Tập Xác Định 6 Mũ X

  -  

Tìm tập xác minh của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Với search tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit Toán lớp 12 bao gồm đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập tra cứu tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Tập xác định 6 mũ x

*

A. Phương thức giải và Ví dụ

Bài toán 1: Tập xác định của hàm lũy thừa, hàm vô tỷ

Xét hàm số y = α

• lúc α nguyên dương: hàm số xác minh khi còn chỉ khi f(x) xác định.

• lúc α nguyên âm: hàm số khẳng định khi và chỉ còn khi f(x) ≠ 0.

• khi α không nguyên: hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) > 0.

Xem thêm: Gương Cầu Lõm Có Cấu Tạo Là, Gương Cầu Lồi Có Cấu Tạo Là: A

Bài toán 2: Tập xác minh của hàm số logarit

• Hàm số y = logaf(x) khẳng định

*

• Hàm số y = logg(x)f(x) khẳng định

*

• Hàm số y = (f(x))g(x) xác định ⇔ f(x) > 0

Ví dụ minh họa

Bài 1: tìm tập khẳng định của hàm số

*

Hướng dẫn:

*

Bài 2: tìm tập xác định D của hàm số y=(x2-1)-8

Hướng dẫn:

Hàm số xác định khi và chỉ khi x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 3: tìm kiếm tập khẳng định của hàm số

*

Hướng dẫn:

*

Bài 4: search tập khẳng định D của hàm số y=log(x2-6x+5)

Hướng dẫn:

*

Bài 5: search tập xác định của hàm số y=(x2-16)-5-ln(24-5x-x2).

Hướng dẫn:

Tập xác minh của hàm số y = (x2-16)-5 - ln(24-5x-x2)là:

*

Vậy tập xác minh là : D=(-8;3)-4.

B.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4 Bài 34: Biểu Thức Có Chứa Ba Chữ

Bài xích tập vận dụng

Bài 1: kiếm tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác định lúc và chỉ lúc 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: tìm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác định lúc và chỉ khi 1-2x > 0 ⇔ x 0 ⇔ x 2 > 0 ⇔ -1/2 x+2-125 > 0 ⇔ 5x+2 > 53 ⇔ x > 1.

Vậy tập xác minh D=(1;+∞).

Bài 9: search tập xác định của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số tất cả nghĩa khi

*

⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

*

Bài 10: tra cứu tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác minh khi và chỉ còn khi

*

Bài 11: tìm kiếm tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Hàm số xác định khi x2 - 2x > 0 ⇔ x 2

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = (-∞ 0) ∪ (2; +∞)

Bài 12: search tập xác định D của hàm số

*

Lời giải:

Ta tất cả hàm số xác định khi -2x2 + 8 > 0 ⇔ -2 2(4x-2x+m) gồm tập xác định D=R.

Lời giải:

Hàm số bao gồm tập khẳng định D = R khi 4x - 2x + m > 0, (1), ∀x ∈ R

Đặt t = 2x, t > 0

Khi đó (1) trở thành t2 - t + m > 0 ⇔ m > -t2+t, ∀ t ∈ (0;+∞)

Đặt f(t) = -t2 + t

Lập bảng thay đổi thiên của hàm f(t) = -t2 + t trên khoảng (0;+∞)

Yêu cầu bài bác toán xẩy ra khi

*

Bài 15: Tìm toàn bộ các giá trị thực của thông số m để hàm sốy=log⁡(x2-2x-m+1) gồm tập xác định là R.