Tiếng anh 6 tập 2 unit 9 communication

  -  

Tổng hợp bài tập và kim chỉ nan phần Communication – Unit 9. Cities of the world SGK giờ Anh 6 Global Success


1. Look at the picture. Listen and read the exclamations.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2 unit 9 communication

(Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc các câu cảm thán)

1. What a nice city! (Thật là 1 trong thành phố tốt đẹp!)

2. What a clear sky! (Thật là một trong bầu trời trong sáng!)

3. What tall buildings! (Nhà cao tầng liền kề nào!)

*


2. Work in pairs. Look at the picture below & say what you think by using excalmations with What. You may use a suggestions below

(Làm việc theo cặp. Chú ý vào hình bên dưới và nói hồ hết gì bạn nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán cùng với What. Bạn cũng có thể sử dụng một gợi ý dưới )

- happy / beautiful children

- colourful / nice picture

- sunny / beautiful weather

- small / dễ thương boy

- beautiful / colourful táo trees

*


Lời giải bỏ ra tiết:

- What happy and beautiful children!

(Hạnh phúc cùng trẻ đẹp!)

- What a colorful & nice picture!

(Thật là 1 trong những bức tranh đầy màu sắc và đẹp!)

- What sunny & beautiful weather!

(Trời nắng và nóng đẹp làm sao!)

- What a small & cute boy!

(Thật là 1 trong cậu bé nhỏ dại nhắn và dễ thương!)

- What beautiful & colorful táo bị cắn trees!

(Cây hãng apple đẹp và nhiều màu sắc làm sao!)


City landmarks 

(Những địa điểm nổi bật trong thành phố)

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures.

(Làm việc theo cặp. Viết tên của những địa danh và chuẩn bị xếp những hình hình ảnh chính xác.)

Eiffel Tower Big Ben Sydney Opera House Merlion

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower


4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions.

(Viết tên của những địa danh trong câu 3 bỏ phần mô tả.)

1............  

This tower is on the ngân hàng of the River Thames in London. In the tower, there"s a big cock and a bell.

(Tòa tháp này nằm trong bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.)

2.............

Xem thêm: Giải Bài 1 Sgk Trang 63 Toán 11, Bài 1 Trang 63 Sgk Đại Số 11

It"s a theatre on Sydney Harbour. Its roots are white & look lượt thích shells. Visitors from all over the world come

to see it.

(Đó là 1 nhà hát bên trên Cảng Sydney. Nó là căn hộ có màu trắng và trông giống hệt như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên trái đất đến giúp xem nó.)

3.............

This famous tower is in Paris. Every year, milions of visitors climb to lớn its đứng đầu to see the whole view of Paris.

(Tòa tháp nổi tiếng này ngơi nghỉ Paris. Mỗi hàng năm, mặt hàng triệu khác nước ngoài leo lên trên thuộc để nhìn toàn cảnh Paris.)

4.............

Xem thêm: Bài 30 Địa Lí 8 Bài 30 Thực Hành Đọc Bản Đồ Địa Hình Việt Nam

It has the head of a lion & the body toàn thân of a fish. It"s a famous landmark in Singapore.

(Nó bao gồm đầu của một bé sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là 1 địa danh nổi tiếng ở Singapore.)