TIẾNG ANH LỚP 6 TRANG 46 TẬP 2

  -  

Tổng hợp bài bác tập và triết lý phần Looking back – Unit 10. Our Houses In The Future SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success


Vocabulary 

1. Write the words/phrases under the correct pictures.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 46 tập 2

(Viết những từ / nhiều từ dưới các hình hình ảnh đúng.)

 

computer fridge smart clock dishwasher wireless TV washing machine

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a. Computer (máy vi tính)

b. Dishwasher (máy rửa chén/ bát)

c. Wireless TV (TV ko dây)

d. Washing machine (máy giặt)

e. Fridge (tủ lạnh)

f. Smart clock (đồng hồ thông minh)


2. Think about what the appliances will do in the future. Fill the table:

(Suy nghĩ về gần như gì các thiết bị sẽ làm trong tương lai. Điền vào bảng:)

1. Robots

2. Washing machine

3. Wireless TV

4. Super cars

5. Smart clocks

6. Dishwashers

look after the house

 

 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. Robots (người máy)

2. Washing machine (máy giặt)

3. Wireless TV (TV không dây)

4. Super cars (siêu xe)

5. Smart clocks (đồng hồ nước thông minh)

6. Dishwashers (máy cọ bát)

look after the house (chăm sóc đơn vị cửa)

wash clothes (giặt quần áo)

access to internet (truy cập internet)

can fly (có thể bay)

can play online music (có thể chơi nhạc trự tuyến)

wash dishes (rửa bát)


Bài 3


Video trả lời giải


Grammar

3. Complete the sentences with will or won"t.

(Hoàn thành những câu cùng với will hoặc won"t)

1. Tomorrow is Sunday, so I.............. Have khổng lồ get up early.

2. When I see Tom tomorrow, I .................. Invite him to lớn our party.

3. You must meet Anna. I am sure you ............ Lượt thích her.

4. We ........... Start our dinner until Jack arrives.

5. I ............ Phone you when I get trang chủ from school.

6. Tony ............. Pass his examination. He hasn"t studied yet.

Phương pháp giải:

wil + V: sẽ

won"t + V: sẽ không

Lời giải chi tiết:

1. Won"t2. Will3. Will
4. Won"t5. Will6. Won"t

1. Tomorrow is Sunday, so I won’t have to lớn get up early.

(Ngày mai là chủ nhật, vị vậy tôi sẽ chưa hẳn dậy sớm.)

2. When I see Tom tomorrow, I will invite him to our party.

(Khi tôi gặp Tom vào ngày mai, tôi đang mời anh ấy đến bữa tiệc của chúng tôi.)

3. You must meet Anna. I am sure you will like her.

(Bạn phải gặp gỡ Anna. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích cô ấy.)

4. We won’t start our dinner until Jack arrives.

(Chúng tôi đang không bước đầu bữa tối của mình cho đến khi Jack đến.)

5. I will phone you when I get home from school.

Xem thêm: Diệp Lục Phân Bố Ở Vị Trí Nào Sau Đây, Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Bài 8 Có Đáp Án Năm 2021

(Tôi vẫn gọi cho chính mình khi tôi tới trường về.)

6. Tony won’t pass his examination. He hasn"t studied yet.

(Tony sẽ không còn vượt qua kỳ bình chọn của mình. Anh ấy chưa học.)


Bài 4


Video gợi ý giải


4. Complete the sentences with might or might not.

(Hoàn thành những câu với might hoặc might not.)

1. I am still not sure where to lớn go for my holiday. I .............go to da Lat.

2. The weather is not very good. It ............. Rain this afternoon.

3. There ........... Be a meeting on Friday because the teacher is ill

4. Ann ............. Come to the buổi tiệc ngọt tonight because she is busy.

5. Phong is thinking about what he will bởi on Sunday. He ........... Go lớn a judo club or he ........... Stay at home to study English.

Lời giải chi tiết:

1. Might

2. Might

3. Might not

4. Might not

5. Might – might

1. I am still not sure where lớn go for my holiday. I might go to da Lat.

(Tôi vẫn không chắc sẽ đi đâu cho kỳ du lịch của mình. Tôi rất có thể đi Đà Lạt.)

2. The weather is not very good. It might rain this afternoon.

(Thời huyết không giỏi lắm. Chiều ni trời có thể sẽ mưa.)

3. There might not be a meeting on Friday because the teacher is ill.

(Có thể không có một cuộc họp vào thiết bị Sáu bởi giáo viên bị ốm.)

4. Ann might not come khổng lồ the buổi tiệc nhỏ tonight because she is busy.

(Ann có thể không đến bữa tiệc tối nay vị cô ấy bận.)

5.

Xem thêm: 12 Con Giáp Tết 2022 Mặc Màu Gì Theo Tuổi, Mùng 1 Tết 2022 Nên Mặc Áo Màu Gì

Phong is thinking about what he will vì on Sunday. He might go to lớn a judo club or he might stay at trang chủ to study English.

(Phong đang lưu ý đến xem bản thân sẽ làm gì vào ngày nhà nhật. Anh ấy có thể đến một câu lạc cỗ judo hoặc anh ấy gồm thể. Trong nhà học giờ Anh.)