TASK 1 UNIT 6 LỚP 10

  -  

Bài học tập Reading Unit 6 giờ Anh lớp 10 hướng dẫn những em hiểu và mày mò nội dung về rất nhiều danh thắng cũng giống như cách mà các bạn học sinh trong bài bác lên planer cho một chuyến dã ngoại.

Bạn đang xem: Task 1 unit 6 lớp 10


Tóm tắt bài bác giảng

1.Before You Read Unit 6 Lớp 10

2. While You Read Unit 6 Lớp 10

2.1.Unit 6 Lớp 10 Reading Task 1

2.2.Unit 6 Lớp 10 Reading Task 2

3. After You Read Unit 6 Lớp 10

4. Bài bác dịch Reading Unit 6 Lớp 10

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Reading Unit 6 Lớp 10


Work in pairs. Match the photos with the information below, & then tell each other which of the places you would like to visit and give reasons. (Làm việc theo cặp. Ghép các tranh cùng với phần tin tức dưới đây, và tiếp đến nói lẫn nhau nghe về địa danh bạn muốn đến thăm và chuyển ra những lý do.)


*

a. Built in 1049, in the shape of a lotus (Được xây dựng vào năm 1049, tất cả hình một bông sen.)

b. Picturesque site, wonder of the world, 165 kilometers from Hanoi (Địa điểm đẹp nhất như tranh vẽ, kì quan liêu của nạm giới, cách hà nội thủ đô 165 km.)

c. Mountain resort (altitudeL 1,500m) with some wonderful places khổng lồ visit: Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls...(Khu nghỉ dưỡng trên núi (độ cao: 1 500 m) với tương đối nhiều địa danh đẹp để thăm quan: hồ nước Xuân Hương, rừng thông, thác nước, ...)

d. On the left bank of the Huong River, 6 kilometers from Hue city (Ở bên bờ trái của Sông Hương, cách thành phố Huế 6 km.)

Guide to lớn answer

1. D (Thien Mu pagoda)

2. B (Ha Long Bay)

3. A (The One-pillar Pagoda)

4. C (Da Lat City)

I"d lượt thích to visit domain authority Lat because it"s a famous and beautiful holiday resort with the cool weather & picturesque sights. In this place you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere & you can feel comfortable with the world và forget all your sorrow và anxious of the noisy life.


2. While You Read Unit 6 Lớp 10


Read the letter và then bởi vì the tasks that follow. (Đọc lá thư với làm những bài tập theo sau.)


2.1. Unit 6 Lớp 10 Reading Task 1

Choose the best answer A, B, C or D khổng lồ complete each of the sentences. (Chọn câu trả lời đúng độc nhất A, B, C hay D để chấm dứt mỗi câu này.)

1. Lan wrote the letter lớn ________.

A. Inform Minh of her days off

B. Complain about her parents

C. Tell Minh about the plan for her class trip

D. Talk about what she & her classmates will vì at Huong Pagoda

2. The students decided to go on an excursion because they wanted lớn ________.

A. Understand their geography lessons better

B. Relax after work

C. Have a campfire

D. A & B

3. The students have changed their destination as _______

A. It is impossible lớn visit the caves near

B. It costs them a lot to visit

C. They prefer Huong Pagoda to

D. Many of them have been to

Guide khổng lồ answer

1 - C

2 - D

3 - A


2.2. Unit 6 Lớp 10 Reading Task 2

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1.When are Lan và her classmates going on a trip? (Khi như thế nào Lan và các bạn cùng lớp đã đi tham quan?)

2.Why are they visiting some caves? (Tại sao họ dự định thăm quan liêu một vài ba hang động?)

3.How far is chũm Pagoda from their school? (Chùa Thầy giải pháp trường của họ bao xa?)

4.What are the student"s plans for their trip to lớn Huong Pagoda? (Kế hoạch của các học sinh cho chuyến thăm quan tới chùa Hương là gì?)

5.What is Lan anxious about? Why? (Lan lo lắng điều gì? tại sao?)

Guide to answer

1. They"re going on a trip when they have some days off after the first term.

2. They"re visiting some caves becaue they want lớn understand their geography lesson better & some of them have never been inside a cave.

3. It"s only over trăng tròn kilometres.

4. They"re going to make a two-day trip & have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own food và sharing the buses with some other classes lớn make the trip cheap.

5. Lan"s anxious about her parents" permission. They may not let her stay the night away from home.


3. After You Read Unit 6 Lớp 10


Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable group of words from the box below. (Điền mỗi địa điểm trống ở bài tóm tắt của lá thư với các từ thích hợp ở khung dưới đây.)

her classmates want khổng lồ see their trip is going to go on

have learnt khổng lồ persuade them some caves only problem

Lan"s class (1) ______ a two - day excursion to visit (2) ______ near Huong Padoga. They (3) _____ with their own eyes what they (4) _____ in their geography lessons recently & relax after their hard work, as well. They have planned (5) ______ carefully. For Lan, the (6) _____ is getting her parents" permisson. She will try (7) ______ so that she will be able lớn join (8) _____ on the excursion.

Guide khổng lồ answer

(1) is going khổng lồ go on

(2) some caves

(3) want to lớn see

(4) have learned

(5) their trip

(6) only problem

(7) khổng lồ persuade them

(8) her classmates


4. Bài bác dịch Reading Unit 6 Lớp 10


Minh thân mến,

Mình viết thư để thông tin cho mình đây. Học kỳ một sắp xong xuôi và trường mình vẫn nghỉ vài ngày. Nhân thời cơ này lớp mình sẽ đi du lịch tham quan vài hang động gần tp. Hà nội vì vừa qua chúng mình học về sự việc hình thành của đá. Rộng nữa nhiều người chưa khi nào tham quan hang động yêu cầu mình nghĩ chuyến hành trình này ắt hẳn sẽ tương đối thú vị.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Tử Tế, Sống Đẹp, Những Câu Nói Hay Về Sự Tử Tế

Ban đầu bọn bạn thích đi miếu Thầy vày nó chỉ cách tp. Hà nội có đôi mươi cây số và hoàn toàn có thể đi du khảo vào ngày.

Tuy nhiên cho đến từ bây giờ bọn mình new biết là những hang cồn gần miếu Thầy mãi ra đầu năm mới open trở lại. Vì vậy thay vào đó bọn chúng mình vẫn tham quan các hang gần miếu Hương. Một đêm lửa trại vào chuyến du khảo nhị ngày sẽ là 1 sự kiện tuyệt đối trong đời học tập sinh! Để đỡ tốn kém, chúng mình lấy theo thức ăn và đi cùng xe với những lớp khác.

Bây giờ thời tiết ấm hơn nhiều. Bản thân tin là bầy mình sẽ tiến hành hưởng khí trời đầy ánh nắng.

Vấn đề tuyệt nhất là đề xuất xin phép tía mẹ. Phụ huynh mình hoàn toàn có thể không ý muốn cho mình sống lại đêm. Mình sẽ cố gắng thuyết phục phụ huynh vậy.

Thôi nhé, cho khách hàng gửi lời thăm phụ huynh và em gái bạn.

Thân,

Lan


MOON ROCKS HOLD HIGH PRIORITY

1/ Shortly after stepping onto the surface, Armstrong took a “grab sample,” or contingency sample, scooping it up into a Teflon bag on the over of a light collapsible rod. The pole he discarded, but the bag of soil he rolled up and—with some difficulty—tucked into a pocket above his left knee.

2/ With a specially made aluminum scoop on an extension handle, & with a pair of long aluminum tongs, Armstrong later gathered a larger quantity of the dark lunar soil and representative samples of the lunar rocks. These he put into two boxes, each formed from a single piece of aluminum. A ring of soft metal, indium, lined the lip of each box; when the box was closed & the straps drawn tight around it, a knifelike strip around the edge of the lid bit deeply into the indium, thus helping lớn seal the samples in a vacuum and to protect them against contamination.

3/ It had been decided in advance that the most important single thing the astronauts could do—scientifically speaking—would be lớn bring back samples of the moon.

4/ All told, the astronauts brought back about 48 pounds of lunar material. In addition, they undertook to gather a bit of the sun. Khổng lồ be sure, it was a very small sample, less than a billionth of an ounce at best, but presumably it was enough to lớn tell a great khuyễn mãi giảm giá about the solar furnace. The sample was gathered by trapping particles of the solar wind.

5/ In every direction, the lunar surface was pocked with thousands of little craters & many larger ones, five to fifty feet across và littered with angular blocks.

6/ As Astronaut-scientist Don Lind commented in Houston during the flight, “He is certainly going to lớn get back in the spacecraft with his pants on, so we will have this sample for sure.”

Key

5 – 3 – 1 – 6 – 2 - 4


Câu 1:Read the following passage carefully, & then select the best option A, B, C or D lớn complete itFIRST STEP BEAMED khổng lồ A WAITING WORLD

About six và a half hours after Eagle landed, its hatch (1) _______ và the Apollo 11 commander backed slowly out lớn its little porch. On the (2) _______ he paused, pulled a lanyard, and thus deployed the MESA, or modularized equipment stowage assembly, just khổng lồ the left of the ladder. As the MESA lowered into (3) _______ with its load of equipment for lunar prospecting, a seven-pound Westinghouse TV camera mounted atop the load began shooting black-and-white (4) _______. Fuzzy and scored with lines, the pictures nonetheless held earthlings spellbound.

Xem thêm: Giải Bài 2 Sgk Địa 9 Trang 38 Sgk Địa Lí 9, Bài 2 Trang 38 Sgk Địa Lí Lớp 9

No one who sat that July night welded to his TV screen will ever forget the (5) _______ of that ghostly foot groping slowly past the ladder to Eagle"s footpad, và then stepping tentatively (6) _______ the virgin soil. Man had made his first footprint on the moon.

Neil Armstrong (7) _______ into his microphone. & in less than two seconds the message that will live in the annals of exploration flew with the (8) _______ of radio lớn the huge telescope dish at Honeysuckle Creek, near Canberra, Australia, thence to the Comsat (9) _______ over the Pacific, then to lớn the switching center at the Goddard Space Flight Center outside Washington, D.C., & finally lớn Houston và the (10) _______ of the world: