Tính Lực Hấp Dẫn Giữa Trái Đất Và Mặt Trời

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tính lực lôi cuốn giữa Trái Đất cùng Mặt Trời biết khối lượng của trái khu đất là 6.10 24 k g . Cân nặng mặt trời là 2.10 30 k g . Khoảng cách từ Trái Đất cho Mặt Trời là một trong những , 5.10 11 mTính lực hấp dẫn giữa Trái Đất cùng Mặt Trời biết cân nặng của trái đất là  6 . 10 24 . Cân nặng mặt trời là . Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là  1 , 5 . 10 11

A.

Bạn đang xem: Tính lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trời

4 , 557 . 10 22 N

B. 5 , 557 . 10 22 N

C. 3 , 557 . 10 22 N

D. 6 , 557 . 10 22 N


*

Khoảng cách từ phương diện Trăng và Trái Đất đến Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ khía cạnh Trời đến Trái Đất coi như bằng 300 lần khoảng cách từ khía cạnh Trăng mang lại Trái Đất. Cân nặng Mặt Trời coi như bằng 300 lần cân nặng Trái Đất. Xét những lực thu hút mà mặt Trời và Trái Đất công dụng lên khía cạnh Trăng. Lực nào to hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

A. Nhị lực bởi nhau.

B. Lực hút do mặt Trời nhỏ tuổi hơn.

C. Lực hút vị Mặt Trời bởi 3/10 lực hút bởi Trái Đất.

D. Lực hút do Mặt Trời bởi 10/3 lực hút vày Trái Đất.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Mầm Non, Cho Trẻ Em Mới Nhất 2022


Chọn câu trả lời D.

Gọi: R1 là khoảng cách từ mặt Trời đến Mặt Trăng.

R2 là khoảng cách từ Trái Đất cho Mặt Trời

m là khối lượng của khía cạnh Trăng.

m1 là khối lượng của khía cạnh Trời

m2 là cân nặng của Trái Đất

Lực hấp dẫn do mặt Trời tác dụng lên phương diện Trăng: 

*

Lực thu hút do mặt Trăng chức năng lên mặt Trời: 

*

*

Mà R1 = 300R2; m1 = 300000 m2

*


Cho biết khoảng cách giữa trung tâm Mặt Trăng và trung tâm Trái Đất là 38 . 10 7 m ; khối lượng Mặt Trăng với Trái Đất khớp ứng là 7 , 37 . 10 22 k g v à 6 . 10 24 k g ; hằng số lôi cuốn G = 6 , 67 . 10 - 11 N . M 2 / k g 2 . Lực lôi cuốn giữa Trái Đất cùng Mặt Trăng gồm độ bự là:

A. 0 , 204 . 10 21 N

B. 2 , 04 . 10 21 N

C. 22 . 10 25 N

D. 2 . 10 27 N


Lực cuốn hút giữa Trái Đất cùng Mặt Trăng tất cả độ khủng là:

F h d = G M m R 2 ​ = 6 , 67.10 − 11 . 7 , 37.10 22 .6.10 24 ( 38.10 7 ) 2 ​ = 2 , 04.10 trăng tròn N

Đáp án: A


Khoảng cách từ phương diện Trăng với Trái Đất mang lại Mặt Trời coi như bởi nhau. Khoảng cách từ khía cạnh Trời mang lại Trái Đất coi như bằng 300 lần khoảng cách từ mặt Trăng đến Trái Đất. Khối lượng Mặt Trời coi như bởi 300 000 lần khối lượng Trái Đất. Xét các lực hấp dẫn mà khía cạnh Trời cùng Trái Đất tác dụng lên khía cạnh Trăng. Lực nào to hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Hai lực bằng nhau

B. Lực hút bởi Mặt Trời nhỏ dại hơn

C. Lực hút bởi Mặt Trời bằng (frac310) lực hút bởi vì Trái Đất.

D. Lực hút do Mặt Trời bằng (frac103) lực hút vày Trái Đất.


Lớp 12 đồ dùng lý bài xích 39. Phản nghịch ứng nhiệt độ hạch
0
0
Gửi diệt

khối lượng của khía cạnh trời 1988550.10 mũ 21 tấn , cân nặng của trái đất khoảng tầm 6.10 nón 21 tấn 

khối lượng của mặt trời gấp trái đất từng nào ?

 


Lớp 6 Toán bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy t...
3
0
gởi Hủy

Khối lượng khía cạnh Trời cấp số lần khối lượng Trái Đất là: 

(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy trọng lượng Mặt Trời gấp khoảng 331 425 lần cân nặng Trái Đất.


Đúng 0

comment (0)

331425


Đúng 1
comment (1)

Khối lượng của mặt trời gấp mặt đất chu kỳ là:

1988550.1021 : 6.1021 = 331425.1042 (lần)


Đúng 0
bình luận (1)

khối lượng của trái khu đất = 6.1021tấn, trọng lượng của mặt trời =198.1025tấn.Khối lượng phương diện trời gấp bao nhiêu lần trọng lượng trái đất?


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi hủy

lấy (198 . 10^25) : (6.10^21)

=198 . 10^25 : 6 : 10^21

=(198 : 6) . (10^25 : 10^21)

=33 . 10^4

=33 . 10000

=330000


Đúng 0

comment (0)

Ta có:198.10^25:6.10^21=(198:6).(10^25:10^21)

=33.10^4=33.10000

=330000 lần


Đúng 0
bình luận (0)

Khối khía cạnh Trời khoảng 1 988 550 .10 mũ 21 tấn, cân nặng của Trái Đất khoảng chừng 6.10 nón 21 tấnKhối lượng của khía cạnh Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

Lời giải:Khối lượng khía cạnh trời gấp khối lượng trái đất số lần là:

(frac1988550.10^216.10^21=frac19885506=331425) (lần)


Đúng 2

phản hồi (0)

Khối lượng mặt trời gấp:

(dfrac1988550cdot10^216cdot10^21=331425left(lần ight))


Đúng 0
bình luận (0)

Biết trọng lượng Trái Đất là M1 = 6.1024 kg, cân nặng Mặt Trăng là m2 = 7,2.1022 kilogam và khoảng cách giữa hai tâm của bọn chúng là 3,8.105 km. Lực thu hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng làA. 2.1018 N. B. 2.1019 N. C. 2.1020 N. D. 2.1021 N.

Xem thêm: Máy Tính Thực Thi Công Việc Tốt Hơn Con Người, Trong Những Tình Huống Nào Sau Đây,


Lớp 10 đồ dùng lý
2
0
Gửi bỏ

(F_hapdan=Gdfracm"m""r^2=6,67cdot10^-11dfrac6cdot10^24cdot7,2cdot10^22left(3,8cdot10^5cdot1000 ight)^2=.......left(N ight))


Đúng 3

comment (1)

(F=GcdotdfracM_1M_2d^2=6,67cdot10^-11cdotdfrac6cdot10^24cdot7,2cdot10^22left(3,8cdot10^5cdot10^3 ight)^2=2cdot10^20)(N)

Chọn C


Đúng 1
phản hồi (2)

Mặt Trăng tảo 13 vòng quanh Trái Đất trong 1 năm. Khoảng cách giữa Trái Đất cùng Mặt Trời cấp 390 lần khoảng cách giữa Trái Đất với Mặt Trăng. Tính tỉ số khối lượng của mặt Trời với Trái Đất? Biết Trái Đất xoay 1 vòng quanh mặt Trời mất 1 năm.

A. 350. 10 3 lần

B. 350. 10 4 lần

C. 350. 10 5 lần

D. 350. 10 6 lần


Lớp 10 thiết bị lý
1
0
Gửi hủy

Chu kì chuyển động của khía cạnh Trăng xung quanh Trái Đất là : T 1 = 365 13 = 28  (ngày)

Chu kì vận động của Trái Đất quanh mặt Trời là: T 2 = 365  ( ngày)

Khi phương diện Trăng vận động tròn xung quanh Trái Đất thì lực lôi cuốn giữa khía cạnh Trăng với Trái Đất nhập vai trò là lực phía tâm, nên: F h d = F h t ⇔ G m M r 2 = m v 2 r ⇔ G M r = v 2

Mà: v = ω r = 2 π T r

↔ G M r 1 = 4 π 2 T 1 2 r 1 2 → M = 4 π 2 T 1 2 G r 1 3

Khi Trái Đất hoạt động tròn quanh khía cạnh Trời thì lực cuốn hút giữa Trái Đất và Mặt Trời nhập vai trò là lực phía tâm, nên:

F h d = F h t ⇔ G m M r 2 = m v 2 r ⇔ G M r = v 2

Mà: v = ω r = 2 π T r

↔ G M m t r 2 = 4 π 2 T 2 2 r 2 2 → M m t = 4 π 2 T 2 2 G r 2 3

Tỉ số trọng lượng của mặt Trời và Trái Đất

M m t M = 4 π 2 T 2 2 G r 2 3 4 π 2 T 1 2 G r 1 3 = T 1 2 r 2 3 T 2 2 r 1 3 = ( T 1 T 2 ) 2 . ( r 2 r 1 ) 3 = ( 28 365 ) 2 . ( 390 ) 3 ≈ 350.10 3 ( l ầ n )

Đáp án: A


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
tuvientuongvan.com.vn