SKILLS 1 UNIT 7 LỚP 8

  -  

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

Bạn đang xem: Skills 1 unit 7 lớp 8


Bài 1

Task 1. Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và các bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm thấy điểm khác nhau giữa hai bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

Picture A

Picture B

- The ducks are white.

- The ducks are black.

- They’re going to lớn the lake.

- They’re going from the lake.

- There aren’t any factories near the lake

- There are some factories near the lake

- The lake water is clean.

- The lake water is dirty.

Tạm dịch:

Hình A

Hình B

Những nhỏ vịt thì trắng.

Những con vịt thì đen.

Chúng đã đi đến hồ nước.

Chúng đang đi từ hồ nước nước.

Không có bất kỳ nhà đồ vật nào gần hồ

Có vài nhà máy gần hồ.

Nước hồ nước sạch

Nước hồ thì dơ.

 

Bài 2

Task 2. Mi và Nick have decided to give a presentaion on water pollution khổng lồ the class. Read what they have prepared & answer the questions. (Mi cùng Nick đã luận bàn đưa ra bài thuyết trình về độc hại nước mang lại lớp. Đọc hồ hết gì bọn họ đã sẵn sàng và vấn đáp câu hỏi.)

*

*

Tạm dịch đoạn văn:

Ô lan truyền nước là việc nhiễm độc của rất nhiều cá thể nước như hồ, sông, biển cả và nước ngầm (nước bên dưới mặt phẳng Trái đất). Nó là một trong những loại độc hại nghiêm trọng.

Ô lây lan nước tất cả thể có tương đối nhiều nguyên nhân không giống nhau. Những nhà máy sản xuất thải chất thải công nghiệp vào hồ cùng sông. Chất thải rắn từ các hộ mái ấm gia đình cũng là vì sao khác. Nông trại thực hiện thuốc trừ sâu rất có thể dẫn đến độc hại nước. Những yếu tố này gây ra “nguồn điểm” ô nhiễm và độc hại khi đa số chất gây ô nhiễm từ nước bạn hữu và bầu không khí dẫn cho việc ô nhiễm và độc hại không nguồn.

Ô nhiễm nước hoàn toàn có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều đất nước nghèo, gồm có sự bùng phát bệnh dịch tả và những dịch khác chính vì người ta uống nước không qua xử lý. Con bạn thậm chí hoàn toàn có thể chết giả dụ họ hấp thụ nước bị truyền nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây ra cái bị tiêu diệt của động vật dưới nước như cá, cua cùng chim. Những động vật hoang dã khác nạp năng lượng những động vật chết này và hoàn toàn có thể cũng bị bệnh. Rộng nữa, dung dịch trừ sâu trong nước hoàn toàn có thể giết hầu hết cây bên dưới nước với gây hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm những gì để giảm ô nhiễm và độc hại nước?

Hướng dẫn giải:

1. The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

Tạm dịch: Đoạn văn máy hai nói về tại sao của ô nhiễm và độc hại nước.

2. The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

Tạm dịch: Đoạn văn máy ba nói đến những ảnh hưởng của ô nhiễm và độc hại nước.

3. It’s the water beneath the Earth’s surface.

Xem thêm: Trong Bản Vẽ Nhà Mặt Bằng Của Bản Vẽ Nhà Thể Hiện, Trong Bản Vẽ Nhà Mặt Bằng Thể Hiện Điều Gì

Tạm dịch: Nó là nước bên dưới bề mặt trái đất.

4. They are industrial waste, sewage, pesticides và herbicides.

Tạm dịch: bọn chúng là hóa học thải công nghiệp, chất thải rắn, thuốc trừ sâu và thuốc khử cỏ.

5. They are pollutants from storm water and the atmosphere. 

Tạm dịch: bọn chúng Là hóa học gây độc hại từ nước đồng đội và ko khí.

6. They use herbicides to lớn kill weeds.

Tạm dịch: Họ thực hiện thuốc trừ sâu để diệt cỏ dại.

Bài 3

Task 3. Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

(Đọc đoạn văn lần nữa và chấm dứt ghi chú về những tác động của ô nhiễm và độc hại nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không rộng 3 từ.)

*

1. Cholera - căn bệnh tả

Tạm dịch: giả dụ nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Die - chết

Tạm dịch: tín đồ ta hấp thụ nước bị nhiễm độc bao gồm thê chết.

3. Polluted water - nước ô nhiễm

Tạm dịch: Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

4. Dead - chết

Tạm dịch: Những động vật hoang dã khác rất có thể bị dịch nếu chúng ăn những động vật chết.

5. Aquatic plants - cây bên dưới nước

Tạm dịch: Thuốc khử cỏ giết mổ cả cỏ dại và cây dưới nước.

 

Bài 4

Task 4. Work in groups và discuss the solutions to lớn water pollution. Make notes of your answer.

(Làm bài toán theo team và đàm luận những phương án cho độc hại nước. Ghi chú đầy đủ câu trả lời của em.)

Hướng dẫn giải:

Solution 1: Give heavy fines lớn companies that are found doing this.

Tạm dịch: phương án 1: Phạt nặng trĩu những doanh nghiệp bị phát hiện làm cho điều này.

Solution 2: Educate companies about the environment.

Tạm dịch: phương án 2: Giáo dục những công ty về môi trường.

Solution 3: Give tax breaks to lớn companies that find “clean” ways lớn dispose of their waste.

Tạm dịch: chiến thuật 3: Miễn thuế cho những công ty tìm ra biện pháp xả thải sạch.

Bài 5

Task 5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes và effects & your group"s ideas for the solutions.

(Bây giờ ngừng biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho vì sao và kết quả và gần như nhóm của em)

*

Hướng dẫn giải: 

Water pollution 

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans & groundwater. 

Cause

 

- point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides 

- non-point pollutants: pollutants from storm water và atmosphere 

Effect 

Human: die if they drink contaminated water 

- animals: die 

- plants: killed 

Sollution

Give heavy fines to companies that are found doing this. 

 Tạm dịch:

Ô nhiễm nguồn nước

Sự Ô nhiễm của các nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, biển và nước ngầm

Nguyên nhân

ô nhiễm không nguồn điểm: chất gây độc hại từ nước mưa cùng không khí

Hậu quả

Con người: bị tiêu diệt nếu bọn họ uống nước bị ô nhiễm

động vật: chết

thực vật: tiêu diệt

Giải pháp

Phạt nặng những doanh nghiệp làm điều này

Bài 6

Task 6. Make a presentation about water pollution.

Xem thêm: Kết Quả Cuối Cùng Của Quá Trình Điện, Phân Dung Dịch Cuso4 Với Điện Cực Bằng Đồng Là

(Làm một bài thuyết trình về sự độc hại nước dựa theo biểu trang bị trên.)

Hướng dẫn giải:

Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides & herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in "non-point source" pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals và plants và further damage lớn the environment. Dealing with water pollution is something that everyone needs to lớn do. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it. 

Tạm dịch:

Ô lây nhiễm nước có nghĩa là một hoặc nhiều chất sẽ tích tụ vào nước cho mức gây nên vấn đề cho động vật hoang dã hoặc bé người. Ô nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra theo hai bí quyết khác nhau. Nếu ô nhiễm đến trường đoản cú một vị trí duy nhất, như chất thải công nghiệp vào hồ cùng sông, nước thải từ những hộ gia đình, dung dịch trừ sâu với thuốc khử cỏ, thì nó được call là ô nhiễm nguồn điểm. Vào khi những chất ô nhiễm từ nước mưa và bầu khí quyển dẫn đến ô nhiễm và độc hại "nguồn không điểm". Ô lây lan nước rất có thể bùng phát dịch tả và các bệnh khác, thậm chí tử vong sống người. Nó cũng gây nên cái bị tiêu diệt của động vật và thực đồ vật thủy sinh cùng gây thiệt hại thêm cho môi trường. Xử lý ô nhiễm nguồn nước là vấn đề mà các người rất cần được làm. Với luật pháp, chính phủ có lao lý rất ngặt nghèo giúp sút thiểu độc hại nước. Làm cho mọi fan nhận thức được sự việc là bước thứ nhất để giải quyết và xử lý nó.