Tính Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa

  -  

Phản ứng este hóalà một dạng bài rất là cơ bản và thường xuất hiện trong đề thi. Tuy nhiên, này lại gây rất nhiều khó khăn cho học viên trong quy trình tìm hiểu cách thức giải. Nhận biết được điều đó, cửa hàng chúng tôi đã biên soạn lên bài xích giảng này với hy vọng giúp đỡ được các bạn trong học tập tập!

I. Lý thuyết chung

Phản ứng este hóa là gì?

Phản ứng este hóa là điều chế este bằng phản ứng giữa rượu solo chức hoặc đa chức cùng với axit hữu cơ đối kháng chức hoặc nhiều chức

Ví dụ: bội nghịch ứng este hóa thân ancol etylic cùng axit axetic.

C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5
lỏng lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu

Đặc điểm của bội phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch

II.


Bạn đang xem: Tính hiệu suất phản ứng este hóa


Xem thêm: Văn 11 Bài Chữ Người Tử Tù Siêu Dễ Hiểu, Soạn Bài Chữ Người Tử Tù (Nguyễn Tuân)


Xem thêm: Thực Hành Tiếng Việt Trang 48, Soạn Văn 6 Trang 48 Chân Trời Sáng Tạo


Công suất phản ứng este hóa

1. Công thức

Cách 1: Tính theo lượng chất ban sơ cần lấy

*

Cách 2: Tính theo lượng hàng hóa phản ứng thu được:

*

Ví dụ:

Bài 1:9,2g C3H5(OH)3 với 60g Ch3COOH. đưa sử chỉ chiếm được C3H5(OOCCH3)với lượng17,44g. Áp dụng bí quyết tính năng suất của bội nghịch ứng xảy ra:

Hướng dẫn:

n C3H5(OH)3 = 0,1 mol

n CH3COOH= 1 mol

Ta có phản ứng xảy ra:

*

Cân bằng phương trình trên ta bao gồm đẳng thức:

(m_este)= 0,1.218 = 21,8g

Tuy nhiện theo quý giá thực tại: (m_este)= 17,44g

Áp dụng bí quyết ta có công suất cần search là: (H\% = dfrac17,4421,8.100 = 80\%)

Tham khảo:Phản ứng este hóa

2. Bài tập phản bội ứng este hóa

*

*

*

Trên phía trên là toàn thể kiến thức shop chúng tôi muốn chia sẻ về bội nghịch ứng este hóa, thuộc học vui chúc các bạn đạt đạt điểm số cao!