HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 11

     

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện sau đây ở bài học này. Bao hàm cả những sự việc và gần như lựa chọn về phương tiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 7 unit 11


1. Look at the picture. Which bởi vì you think are the correct options below?

(Nhìn vào hình. Rất nhiều ý kiến dưới em nghĩ đúng?)

*

Hướng dẫn giải:

1. Can

2. Doesn’t

3. Easy

4. Can’t

5. Is

Tạm dịch:

1. Phương tiện này có thể bay được.

2. Nó ko cần người lái.

3. Học bí quyết lái phương tiện này thì dễ.

4. Chúng ta không thể cài đặt chúng hôm nay.

5. Nó rất nhanh.

2. Now listen and check your answers.

(Bây giờ đồng hồ nghe và đánh giá câu trả lời của em.)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

I’m here at Noi Bai Airport lớn tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.

So this vehicle is hotline TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car và airplane. It has many benefits. With its automated system, the oto can avoid traffic. It drives at 300 kph — impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning khổng lồ drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to bởi it just after a few hours!

Dịch Script:

Tôi ở chỗ này tại trường bay Nội bài xích để cho bạn biết về dòng xe bay tuyệt vời và hoàn hảo nhất này. Nó vừa hạ cánh tại sân bay từ thời điểm cách đó 15 phút.

Vì vậy, loại xe này được hotline là TF-X ™. Nó được thiết kế vào năm 2013. Nhưng mà nó đang mất một vài năm trước khi chúng ta cũng có thể sở hữu. Đó là 1 trong những loại xe cùng máy bay không fan lái. Nó có khá nhiều lợi ích. Cùng với hệ thống auto của nó, cái xe rất có thể tránh giao thông. Nó có vận tốc 300 kph - ấn tượng, phải không? Nó bao gồm bốn khu vực ngồi, bởi vì vậy gia đình hoặc bằng hữu của chúng ta có thể tham gia chuyến đi. Điều thú vị nhất là học phương pháp lái xe pháo một dòng TF-X ™ rất solo giản: bạn sẽ có thể có tác dụng điều đó chỉ với sau vài giờ!

3. Listen again & answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời những thắc mắc sau)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. - The vehicle is called TF-X.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 7 Unit 9 Communication Trang 31 Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới

2. - It can travel at 300km/h.

3. - It was designed in 2013.

Tạm dịch:

1. Tên của phương tiện là gì?

- phương tiện này được hotline là TF-X.

2. Nó hoàn toàn có thể chạy nhanh như vậy nào?

- Nó hoàn toàn có thể đi 300km bên trên giờ.

3. Nó được thiết kế với vào năm nào?

- Nó có phong cách thiết kế vào năm 2013.

4. Tick (v) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording.

(Chọn (*) những tiện ích của phương tiện được nhắc trong bài xích nghe.)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

1. Nó có thể tránh giao thông.

2. Nó hoàn toàn có thể tránh khí hậu xấu. - not mention (không đề cập)

3. Nó đi nhanh.

4. Bạn cũng có thể mời 3 người thân trong gia đình hoặc bằng hữu đi cùng chúng ta trong xe đó cùng lúc. 

5. Học biện pháp lái xe tương đối thì đơn giản.

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.

(Viết một quãng văn ngắn về một phương tiện về sau ở bài học kinh nghiệm này. Bao gồm cả những vấn đề và phần đông lựa lựa chọn về phương tiện)

*

Hướng dẫn giải:

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine và create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to create the energy và protect environment.

Xem thêm: Thủy Triều Nhỏ Nhất Và Lớn Nhất Khi Nào Thì Dao Động Thủy Triều Nhỏ Nhất Khi

Tạm dịch:

- tên giao thông

- nó trông như vậy nào

- tính năng như thế nào

- chúng ta nghĩ gì về nó

Nó là thiết bị bay tích điện mặt trời. Nó trông tự động bay thông thường nhưng nó tất cả tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin đã nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó chắc hẳn rằng là một phát minh lớn giúp chế tác ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, & which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend"s opinions?

(Trao đối nội dung bài viết với chúng ta học. Tìm kiếm câu nào là sự thật, câu làm sao là ý kiến. Em có đồng ý hoặc không gật đầu đồng ý với ý kiến của người sử dụng học?)