Tên Các Con Vật Bằng Tiếng Trung

  -  

Thế giới động vật hoang dã muôn color với bao điều lý thú. Bạn có biết phương pháp gọi thú nuôi nhà bản thân hay các loài động vật khác bằng tiếng Trung không? Động trang bị tiếng Trung nói nuốm nào? bây giờ hãy thuộc Tiếng Trung tuvientuongvan.com.vn khám phá về quả đât tuyệt diệu này nha.

Bạn đang xem: Tên các con vật bằng tiếng trung

Thực trạng tình hình động đồ dùng ở Trung Quốc

Trung Quốc cũng là một trong những đất nước có con số động đồ hoang dã những nhất cầm Giới. Có khoảng gần 6266 loài động vật có xương sinh sống (脊椎动物:Jǐchuí dòngwù), trong số ấy động vật bao gồm xương sống trên cạn (陆栖脊椎动物:Lù qī jǐchuí dòngwù) gồm 2402 loài, cá(鱼类: Yú lèi)gồm 3862 loài, chỉ chiếm 10% lượng động vật có xương sống trên cầm Giới.

*
Từ vựng giờ Trung về chủ đề Động vật

Từ vựng nhà đề động vật tiếng Trung

Từ vựng những loài động vật tiếng Trung

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên Âm
Động vật gồm xương sống脊椎动物Jǐchuí dòngwù
Động vật bò sát爬行动物Páxíng dòngwù
Động vật tứ chân四足动物Sì zú dòngwù
Động vật gồm vú哺乳动物Bǔrǔ dòngwù
Động trang bị linh trưởng灵长类动物Língzhǎnglèi dòng wù
Động trang bị lưỡng cư两栖动物Liǎngqī dòngwù
Động thiết bị nhai lại反刍类动物Fǎnchú lèi dòngwù

Từ vựng thú cưng tiếng Trung:

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên Âm
ChóGǒu
Cá 
Chó cảnh鉴赏狗Jiàn shǎng gǒu
Chuột hang, chuột hamster仓鼠Cāng shǔ
LợnZhū
MèoMāo
Mèo đực雄猫Xióng māo

Từ vựng động vật tiếng Trung:

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên Âm
Ba ba鳖、王八Biē, wángbā
BáoBào
Báo gấm云豹Yún bào
Báo gêpa, báo săn, báo bờm猎豹Liè bào
Báo hoa mai金钱豹Jīn qián bào
Báo lửa金猫狮Jīn māo shī
黄牛、牛Huáng niú, niú
Bò rừng Ban-ten爪哇野牛Zhǎo wā yěniú
Bò rừng Bi-dông (bizon)美洲野牛Měizhōu yěniú
Bò giáp răng thú兽牙爬行动物Shòu yá páxíng dòngwù
Bò sữa奶牛Nǎiniú
Bò Tây tạng牦牛Máo niú
Bò tót印度野牛Yìndù yěniú
Bò xạ麝牛Shè niú
Bò xám林牛Lín niú
Cá sấu Ấn Độ, cá sấu mõm dài长吻鳄Zhǎng wěn è
Cá sấu mõm ngắn短吻鳄Duǎn wěn è
Cáo狐狸Húlí
Cầy灵猫Língmāo
Cầy gấm斑林狸Bān lín lí
Cầy hương小灵猫Xiǎo líng māo
Cầy mực熊狸Xióng lí
Cầy vòi hương, cầy vòi vĩnh đốm椰子猫Yēzi māo
Cầy vòi mốc果子狸Guǒzi lí
Cheo cheo鼠鹿Shǔ lù
Chó bec-giê牧羊狗Mù yáng gǒu
Chó sói rừng亚洲胡狼Yà zhōu hụ láng
Chó sóiLáng
Chồn dơi斑鼯猴Bān wú hóu
Chồn ecmin白鼬Bái yòu
Chồn hôi臭鼬Chòu yòu
Chồn mactetDiāo
Chồn Siberi黄鼠狼Huáng shǔláng
Chồn sương, chồn furô雪貂Xuě diāo
Chồn vizon水貂Shuǐ diāo
Chồn zibelin黑貂Hēi diāo
ChuộtShǔ
Chuột bạch白老鼠Bái lǎoshǔ
Chuột chù鼩鼱Qú jīng
Chuột chù còi北小麝鼩Běi xiǎo shè qú
Chuột chũiYǎn
Chuột cống沟鼠Gōu shǔ
Chuột đồng田鼠Tián shǔ
Chuột lang豚鼠、天竺鼠Tún shǔ, tiān zhú shǔ
Chuột nhà家鼠Jiā shǔ
Chuột nhắt小家鼠Xiǎo jiā shǔ
Chuột sóc睡鼠Shuì shǔ
Chuột túi (kangaroo)袋鼠Dàishǔ
Cóc蟾蜍Chán chú
Cóc rừng头盔蟾蜍Tóu kuī chán chú
Cóc tía大蹼蟾蜍Dà pǔ ngán chú
Khỉ lười lớn大懒猴Dà lǎn hóu
Khỉ lười nhỏ小懒猴Xiǎo lǎn hóu
Cừu绵羊Mián yáng
Dê núi, sơn dương山羊Shān yáng
Dơi蝙蝠Biānfú
Dơi chó犬蝠Quǎn fú
Chuột dúi竹鼠Zhú shǔ
Ếch青蛙Qīngwā
Ếch trâu牛蛙Niúwā
Ếch tứ mắt四眼哇Sì yǎn wa
Ếch cây树蛙Shù wā
Ếch cây bay黑蹼树蛙Hēi pǔ shù wā
Ếch cây bụng trắng白氏树蛙Bái shì shù wā
Ếch trơn大头蛙Dàtóu wā
Ếch giun蚓螈Yǐn yuán
GấuXióng
Gấu chó狗熊、黑熊Gǒuxióng, hēixióng
Gấu mèo, gấu trúc熊猫Xióng māo
Gấu ngựa亚洲黑熊Yàzhōu hēixióng
Gấu trắng, gấu Bắc Cực白熊、北极熊Báixióng, běijíxióng
Gấu túi, gấu Koala考拉熊、树袋熊Kǎo lā xióng, shù lâu năm xióng
Gấu xám灰熊Huī xióng
Hà mã河马Hémǎ
Tinh tinh黑猩猩Hēi xīng xīng
Hải li河狸Hé lí
Hổ, cọp
Hươu鹿
Hươu cao cổ长颈鹿Cháng jǐnglù
Hươu con小鹿Xiǎo lù
Hươu đama (Thorold’s deer)扁角鹿Biǎn jiǎolù
Hươu đực公鹿Gōng lù
Hươu mẹ母鹿Mǔ lù
Hươu sao梅花鹿Méi huālù
Hươu xạ獐子、原麝Zhāngzi, yuán shè
KhỉHóu
Khỉ đầu chó狒狒Fèi fèi
Khỉ đột大猩猩Dà xīng xīng
Khỉ đuôi lâu năm Ấn Độ长尾猴Cháng wěi hóu
Khỉ đuôi lợn豚尾猕猴Tún wěi míhóu
Khỉ mặt chó山魈Shān xiāo
Khỉ mặt đỏ红面猴Hóng miàn hóu
Khỉ mốc熊猴Xióng hóu
Khỉ vàng猕猴、黄猴Míhóu, huáng hóu
Kỳ đà巨蜥Jù xī
Kỳ đà sông Nil尼罗河巨蜥Ní luóhé jù xī
Kỳ đà vân孟加拉巨蜥Mèng jiālā jù xī
Kỳ nhông美洲鬣蜥Měi zhōu liè xī
Kỳ giông蝾螈Róng yuán
LaLuó
Lạc đà骆驼Luò tuó
Lạc đà nhì bướu双峰骆驼Shuāng fēng luòtuó
Lạc đà một bướu Ả Rập阿拉伯单峰骆驼Ālābó dān fēng luòtuó
Linh cẩu鬣狗Liègǒu
Linh dương羚羊Líng yáng
Linh dương Mông Cổ黄羊Huáng yáng
Linh miêu猞猁Shē lì
Lợn rừng野猪Yězhū
Lợn vòi (heo vòi/ Tapiridae)
Lồng nuôi đụng vật动物饲养箱Dòngwù sìyǎng xiāng
Lừa
LửngHuān
Lười树懒Shù lǎn
Mèo rừng斑猫Bān māo
Mèo Thái Lan, mèo Xiêm暹罗猫Xiān luó māo
Nai水鹿Shuǐ lù
Ngỗng Canada黑额黑雁Hēi é hēi yàn
Ngựa
Ngựa vằn斑马Bānmǎ
Nhái bén雨蛙Yǔwā
Nhím gai刺猬Cìwèi
Nhím lông豪猪、箭猪Háozhū, jiàn zhū
Nòng nọc蝌蚪Kēdǒu
Rái cá lông mũi毛鼻水獭Máo bí shuǐtǎ
Rái cá lông mượt滑獭Huá tǎ
Rái cá vuốt bé小爪水獭Xiǎo zhǎo shuǐtǎ
Rái cá thường水獭Shuǐtǎ
Rắn cạp nia银环蛇Yín huán shé
Rắn cạp nong金环蛇Jīn huán shé
Rắn chuông, rắn đuôi chuông响尾蛇Xiǎngwěishé
Rắn hổ mang眼镜蛇Yǎnjìngshé
Rắn hổ sở hữu chúa眼镜王蛇Yǎnjìng wáng shé
Rắn lục mũi hếch五步蛇、白花蛇、蕲蛇Wǔ bù shé, báihuā shé, qí shé
Rắn nước水蛇Shuǐshé
Rắn ráo灰鼠Huī shǔ
Rắn san hô珊瑚蛇Shānhú shé
Rắn kẻ sọc dưa三索锦蛇Sān suǒ jǐn shé
Rắn sọc khoanh百花锦蛇Bǎihuā jǐn shé
Rồng Komodo科摩多巨蜥Kē mó duō jù xī
RùaGuī
Rùa bố gờ马来食螺龟Mǎ lái shí luó guī
Rùa bố quỳ三棱黑龟Sān léng hēi guī
Rùa biển海龟Hǎiguī
Rùa đất lớn亚洲巨龟Yàzhōu jù guī
Rùa khu đất sê-pôn条颈摄龟Tiáo jǐng shè guī
Rùa hộp bố vạch金钱龟、三线闭壳Jīnqián guī, sānxiàn tị nạnh ké
Rùa hộp sườn lưng đen马来闭壳龟Mǎ lái phân bì ké guī
Rùa hộp trán vàng黄额闭壳龟Huáng é so bì ké guī
Rùa lông xanh绿毛龟Lǜ máo guī
Rùa núi vàng黄头陆龟、象龟Huáng tóu lù guī, xiàng guī
Rùa răng庙龟Miào guī
Rùa táp, rùa cá sấu啮龟Niè guī
Kỳ đà trót lọt Châu Âu欧洲滑螈Ōuzhōu huá yuán
Sóc松鼠Sōng shǔ
Sóc bay飞鼠Fēishǔ
Sóc cất cánh cao小鼯鼠Xiǎo wú shǔ
Sóc bay trâu棕鼯鼠Zōng wú shǔ
Sóc đen巨松鼠Jù sōngshǔ
Sóc đỏ红松鼠Hóng sōngshǔ
Sói đỏ豺、红狼Chái, ngóng láng
Sư tử狮子Shīzi
Tắc kè蛤蚧Géjiè
Tắc kè hoa避役、变色龙Bì yì, biàn sèlóng
Tê giác犀牛Xīniú
Tê giác nhì sừng双角犀Shuāng jiǎo xī
Tê giác một sừng lớn独角犀Dú jiǎo xī
Tê tê鲮鲤、穿山甲Líng lǐ, chuān shān jiǎ
Thạch sùng, thằn lằn壁虎Bìhǔ
Thằn lằn bay vạch飞蜥、飞龙Fēi xī, fēilóng
Thằn lằn cá鱼龙Yú lóng
Thằn lằn cổ bạnh伞蜥Sǎn xī
Thằn lằn cổ đỏ赤颈蜥Chì jǐng xī
Thằn lằn độc, thú vật Gila毒蜥Dú xī
Thỏ兔子Tùzǐ
Thú ăn kiến食蚁兽Shí yǐ shòu
Thú hoang野兽Yě shòu
Thú lông nhím针鼹Zhēn yǎn
Thú mỏ vịt鸭嘴兽Yā zuǐ shòu
Trăn蟒蛇Mǎng shé
Trăn đất亚洲岩蟒Yàzhōu yán mǎng
Trăn gấm网纹莽Wǎng wén mǎng
Trâu水牛Shuǐ niú
Trâu rừng河水牛Héshuǐ niú
Triết鼬、鼬鼠Yòu, yòu shǔ
Tuần lộc驯鹿Xùnlù
VoiXiàng
Voi ma mút毛象、猛犸Máo xiàng, měngmǎ
Voọc bạc银色乌叶猴Yínsè wū yè hóu
Voọc đầu trắng白头叶猴Báitóu yè hóu
Voọc black má trắng黑叶猴Hēi yè hóu
Voọc Hà Tĩnh河静叶猴Hé jìng yè hóu
Voọc mũi hếch金丝猴、仰鼻猴Jīnsī hóu, yǎng túng thiếu hóu
Voọc quần xà lỏn trắng德氏乌叶猴Dé shì wū yè hóu
Voọc vá白臀叶猴Bái tún yè hóu
Voọc xám菲氏叶猴Fēi shì yè hóu
VượnYuán
Vượn cáo狐猴Hú hóu
Vượn cáo đuôi vòng环尾狐猴Huán wěi rúc hóu
Vượn đen黑长臂猿Hēi cháng so bì yuán
Vượn đen má trắng白颊长臂猿Bái jiá cháng phân bì yuán
Vượn black má vàng红颊长臂猿Hóng jiá cháng so bì yuán
Vượn vượn tay dài长臂猿Cháng suy bì yuán

Lượng tự chỉ động vật tiếng Trung:

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên Âm
Con Zhǐ
Con 

(chỉ những bé như trâu, …)

Tóu
Con 

(chỉ những nhỏ như ngựa)

Con 

(chỉ những bé bò tuồn như rắn)

Tiáo
Đàn, bầyQún
Bể cáGāng

Quốc bảo trung quốc “Gấu Trúc”:大熊猫:Dà xióngmāo

Gấu trúc là loại động vật ăn cỏ lẩn thẩn hiền lành. Vào thời điểm năm 1988, trung hoa chính thức khẳng định gấu trúc là loài động vật cần bảo vệ cấp 1 quốc gia. Đây cũng là thời gian mà gấu trúc xác định trở thành “quốc bảo” của Trung Quốc, sau hàng trăm năm đối diện với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng từ nàn săn bắn. Vốn dĩ tên trung hoa của gấu trúc là 猫熊:Māoxióng những bởi vì sự nhầm lẫn của giới báo chí, dân bọn chúng trở nên thân thuộc với cái thương hiệu nhầm lẫn 熊猫:Xióngmāo,từ đó 大熊猫:Dà xióngmāo vươn lên là tên của Gấu Trúc.

Các bài xích hát về động vật tiếng Trung:

Hội thoại mẫu:

A:我准备去中国旅行了。你喜欢什么吗,我给你买。A: Wǒ zhǔnbèi qù zhōngguó lǚxíngle. Nǐ xǐhuān shénme ma, wǒ gěi nǐ mǎi.Mình sẵn sàng đi Trung Quốc du ngoạn nè, cậu phù hợp gì không, mình thiết lập cho cậu.

Xem thêm: Cảm Nhận Chữ Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân, Phân Tích Chữ Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân

B:是你的礼物,你自己决定吧。我喜欢神秘感。

B: Shì nǐ de lǐwù, nǐ zìjǐ juédìng ba. Wǒ xǐhuān shénmì gǎn.

Là quà của cậu mà, cậu tự quyết định đi. Tớ thích xúc cảm thần bí. 

A:你喜欢哪种动物?A: Nǐ xǐhuān nǎ zhǒng dòngwù?Thế cậu yêu thích loài động vật hoang dã nào?

B:我特别喜欢大熊猫。听说这也是中国的国宝。B: Wǒ tèbié xǐhuān dà xióngmāo. Tīng shuō zhè yěshì zhōngguó de guóbǎo.Tớ quan trọng thích Gấu Trúc. Nghe nói là tứ bảo china đúng không.

A:是的。那这次我去中国一定多多给你拍几张大熊猫的照片。A: Shì de. Nà zhè cì wǒ qù zhōngguó yīdìng duōduō gěi nǐ pāi jǐ zhāng dà xióngmāo de zhàopiàn.Đúng vậy, lần này tớ đi china nhất định sẽ chụp mang đến cậu thiệt nhiều ảnh Gấu Trúc nhé.

Xem thêm: Soạn Bài Ra - Soạn Văn Bài: Ra

B:好的,谢谢啦。B: Hǎo de, xièxiè la.Oki , cám ơn cậu nha.

Từ vựng những loài cồn vật, lượng từ chỉ đụng vật, những bài hát về động vật bằng giờ Trung mọi được tiếng Trung tuvientuongvan.com.vn tập hòa hợp tại chủ đề động vật trong giờ Trung. Hãy ôn tập thật xuất sắc trong lúc mong chờ các chủ đề tiếp theo sau nha!