH LỚP 4

  -  

Các em yêu cầu lưu ý: những ngày vào tuần còn hoàn toàn có thể viết tắt như sau: Mon. (Monday), Tue. (Tuesday), Wed. (Wednesday), Thurs. (Thursday), Fri. (Friday), Sat. (Saturday), Sun. (Sunday).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4

Vào việc theo cặp. Hỏi bàn sinh hoạt "Hôm nay là đồ vật mấy?".

What day is it today?

It"s Monday.

It"s Tuesday.

It"s Wednesday.

It"s Thursday.

It"s Friday.

It"s Saturday.

It"s Sunday.

Tạm dịch:

Hôm ni là sản phẩm mấy?

Hôm nay là lắp thêm Hai.

Hôm nay là thiết bị Ba.

Hôm ni là trang bị Tư.

Hôm ni là thứ Năm.

Hôm ni là thứ Sáu.

Hôm ni là sản phẩm Bảy.

Hôm ni là công ty nhật.

3. Listen anh tick. (Nghe và đánh dấu chọn.)

Click tại đây để nghe: 

 

*

 Đáp án:

1.b 2. A 3. C

Bài nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.

Class: Hello, Mr Loc.

Mr Loc: What day is it today, class?

Class: It"s Thursday.

Mr Loc: Very good! Time for English.

2. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It"s Tuesday.

Mai: So we have English today, right?

Nam: Yes. That"s right.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Trang 95 - Giải Toán Lớp 6 Luyện Tập Chung Trang 95

3. Phong: It"s Tuesday. We have English today.

Quan: No, it isn"t Tuesday. It"s Wednesday. We don"t have English today.

Phong: Oh, you"re right!

4. Look & write. (Nhìn và viết.)

*

1. Today is Monday. I play football today.

2. Today is Tuesday. I watch TV today.

3. Today is Saturday. I visit my grandparents today.

4. Today is Sunday. I go khổng lồ the zoo today.

Tạm dịch:

1. Lúc này là sản phẩm Hai. Tôi chơi soccer hôm nay.

2. Hôm nay là vật dụng Ba. Tôi xem ti vi hôm nay.

3. Từ bây giờ là máy Bảy. Tôi thăm ông bà tôi hôm nay.

4. Bây giờ là chủ nhật. Tôi đi sở thú hôm nay.

5. Let"s sing. (Chúng ta cùng hát.)

 Click tại đây để nghe:

*

What day is it today?

It"s Monday.

We have English today.

Do you have English on Wednesdays?

No. We have English on Tuesdays, Thursdays và Fridays.

What day is it today?

It"s Wednesday.

We have English today.

Do you have English on Thursdays?

No. We have English on Mondays, Wednesdays & Fridays.

Tạm dịch:

Chúng ta có môn giờ Anh hôm nay

Hôm ni là sản phẩm mấy?

Hôm nay là trang bị Hai.

Chúng tôi tất cả môn tiếng Anh hôm nay.

Bạn có môn giờ Anh vào gần như ngày sản phẩm Tư yêu cầu không?

Không. Chúng tôi có môn giờ đồng hồ Anh vào rất nhiều ngày trang bị Ba, thiết bị Năm cùng thứ Sáu.

Hôm nay là lắp thêm mấy?

Hôm nay là vật dụng Tư.

Chúng ta tất cả môn tiếng Anh hôm nay.

Xem thêm: Con Hổ Trong Nhớ Rừng Bị Giam Ở Đâu ? Nỗi Nhớ Rừng Của Con Hổ

Bạn gồm môn tiếng Anh vào hầu hết ngày đồ vật Năm cần không?

Không. Công ty chúng tôi có môn giờ đồng hồ Anh vào hầu như ngày trang bị Hai, thứ tứ và vật dụng Sáu.


Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + tuvientuongvan.com.vn"Ví dụ: "Lesson 1 Unit 3 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 4 mới tập 1 tuvientuongvan.com.vn"