Tiếng anh lớp 7 unit 7 a closer look 1

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 7 Unit 7: A closer look 1 trang 8, 9 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 7 a closer look 1


Tiếng Anh 7 Unit 7: A closer look 1 trang 8, 9

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 7 Traffic: A closer look 1

1 (trang 8 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner. (Bạn đã nhận thức thấy những biển cả báo con đường này chưa? Nói về ý nghĩa sâu sắc của những biển báo sau đây với một bạn bạn)

*

*

Đáp án:

1. Traffic lights (đèn giao thông)

2. No parking (cấm đỗ xe)

3. No right turn (cấm rẽ phải)

4. Hospital ahead (bệnh viện ngơi nghỉ phía trước)

5. Parking (nơi đỗ xe)

6. Cycle lane (làn đường giành cho xe đạp)

7. School head (trường học tập ở phía trước)

8. No cycling (cấm xe pháo đạp)

2 (trang 8 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Label the signs in 1 with the words/phareses below. (Gắn tên những biển báo trong bài xích 1 với các từ/cụm từ bên dưới đây.)

*

Đáp án:

1. Traffic lights (đèn giao thông)

2. No parking (cấm đỗ xe)

3. No right turn (cấm rẽ phải)

4. Hospital ahead (bệnh viện ngơi nghỉ phía trước)

5. Parking (nơi đỗ xe)

6. Cycle lane (làn đường dành riêng cho xe đạp)

7. School head (trường học ở phía trước)

8. No cycling (cấm xe đạp)

3 (trang 8 tiếng Anh lớp 7) Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way lớn school. (Làm bài toán theo cặp. Bàn thảo về những đại dương báo các bạn thấy trên đường tới trường.)

Gợi ý:

On the way khổng lồ school, I see a "parking" sign.

On the way khổng lồ school, I see a "no turn right" sign.

Hướng dẫn dịch:

Trên đường đến trường, tôi thấy một biển khơi báo "nơi đỗ xe".

Trên đường đến trường, tôi thấy hải dương báo "cấm rẽ phải".

4 (trang 9 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Listen và repeat. Pay attention khổng lồ sounds /e/ và /eɪ/ (Nghe với lặp lại. Chăm chú tới những âm /e/ và /ei/.)

Bài nghe:


- /e/: left, enter, ahead, present, helicopter, centre, never, seatbelt

- /eɪ/: plane, way, station, train, indicate, mistake, pavement, break

5 (trang 9 tiếng Anh lớp 7) Listen to lớn these sentences carefully. Singleunderline the words with sound /e/, và double-underline the words with sound /eɪ/ (Nghe các câu sau một phương pháp cẩn thận. Gạch một gạch ốp với từ tất cả âm /e/ cùng gạch 2 gạch với từ gồm âm /ei/.)

Bài nghe:


1. Does your xe đạp ever break down on the way khổng lồ school?

2. It is not very far khổng lồ the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. You must keep to lớn the left when you are in the UK.

5. They are waiting for the next train lớn come.

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch:

1. Cái xe đạp của người tiêu dùng có lúc nào bị hỏng trên tuyến đường đến trường không?

2. Nó không quá xa để cho ga đường sắt.

3. Họ phải luôn luôn tuân thủ điều khoản lệ giao thông vận tải vì sự an ninh của bọn chúng ta.

Xem thêm: Uống Nước Xạ Đen Có Tác Dụng Gì, Uống Nước Xạ Đen Hàng Ngày Có Tốt Không

4. Chúng ta phải đi bên trái khi bạn ở vương quốc Anh.

5. Chúng ta đang ngóng chuyến tàu tiếp theo sau đến.

6 (trang 9 tiếng Anh lớp 7) Find the words containing sound /e/ và the words containing sound /eɪ/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud. (Tìm những từ tất cả chứa âm /e/ và những từ tất cả chứa âm /ei/ trong bài xích 1-3 trang 8. Kế tiếp đọc khổng lồ chúng.)

Đáp án:

/e/: ahead, red, left

/eɪ/: phrases, lane, information, way

Bài giảng giờ Anh 7 Unit 7 Traffic: A closer look 1

Unit 7: từ bỏ vựng tiếng Anh: Liệt kê những từ vựng bắt buộc học trong bài...

Unit 7: Getting started (trang 6, 7): Listen and read a. Choose the correct answer...

Unit 7: A closer look 2 (trang 9, 10): Write sentences with it. Use these cues...

Unit 7: Communication (trang 11): Look at the flags of some countries. Give the names of these countries...

Unit 7: Skills 1 (trang 12): Look at the picture. Can you see anything that is dangerous...

Unit 7: Skills 2 (trang 13): Work in groups. Where vị you think this picture was taken? Why is it special...

Unit 7: Looking back (trang 14): What vì these signs mean? Write the meaning below each sign...

Xem thêm: Các Máy Tính Kết Nối Với Nhau Để ? Em Hãy Chọn Các Phương Án Đúng

Unit 7: Project (trang 15): In groups, think of some traffic signs lớn display around your school...