UNIT 14 LỚP 8 LANGUAGE FOCUS

  -  

Phần "language focus" để giúp bạn học ôn tập từ bỏ vựng cùng ngữ pháp sẽ học bao hàm thể bị động, câu hỏi gián tiếp cùng với If với Whether, từ để hỏi cùng với to+V và đụng từ đi kèm theo sau nó là to+V. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 14 lớp 8 language focus

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box. (Hoàn thành đầy đủ câu sau, cần sử dụng thể thụ động của cồn từ mang đến trong khung.)

Giải:

a. Sydney opera House was completed in 1973. (Nhà hát Opera Sydney được hoàn thành vào năm 1973.)b. The first và longest section of the Great Wall of China was constructed between 221 và 204 BC. (Phần thứ nhất và lâu năm nhất của Vạn Lý trường Thành được xây dựng từ năm 221 cho năm 204 trước công nguyên.)c. The Eiffel Tower was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World"s Fair of 1889. (Tháp Eiffel có thiết kế bởi kỹ sư fan Pháp Alexander Gustave Eiffel mang đến Hội chợ thế giới Paris năm 1889.)d. The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876. (Tượng phụ nữ thần thoải mái được Pháp trưng bày chan nước Mỹ vào năm 1876.)e. The summit of Mount Everest was reached by two members of a British expedition và a Nepalese guide on May 29, 1953. (Đỉnh Everest đã làm được hai thành viên của đoàn thám hiểm Anh và một phía dẫn viên của Nepal đạt đến vào trong ngày 29 tháng 5 năm 1953.)

2. Yesterday, Nga & Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam, Report the questions Nhi asked Nga. (Hôm qua Nga cùng Nhi thủ thỉ về Mỹ Sơn, trong những di sản văn hoá ráng giói của Việt Nam. Hây thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Giải:

a. Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son. (Nhi hỏi Nga cô ấy bao gồm biết Mỹ Sơn tốt không.)b. Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi. (Nhi hỏi Nga nó tất cả xa hà nội thủ đô không.)c. Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang nam giới province. (Nhi hỏi Nga Mỹ Sơn ngơi nghỉ tỉnh quảng ngãi phải không.)d. Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son. (Nhi hỏi Nga có tương đối nhiều người sống sinh sống Mỹ tô không.)e. Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year. (Nhi hỏi Nga có không ít du khách thăm Mỹ Sơn tưng năm không.)f. Nhi asked Nga if/ whether she wanted lớn visit My Son one day. (Nhi hỏi Nga cô ấy có muốn thăm Mỹ tô không.)

3. Nga answered Nhi’s questions.

Xem thêm: Sự Ra Đời Và Phát Triển Của Thành Thị Trung Đại Tây Âu Được Lập Nên Từ


Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 34 Sinh 11 Bài 34 (Có Đáp Án): Sinh Trưởng Ở Thực Vật


She then gave Nhi some additional information. Use the words khổng lồ write about the information that Nga gave to Nhi. (Nga đang trả lời thắc mắc của Nhi tiếp nối cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Cần sử dụng từ cho sẵn viết về những tin tức mà Nga nói với Nhi.)

Giải:

a. Nga told Nhi how lớn go there. (Nga bảo Nhi mang lại đó.)b. Nga showed Nhi where lớn set tickets. (Nga chỉ cho Nhi điểm đặt vé.)c. Nga pointed out where to lớn buy souvenirs. (Nga chỉ nơi download đồ lưu giữ niệm)d. Nga advised Nhi how khổng lồ go from My Son to lớn Hoi An. (Nga khuyên Nhi làm thế nào đi tự Mỹ Sơn mang đến Hội An.)e. Nga told Nhi what to bởi vì there during the visit. (Nga bảo Nhi làm đầy đủ gì nhìn trong suốt chuyến đi.)

4. Complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn bên dưới đây, sử dụng động từ trong ngoặc solo ở dạng nguyên mẫu tất cả “to” hoặc không “to”)

Giải:

Nhi and her parents are visiting Hoi A n & My Son. They are staying at a khách sạn near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to lớn go for a run. She left the hotel and started (1) to jog in the direction of Cua dẻo beach. She thought she might (2) go along the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3) to gather and it started (4) to rain. Nhi tried (5) to reach a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6) to continue her run because she couldn"t (7) become wetter!

Dịch:

Nhi và cha mẹ đi thăm Hội An với Mỹ Sơn. Họ vẫn ở tại một hotel gần cửa ngõ Đại. Sáng sủa sớm hôm nay, Nhi ra quyết định đi chạy. Cô ấy ra khỏi khách sạn và bước đầu chạy cỗ theo hướng bãi biển Cửa Đại. Cô nghĩ cô ấy hoàn toàn có thể đi dọc bãi biển ba lần trước lúc đi về khách hàng sạn. Thật ko may, sau 10 phút mây đen bắt đầu kéo mang đến và sẵn sàng mưa. Nhi cố gắng đến một khu vực để trú, dẫu vậy chỉ vào vài giây cô ấy đã bị ướt. Vì chưng vậy, cô quyết định liên tục chạy bởi vì cô ấy bắt buộc trở yêu cầu ướt rộng được nữa!