Toán Lớp 5 Trang 171 Bài 2

  -  

Lớp 5A có(35) học tập sinh. Số học viên nam bằng (dfrac34) số học sinh nữ. Hỏi số học viên nữ hơn số học sinh nam là từng nào em?
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 171 bài 2

Hướng dẫn:

Bước 1: Vẽ sơ vật thể hiện bài xích toán

Bước 2: Tính số học sinh nam và học viên nữ của lớp 5A

Bước 3: Tính số học viên nữ các hơn học sinh nam

Bài giải:

Theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, số học sinh nam của lớp 5A là:

(35 : (3 + 4) imes 3 = 15 )(học sinh).

Số học viên nữ của lớp 5A là:

(35 – 15 =20)(học sinh).

Số học viên nữ nhiều hơn nữa số học viên nam là:

(20 – 15 = 5)(học sinh)

Đáp số: (5)học sinh.


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập rèn luyện trang 171 phần 1 khác • Giải bài 1 trang 171 - SGK Toán lớp 5 bên trên hình bên, diện... • Giải bài xích 2 trang 171 - SGK Toán lớp 5 Lớp 5A có(35)... • Giải bài xích 3 trang 171 - SGK Toán lớp 5 Một xe hơi đi... • Giải bài 4 trang 171 - SGK Toán lớp 5 Hình mặt là biểu đồ...


Xem thêm: Thế Nào Là Chùm Sáng Song Song Là Chùm Sáng Gồm Các Tia Sáng:

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số đến 10 000 •Chương 4: các số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
• Giải bài 1 trang 171 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 2 trang 171 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 3 trang 171 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 4 trang 171 - SGK Toán lớp 5


Xem thêm: Giải Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment, Getting Started Unit 1: Local Environment

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số mang lại 10 000 Chương 4: những số mang lại 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm