UNIT 9: LANGUAGE (TRANG 39

     

2. Phá rừng là loại trừ hoặc chặt hạ tất cả cây sống một quanh vùng cho việc sử dụng ở city và lấy khu đất trồng trọt.

Bạn đang xem: Unit 9: language (trang 39

3. Nhiên liệu hóa thạch là rất nhiều nguồn tích điện không thể tái tạo được như than, dầu nhiên liệu với khí thiên nhiôn xuất hiện từ cây và động vật chết bên dưới lòng đất.

4. Ô lây nhiễm là tạo nên không khí, nước hoặc khu đất bị không sạch và ko sạch.

5. Lúc khí quyển trái đất bị mắc kẹt vài chất khí như carbon dioxid tương tự như hơi nước. Điều này làm cho cho mặt phẳng nóng lên toàn cầu.

6. Sự nóng lên trái đất là việc tăng ngày một nhiều nhiệt độ trên bề mặt Trái đất bởi hiệu ứng công ty kính.

7. Hết sạch là việc áp dụng hết hoặc bớt cái nào đấy như tích điện hoặc những nguồn tài nguyên

8. Thiệt sợ hãi là tác hại hoặc chấn thương mà tạo cho cái gì ưu đãi giảm giá trị hoặc tạo ảm hưởng đến chức năng.


2. Complete the table with the words from the box. (Hoàn thành bảng với hầu như từ vào khung.)
*

Hướng dẫn giải:

1. Protect

2. Preservation

3. Contaminate

4. Consumption

5. Deforest

6. Pollute

7. Deplete

Tạm dịch:

1. Bảo vệ

2. Bảo tồn

3. Làm cho ô nhiễm

4. Tiêu thụ

5. Phá rừng

6. ô nhiễm

7. Cạn kiệt


3. Complete the sentences with the nouns or verbs in . Change the word forms, if necessary. Each word is used once.

(Hoàn thành các câu với đa số danh tự hoặc hễ từ vào mục 2. Chũm đổ: dạng từ giả dụ cần. Mỗi từ được dùng 1 lần.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Consumption

2. Consume

3. Preserve

4. Preservation

5. Polluted

6. Pollution

7. Contamination

8. Contaminate

Tạm dịch:

1. Vấn đề tiêu thụ năng lượng trong khoanh vùng này đã tăng lên nhiều kể từ lúc một khu nghi dưỡng mới được xây nên.

2. Khu nghỉ dưỡng tiến bộ này hằng ngày tiêu thụ từng nào năng lượng?

3. đông đảo nhà công nghệ đã tìm thấy những giải pháp trong các thập kỷ qua để bảo tồn nguồn năng lượng hóa thạch bị giới hạn khỏi việc cạn kiệt.

4. Các nhà môi trường đã hỗ trợ việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trái đất như đất nước sạch, rừng, mưa và nhiên liệu hóa thạch.

5. Khoanh vùng bờ biển đã bị ô nhiễm rất lớn do vấn đề bỏ rác hóa học khiến hại.

6. Hiệu ứng đơn vị kính do độc hại gây ra.

7. Ô nhiễm do phun thuốc hóa học và phân bón làm cho đất bị khô nứt cằn với thực trang bị bị tổn hại làm tác động sức khỏe bé người.

8. Số đông chất hoa học gây ô nhiễm đất cùng nước ngầm.


II. Pronunciation (Phát âm)


1. The words in the box are three-syllable nouns. Listen and repeat. Can you add two more, using the words from the VOCABULARY section 3?

(Những từ bỏ trong form là đều danh từ bỏ 3 âm tiết. Nghe và lặp lại. Em tất cả thê thêm 2 hoặc hơn, thực hiện những chữ từ bỏ phần từ bỏ vựng 3?)


https://tuvientuongvan.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-10-moi.unit-9.Language.II_.-Pronunciation.1.-The-words-in-the-box-are-three-syllable-nouns.-Listen-and-repeat.-Can-you-add-two-more-using-the-words-from-the-VOCABULARY-section-3.mp3
*

2. Listen and put a mark (") before the stressed syllable in each word. (Nghe và đánh dấu ‘ vào trước lốt nhấn trong những từ.)
https://tuvientuongvan.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-10-moi.unit-9.Language.II_.-Pronunciation.2.-Listen-and-put-a-mark-before-the-stressed-syllable-in-each-word.mp3
*

III. Grammar (Ngữ pháp)


Reported speech (Câu tường thuật)


1. Read the following sentences from the conversation between Nam và his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers.

(Đọc đều câu sau từ bài đàm thoại giữa Nam và bố (bố) trong phần Bắt Đầu. Viết tên của bạn nói.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Nam

2. The editor

3. Nam

4. Nam’s father

5. Nam

6. Nam’s father

Tạm dịch:

1. “Con đã viết bài bác cho tờ báo của trường”, nam nói.

2. “Đưa ra lời khuyên thực tiễn cho học sinh về câu hỏi bảo tồn môi trường”, người biên tập yêu cầu.

Xem thêm: Giáo Án Gdcd 11 Bài 3 : Quy Luật Giá Trị Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa

3. “Con chưa có ý làm sao cả”, nam giới nói

4. “Sử dụng qui định tìm tìm web để tìm thông tin”, tía Nam nói cùng với cậu ấy.

5. “Thật rối lúc con có quá nhiều tác dụng và những website về môi trường”, nam nói.

6. “Tập trung vào chủ đề của con”, cha Nam nói cùng với Nam.


2. Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary.

(Thay thay đổi câu thẳng thành câu gián tiếp. Chuyển đổi nếu cần thiết)


Hướng dẫn giải:

1. Phái mạnh said pollution was one of the problems in his neighbourhood.

2. The editor said more people were aware of the preservation of natural resources.

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment.

4. Nam’s father told him to use the web tìm kiếm engine lớn find the information that he needed.

5. Nam giới said it was confusing because there were too many website pages about the environment.

6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect.

Tạm dịch:

1. Nam giới nói rằng ô nhiễm là trong số những vấn đề trong làng mạc anh ấy.

2. Người biên tập nói rằng ngày càng không ít người dân nhận thức về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

3. Những học sinh nói với giáo viên rằng chúng đang thảo luận việc bảo vệ môi trường từ bỏ nhiên.

4. Phái mạnh bảo cậu ấy thực hiện công nắm tìm kiếm trên Web nhằm tìm thông tin mà cậu ấy cần.

5. Nam nói rằng thật rối khi có không ít trang web về môi trường.

Xem thêm: Câu Nói M.Go-Rơ-Ki Hãy Yêu Sách, Câu Nói Của M

6. Những nhà công nghệ nói rằng ô nhiễm không khí là giữa những nguyên nhân hiệu ứng đơn vị kính.