Tiếng anh lớp 6 review 3

  -  

1. C

Phần được gạch ốp chân ở cách thực hiện C được phạt âm là /əʊ/, những phương án còn lại được phát âm /aʊ/.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 3

2. A

Phần được gạch chân ở phương pháp A được phạt âm là /ə/, các phương án còn sót lại được phát âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch men chân ở cách thực hiện A được vạc âm là /ð/, các phương án sót lại được phạt âm /θ/.

4. C

Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phạt âm là /e/, những phương án còn sót lại được vạc âm /æ/.

5. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɪ/, những phương án còn lại được phân phát âm /e/.


Vocabulary

2. Choose a, B, or C khổng lồ fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C để che đầy không gian trong đoạn văn.)

Most children love (1) ........... Activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow lượt thích (3) ........... , children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting (4) .......... On TV or visit (5) ........... In the area.

1. A outdoor 

2. A. Tennis

3. A. Sweden

4. A. Characters

5. A. Sports

B. Indoor

B. Karate

B. India 

B. Viewers

B. City 

C. School

C. Swimming

C. Brazil

C. Programmes

C. Landmarks

 


Lời giải chi tiết:

1. A2. C3. A4. C5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow lượt thích Sweden, children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at trang chủ and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu hết trẻ em đều say đắm các hoạt động ngoài trời khi tiết trời đẹp. Họ chơi bóng đá, trượt ván hoặc đi bơi. Ở mọi nước có khá nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ em đi trượt tuyết cùng bố mẹ để tập trượt tuyết. Lúc không trượt tuyết, họ rất có thể ở nhà và xem các chương trình thú vị trên TV hoặc tham quan những địa danh trong quần thể vực.)


Bài 3


Video gợi ý giải


3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành những câu với các từ / cụm từ vào khung.)

 football thành phố landmark television summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............ In Paris.

2. Pelé is a great ............ Player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... In the world is more interesting than Los Angeles.

5. ............... Are very popular in counties with a lot of sunshine lượt thích Australia.


Phương pháp giải:

- football (n): bóng đá

- thành phố (n): thành phố

- landmark (n): phong cảnh

- television (n): ti vi

- summer sports (n.p): thể thao mùa hè

Lời giải đưa ra tiết:

1. Landmark2. Football3. Television 4. City5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là 1 địa danh lừng danh ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là một trong cầu thủ láng đá tuyệt vời và hoàn hảo nhất đến trường đoản cú Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có rất nhiều chương trình giáo dục trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không tồn tại thành phố như thế nào trên trái đất thú vị rộng Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

Xem thêm: Định Luật Hacđi-Vanbec Phản Ánh, Định Luật Hacđi

(Các môn thể thao ngày hè rất thông dụng ở những quận gồm nhiều ánh nắng mặt trời như Australia.)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match .......... Ten minutes ago.

A. Starts B. Started C. Is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... He was on holiday.

A. Because B. Và C. While

3. Hong Kong is famous for............... Double-decker buses.

A. Its B. It C. It’s

4. Sports và games ............ An important part in our lives.

A. Play B. Plays C. Played

5. The USA ..... First colour TV in 1953.

A. Has B. Have C. Had

6. We are now in the city museum. ........... Any objects on display.

A. Not cảm ứng B. Don"t cảm ứng C. Don’t touching


Lời giải bỏ ra tiết:

1. B2. C3. A4. A5. C6. B

1. John, you are late. The match started ten minutes ago.

(John, các bạn đến muộn. Trận đấu bắt đầu cách trên đây mười phút.)

2. Ben wrote his parents a postcard while he was on holiday.

Ben đang viết cho cha mẹ mình một tấm bưu thiếp khi anh ấy đang đi nghỉ.

3. Hong Kong is famous for its double-decker buses.

(Hong Kong lừng danh với xe cộ buýt nhị tầng.)

4. Sports and games play an important part in our lives.

(Thể thao và trò đùa đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của bọn chúng ta.)

5. The USA had its first colour TV in 1953.

(Hoa Kỳ có TV màu đầu tiên vào năm 1953.)

6. We are now in the thành phố museum . Don"t touch any objects on display.

(Bây giờ cửa hàng chúng tôi đang làm việc trong bảo tàng thành phố. Không va vào bất kỳ đồ trang bị nào trên màn hình.)


Bài 5


Video lý giải giải


5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa (các) từ để hỏi được gạch men chân ví như cần.)

1. Who sports vày you like?

2. What time bởi vì you have English class?

3. What vì you like Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in china or in Korea?


Lời giải chi tiết:

1. Who => What

What sports bởi vì you like?

(Bạn say mê môn thể thao nào?)

2. What time do you have English class?

(Bạn bao gồm lớp giờ đồng hồ Anh thời gian mấy giờ?)

3. What => Why

Why bởi vì you lượt thích Hoi An?

(Vì sao mình muốn Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi sống Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5.

Xem thêm: Trong Các Muối Sau Muối Nào Dễ Bị Nhiệt Phân ? Trong Các Muối Sau, Muối Nào Dễ Bị Nhiệt Phân

When => Where

Where is the Great Wall: in đài loan trung quốc or in Korea?

(Vạn Lý trường Thành làm việc đâu: ở china hay sinh hoạt Hàn Quốc?)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 938 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm giờ Anh 6 - Global Success - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tuvientuongvan.com.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tuvientuongvan.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tuvientuongvan.com.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.