LANGUAGE

  -  

Laura: Ồ, tôi phần đông không lúc nào tập thể dục. Tôi thường chỉ xem TV trong thời gian rảnh rỗi.

Bạn đang xem: Language

Pronunciation (Phát âm)

3. Write the words in the correct columms & read them aloud.

(Viết những từ làm việc đúng cột và đọc bọn chúng thành tiếng.)

*

Hướng dẫn giải:

*

 Tạm dịch:

tàu

giao thông

du lịch

tiệc

rác

tạo nên

tín dụng

chỉ trích

kem

tội phạm

chơi

mận

vui lòng

cày ruộng

địa điểm

trượt

kính

keo dán

phát sáng

địa cầu

tuyên bố

khác nhau

tài năng

sự di chuyển

hiện tại

ngày

may mắn

đam mê

tranh luận

muộn

Grammar (Ngữ pháp)

4. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, to lớn complete the sentences.

(Dùng những động từ ở dạng đúng, thì lúc này đơn, thì hiện nay tại tiếp tục hoặc thì tương lai đơn, để chấm dứt các câu.)

*

Hướng dẫn giải:


1. Is coming - don"t want

2. Don"t make - am studying

3. Speaks - is speaking

4. Am - I"ll / will bring

5. Isn"t working / doesn"t work - I"ll / will fix

Tạm dịch:

1. Nhanh lên! xe cộ buýt sắp tới . Tôi không muốn bỏ qua nó.

2. Xin chớ ồn quá. Tôi sẽ học.

3. John nói được giờ đồng hồ Anh cùng tiếng Pháp. Bây giờ, anh ấy đang nói giờ Pháp với một số khác nước ngoài đến từ bỏ Paris.

4. A: hiện thời tôi siêu khát!

B: OK. Tôi đang mang cho chính mình một không nhiều nước.

5. A: sản phẩm hút bụi này không hoạt động!

B: có một lát, tôi sẽ thay thế nó mang lại bạn.

5. Write the sentences beginning with the words / phrases given without changing the meaning of the given sentences.

(Viết những câu ban đầu bằng trường đoản cú / các từ được đến mà không chuyển đổi ý nghĩa của câu đang cho.)


*

Hướng dẫn giải:

1. This road isn"t used very often.

2. David is not often invited to lớn parties.

3. Fruit juice is included in the menu.

4. Mr Miller"s room is cleaned every day.

Xem thêm: Hàm Số Y=Sinx Nghịch Biến Trên Khoảng Nào Dưới Đây, Hàm Số (Y = Cos X

5. The music can be heard from far away.

Tạm dịch:

1. Mọi tín đồ thường không sử dụng con phố này.

Con đường này sẽ không được áp dụng thường xuyên.

2. Họ không liên tục mời David cho dự tiệc.

David liên tiếp không được mời đến các bữa tiệc.

3. Thực đơn bao gồm nước trái cây.

Nước nghiền trái cây được bao gồm trong thực đơn.

4. Họ dọn dẹp vệ sinh phòng của Mr Miller từng ngày.

Phòng của Mr Miller được dọn dẹp hàng ngày.

5. Hầu hết người rất có thể nghe nhạc trường đoản cú xa.

Âm nhạc rất có thể được nghe từ hết sức xa.

6. Match the beginnings in A with the endings.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 7: Skill 1 Unit 3 Lớp 7 : Skills 1, Skills 1 Unit 3: Community Service

(Nối đoạn đầu làm việc cột A với phần kết.)

*

Hướng dẫn giải:

1. C

2. D

3. E

4. A

5. B

Tạm dịch:

1. Tôi luôn luôn luôn say mê đến new york chơi, cơ mà tôi không ưa thích sống làm việc đó bởi vì nó quá ồn ào.