Toán 6 Bài 12 Ước Chung Ước Chung Lớn Nhất

  -  

Contents

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1

Dưới đây là Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem lưu ý giải các bài tập của bài bác 12: Ước chung. Ước chung béo nhất.

Bạn đang xem: Toán 6 bài 12 ước chung ước chung lớn nhất

Thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải cục bộ các bài xích tập của bài bác 12 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập một bàn chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của tuvientuongvan.com.vn:

Video Toán 6 bài 12

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, xác định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có bố đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ nhiều năm lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị ao ước cắt cả cha đoạn dây kia thành mọi đoạn ngắn thêm một đoạn có thuộc chiều dài để gia công nơ trang trí mà không trở nên thừa ruy băng. Tính độ dài béo nhất hoàn toàn có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra (độ nhiều năm mỗi đoạn dây ngắn là một trong những tự nhiên với đơn vị chức năng là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan đã có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– cũng chính vì chị Lan ước ao cắt cả bố đoạn dây kia thành số đông đoạn ngắn thêm một đoạn có thuộc chiều dài.

=> cần độ dài lớn nhất có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra chính là ước chung lớn số 1 của 140, 168 với 210.

– Ta tìm mong chung lớn số 1 của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

=> Độ dài bự nhất hoàn toàn có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– mỗi đoạn dây không giống nhau có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây tương đối dài 140 cm cắt được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây khá dài 168 cm giảm được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây tương đối dài 210 cm giảm được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan giành được là:

10 + 12 + 15 = 37 (đoạn dây).

* Kết luận: chị Lan đã có được tổng cộng 37 đoạn dây ruy băng ngắn sau khi cắt.

Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng sủa tạo giúp các em học viên lớp 6 xem nhắc nhở giải những bài tập của bài bác 12: Ước chung. Ước chung phệ nhất.

Thông qua đó, những em sẽ biết cách giải cục bộ các bài tập của bài bác 12 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 bàn chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới phía trên của tuvientuongvan.com.vn:

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các xác định sau đây, xác minh nào đúng, xác định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Gợi ý đáp án:

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36 Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

c) ƯCLN(84, 156);

b) ƯCLN(8, 20);

d) ƯCLN(16, 40, 176).

Gợi ý đáp án:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

Xem thêm: Top 9 Sơ Đồ Tư Duy Chiến Thắng Mtao Mxây 2022, Sơ Đồ Tư Duy Chiến Thắng Mtao Mxây

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập vừa lòng A những ước của 6. Nêu nhận xét về tập phù hợp ƯC (18, 30) và tập đúng theo A.

b) mang lại hai số a và b. Để search tập hòa hợp ƯC(a, b), ta rất có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy search ƯCLN rồi tìm kiếm tập hợp các ước tầm thường của:

i. 24 với 40;

ii. 42 và 98;

iii. 180 với 234.

Gợi ý đáp án:

a) A = 1; 2; 3; 6

* nhấn xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 đề nghị tập hợp ƯC (18, 30) tương tự với tập hòa hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Rút gọn những phân số sau:

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có tía đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị ao ước cắt cả cha đoạn dây đó thành đầy đủ đoạn ngắn lại có cùng chiều dài để làm nơ tô điểm mà không biến thành thừa ruy băng. Tính độ dài béo nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra (độ lâu năm mỗi đoạn dây ngắn là một vài tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan đã có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– bởi vì chị Lan hy vọng cắt cả bố đoạn dây đó thành hồ hết đoạn ngắn thêm một đoạn có thuộc chiều dài.

=> cần độ dài khủng nhất có thể của từng đoạn dây ngắn được giảm ra chính là ước chung lớn số 1 của 140, 168 và 210.

– Ta tìm mong chung lớn nhất của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

Xem thêm: Thế Nào Là Phép Chiếu Xuyên Tâm Và Các Tia Chiếu Có Đặc Điểm Gì?

=> Độ dài to nhất hoàn toàn có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– từng đoạn dây không giống nhau có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây tương đối dài 140 cm cắt được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây dài 168 cm giảm được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây khá dài 210 cm cắt được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan đã đạt được là: