Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tnhh 1 Thành Viên

  -  

*


*

Theo quy định tại Điều 74, Luật doanh nghiệp 2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Bạn đang xem: Sơ đồ tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Khoản 1, Điều 79: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Khoản 1, Điều 85: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.3 Giải thích các chức danh

a) Hội đồng thành viên

- Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 56 và quy định khác có liên quan của Luật này.

b) Chủ tịch công ty

- Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Xem thêm: Tại Sao Huyết Áp Giảm Dần Trong Hệ Mạch, Tại Sao Huyết Áp Lại Giảm Dần Trong Hệ Mạch

c) Tổng giám đốc/ Giám đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.


Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

*

2.1 Người đại diện pháp theo pháp luật của công ty là gì?

Theo điều 12, Luật doanh nghiệp 2020: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

2.2 Trách nhiệm của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:

Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;Hợp đồng lao động;b) Bước 2: Nộp hồ sơCách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở KH&ĐT.Cách 2: Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sau khi Sở KH&ĐT ra thông báo hồ sơ hợp lệ qua mail, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng lên bộ phận một cửa và lấy kết quả. c) Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

 Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì các thông tin của người đại diện pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng. Đối với doanh nghiệp có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng. Phải thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.

Nếu Quý doanh nghiệp không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty Tân Thành Thịnh để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật để được hỗ trợ thực hiện một cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

*

a) Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Tân Thành Thịnh.

Khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được:

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nướcNhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàngTư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bài Tôi Đi Học Siêu Ngắn : Tôi Đi Học, Soạn Bài Tôi Đi Học (Chi Tiết)

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

Chúng tôi cam kết mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.Đội ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.