SOẠN VĂN 7 BÀI TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

  -  
*

*

Soạn văn lớp 7: khám phá chung về phép lập luận giải thích

*

I. Mục đích và phương thức giải thích

1.

Bạn đang xem: Soạn văn 7 bài tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Trong cuộc sống đời thường khi chưa chắc chắn về một sự vật hiện tượng hay một vấn đề nào đó, người ta sẽ muốn được giải thích

- Một số câu hỏi về nhu cầu phân tích và lý giải hằng ngày

+ vì chưng sao lại có buổi sáng buổi tối?

+ vày sao phải học?

+ vì sao đề nghị biết đoàn kết?

+ vì sao đề nghị trồng cây tạo rừng?

2.

3. vấn đáp câu hỏi

a. Bài văn lý giải vấn đề lòng khiêm tốn

- Lòng khiêm tốn được phân tích và lý giải thông qua định nghĩa và khái niệm và biểu hiện của lòng khiêm tốn

- Lòng khiêm tốn còn được giải thích bằng việc giải thích tại sao phải khiêm tốn

b. Phần đa câu định nghĩa

- nhã nhặn là biểu lộ của các con bạn đứng đắn...

Xem thêm: Bùng Nổ Dân Số Ở Đới Nóng Đã Dẫn Đến Hậu Quả Nghiêm Trọng Về Mặt

- từ tốn là tính nhã nhặn

- do cuộc đời là 1 trong những cuộc chiến đấu bất tận

→ Đây là cách giải thích trực tiếp làm cho những người ta hiểu sâu hơn những vụ việc còn chưa rõ ràng

c. Đây là phần lớn cách giải thích bằng minh họa sinh động đa dạng và phong phú giúp người đọc dễ hình dung rộng và tăng tính sinh động cho bài viết

d. Việc chỉ ra dòng lợi cái hại và vì sao của thói không từ tốn là nội dung của bài phân tích và lý giải khiến vấn đề phân tích và lý giải có ý nghĩa sâu sắc thực tế với những người đọc

- Lập luận lý giải là dùng những cách: nêu định nghĩa, so sánh đối chiếu , chỉ ra rằng mặt lợi hại,... Nhằm làm cho tất cả những người đọc hiểu rõ các bốn tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ,...

II. Luyện tập

- Vấn đề giải thích ở đây là lòng nhân đạo

- phương pháp giải thích

+ Nêu định nghĩa: lòng nhân đạo là lòng biết yêu đương người

+ Giải thích lòng nhân đạo bằng việc liệt kê những hình ảnh xót thương và nhận định mọi người muốn tìm cách giúp đỡ.

Xem thêm: Cách Nhân Đơn Thức Với Đa Thức ( Quy Tắc Nhân Đơn Thức Với Đơn Thức Với Đa Thức

+ Đối chiếu lập luận bằng cách đưa ra lời nói của Thánh Găng-đi để khẳng định vai trò của lòng nhân đạo.