Toán 11 bài 3 trang 41

  -  

b) Vì(sin left( x-dfracpi 6 ight)le 1Leftrightarrow y=3sin left( x-dfracpi 6 ight)-2le 1 )

Nên(Max y=1)khi(sin left( x-dfracpi 6 ight)=1Rightarrow x-dfracpi 6=dfracpi 2+k2pi Leftrightarrow x=dfrac2pi 3+k2pi ,,,kin mathbbZ )
Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 41

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 1 khác • Giải bài bác 1 trang 40 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 a) Hàm số(y=cos... • Giải bài xích 2 trang 40 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 địa thế căn cứ vào đồ dùng thị... • Giải bài bác 3 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm giá trị bự nhất... • Giải bài xích 4 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 5 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài bác 6 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Phương trình (cos x=sin... • Giải bài 7 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Phương... • Giải bài xích 8 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Nghiệm dương nhỏ nhất... • Giải bài 9 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Nghiệm âm phệ nhất... • Giải bài xích 10 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Phương trình(2 an...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy vậy song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm: Đường Hồ Chí Minh Có Vai Trò Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế, Hỏi Đáp 24/7

Giải bài tập SGK Toán 11
Ôn tập chương 1
• Giải bài xích 1 trang 40 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 40 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 7 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 8 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 9 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 10 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11


Xem thêm: Khối Khí Ôn Đới Hải Dương Có Kí Hiệu Là, Khối Khí Chí Tuyến Lục Địa Được Kí Hiệu Là A

Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không khí Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm