Skill 1 Unit 3 Lớp 7

     

Để các em có thời gian luyện tập hai khả năng ReadingvàSpeaking liên quan đến nhà đề bài học "Dịch vụ cùng đồng", tuvientuongvan.com.vn đã biên soạn và giữ hộ đến các em phầnSkills 1 - Unit 3. Các em sẽ được luyện tập phát âm về các vận động tình nguyện ở Mĩ và nói đến các hoạt động giúp đỡ cộng đồng với phát minh của các em.

Bạn đang xem: Skill 1 unit 3 lớp 7


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 3 lớp 7 Skills 1

1.2. Task 2 Unit 3 lớp 7 Skills 1

1.3. Task 3 Unit 3 lớp 7 Skills 1

1.4. Task 4 Unit 3 lớp 7 Skills 1

1.5. Task 5 Unit 3 lớp 7 Skills 1

2. Bài tập trắc nghiệm

3. Lời kết

4. Hỏi đáp


Read the text about volunteer work in the United States.(Đọc đoạn văn vềcông việc tình nguyện nghỉ ngơi Mỹ)

In the United States, almost everyone, at one time or another, has been a volunteer. According lớn U.S. Government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering và helping one another since the early days of the country.

Americans volunteer not because they are forced or paid to vày it. They enjoy it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking & giving food, doing general labour (such as clean-up projects and trang chủ repair), providing transportation (such as giving rides to lớn the elderly), and tutoring/mentoring young people.

(adapted from “Volunteering: An American Tradition” by Susan J. Ellis & Katherine H. Campbell in eJournal USA: The Spirit of Volunteerism. U.S. Department of State, 2012).

Tạm dịch:

Ở Mỹ, hầu như mọi người đã có lần làm tình nguyện viên. Theo những thống kê của chủ yếu phủ, khoảng 1 tháng 5 dân số Mỹ làm hoạt động tình nguyện từng năm. Bạn Mỹ vẫn có truyền thống lâu đời làm tình nguyện với giúp một người khác kể từ những ngày đầu lập quốc.

Người Mỹ làm cho tình nguyện chưa phải vì họ bị bắt buộc hoặc được mang đến tiền để gia công tình nguyện. Họ thích làm cho điều đó! Những hoạt động tình nguyện truyền thống bao hàm việc quyên tiền cho người đang đề nghị giúp đỡ, nấu nạp năng lượng và phạt thức ăn, làm các bước lao động thuộc cấp (như những dự án công trình làm sạch với sửa bên cửa), cung ứng dịch vụ di chuyển (như là chở những người dân già), và làm gia sư/ làm cho hướng dẫn cho những người trẻ tuổi.


1.2. Task 2 Unit 3 lớp 7Skills 1


Decide if the following statements are true (T) or false (F).(Quyết định hồ hết câu dưới đây Đúng (T) tuyệt Sai (F).)

Guide to answer

1-T.According to the text, nearly every American has done volunteer work in his or her life.

(Theo đoạn văn trên, gần như mọi cá nhân Mỹ đầy đủ làm quá trình tình nguyện trong cuộc đời của họ.)

2-T.Every year almost one in five Americans works as a volunteer.

(Mỗi năm số đông trong 5 quá trình của fan Mỹ thì bao gồm 1 công việc là tình nguyện.)

3-F.Americans have been volunteering for less than 50 years.

(Người Mỹ đã làm công việc tình nguyện thấp hơn 50 năm.)

4-F.Americans volunteer because they are forced to do it.

(Người Mỹ làm tình nguyện bởi vì họ bị tóm gọn buộc nên làm.)


1.3. Task 3 Unit 3 lớp 7Skills 1


Which of the activities below are traditional volunteer activities in the United States? Tick (v) the boxes.(Hoạt rượu cồn nào trong những hoạt động này là những vận động tình nguyện truyền thống ở Mỹ. Đánh dấu lựa chọn vào khung.)

*

Guide khổng lồ answer

Activities: 2, 3, 5, 6

Tạm dịch

1.chăm sóc cồn vật

2.quyên góp tiền

3.

Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Khuyến Xuất Thân Trong Một Gia Đình Như Thế Nào

nấu phần lớn bữa ăn

4.hiến máu

5.cdọn sạch đường phố

6.dạy học mang đến trẻ


1.4. Task 4 Unit 3 lớp 7Skills 1


Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities.(Ngân mặt hàng ý tưởng: Điền vào bảng cùng với ý kiến của bạn cho những chuyển động tình nguyện)

*

Guide lớn answer

*

Tạm dịch

*


1.5. Task 5 Unit 3 lớp 7Skills 1


Work in groups. Tóm tắt the ideas in your idea ngân hàng with your group members. Then, use the most interesting ideas to create a new group idea ngân hàng and nội dung it with the class.(Làm theo nhóm. Chia sẻ những chủ ý trong ngân hàng ý bên trên với phần nhiều thành viên trong nhóm. Sau dó, sử dụng số đông những phát minh thú vị để tạo nên một team ngân hàng phát minh mới và chia sẻ nó với lớp.)

Example:

A:We could make postcards and sell them khổng lồ raise money.

B:What types of postcards?

C:Where should we sell them?

Tạm dịch:

A:Chúng ta đề xuất làm các tấm thiệp và bán chúng nhằm quyên góp tiền.

B:Loại thiệp gì?

C:Chúng ta nên phân phối ở đâu?

Guide to lớn answer

1. A:We could cook food & bring it to street children to provide food.

B:What kinds of food?

A:Rice with fish and meat, vegetable soup.

C:How often bởi vì we bring food to them?

A:4 times a week.

Tạm dịch:

A:Chúng ta có thể nấu thức ăn uống và với nó cho cho trẻ em đường phố để hỗ trợ thức ăn.

B:Loại thức nạp năng lượng nào?

A:Cơm cùng với cá, thịt, canh rau.

C:Bao lâu bọn họ cung cấp thức ăn uống cho họ?

A:4 lần một tuần.

2. A:We could repair table, chair, withdraw, car in the houseto help repair things.

B:Whom will we help?

A:We will help the elderly people, the people in need.

C:How often bởi vì you help do?

A:Once a week

Tạm dịch:

A:Chúng ta có thể sửa bàn, ghế với tủ sẽ giúp đỡ sửa cái gì đó.

B:Chúng ta sẽ giúp đỡ ai?

A:Chúng ta để giúp những người già, những người dân cần giúp đỡ.

C:Bao lâu bọn họ giúp một lần?

A:Một lần một tuần.

4. A:We could give them rides to lớn the elderly, khổng lồ help them with transportation.

B:How often vị we help them?

A:3 times a week.

Tạm dịch:

A:Chúng ta có thể cho người lớn tuổi vượt giang sẽ giúp họ vào giao thông.

B:Bao lâu bọn họ giúp bọn họ một lần?

A:3 lần một tuần.

5. A:We could mentor young children to bởi homework, help them study the lesson & to tutor.

Xem thêm: Giải Thích Nhan Đề Bài Ca Ngất Ngưởng, Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Trang 37

B:Where can we teach them?

A:At their home

Tạm dịch:

A:Chúng ta rất có thể hướng dẫn trẻ nhỏ làm bài xích tập về nhà, giúp chúng học bài xích và dạy dỗ kèm đến chúng.