Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

  -  
Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện này giúp những em ôn luyện, củng cố kỹ năng liên quan tới diện tích s hình tròn. Những em nhớ xem thêm kỹ phương pháp giải bài bác để biết cách giải, vận dụng công thức vào bài xích làm giỏi nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100 luyện tập


 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện (gồm phương thức giải)

1. Lí giải giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 100, luyện tập

Đề bài:Tính diện tích hình trụ có bán kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương pháp giải:- vận dụng công thức tính diện tích hình trụ khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- nạm số tương xứng vào công thức, tính toán cảnh giác để tra cứu ra hiệu quả đúng nhất. 

Đáp án:a) Diện tích hình tròn có bán kính r = 6cm là 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) Diện tích hình tròn trụ có bán kính r = 0,35dm là 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2) Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2).

2. Hướng dẫn giải bài bác 2 - Giải Toán lớp 5 rèn luyện trang 100

Đề bài:Tính diện tích hình trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Phương pháp giải:- bước 1: Từ phương pháp tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14 ta tính được đường kính của hình tròn: d = C : 3,14 (d là đường kính).- cách 2: Biết số đo mặt đường kính, ta suy ra độ dài phân phối kính: r = d : 2.- bước 3: vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

Đáp án:Đường kính của hình tròn là:6,28 : 3,14 = 2 (cm)Bán kính của hình tròn trụ là: 2 : 2 = 1 (cm)Diện tích của hình trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14cm2

3. Hướng dẫn giải bài bác 3 - Giải Toán 

Đề bài:Miệng giếng nước là một hình tròn có nửa đường kính 0,7m. Tín đồ ta xây thành giếng rộng 0,3m phủ bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Phương pháp giải:- cách 1: Tính diện tích s của miệng giếng, bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết nửa đường kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- bước 2: Tính nửa đường kính của hình trụ lớn, bằng cách lấy bán kính miệng giếng đem cộng với nửa đường kính thành giếng.- cách 3: áp dụng công thức C = r x r x 3,14 để tính diện tích hình tròn trụ lớn.- cách 4: Tính diện tích của thành giếng bằng cách lấy diện tích s của hình tròn trụ lớn (vừa tra cứu được) rước trừ đi diện tích s của mồm giếng (hình tròn nhỏ). 

Đáp án:Diện tích của hình tròn nhỏ bé (miệng giếng) là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện tích của hình tròn trụ lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2) Đáp số: 1,6014 (m2).

Xem thêm: Công Thức Tính Kích Thước Cột Nhà Dân Dụng, Kích Thước Cột Nhà Dân Dụng Được Tính Như Thế Nào

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, luyện tập (ngắn gọn)

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Tính diện tích hình trụ có nửa đường kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 - Giải Toán 5 luyện tập trang 100Tính diện tích hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28cm.Theo đề bài ta có: d x 3,14 = Cd x 3,14 = 6,28d= 6,28 : 3,14d = 2Vậy đường kính của hình trụ bằng 2cmBán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)Diện-tích của hình tròn trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Đáp số: 3,14 (cm2).

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Fan ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m phủ bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

*
Diện.tích của hình tròn nhỏ xíu (miệng giếng) là:0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình trụ lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện.tích của hình tròn trụ lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)Đáp số: 1,6014 (m2).

-------------- HẾT ----------------

 Lưu ý:Tham khảo và làm cho được hết Các việc về hình tròn lớp 5 tất cả đáp án, cơ bạn dạng và nâng cao, những em học tập sinh dễ dãi giải được mọi bài bác toán nâng cấp và cơ bản liên quan lại tới hình tròn.

Ngoài văn bản ở trên, các em gồm thể đọc thêm phần Trừ nhị số thập phân nhằm sẵn sàng trước nội dung cho bài học kinh nghiệm này bên trong chương trình Toán lớp 5.

Xem thêm: Vật Lý Lớp 9 Bài 24 - Giải Bài Tập Vật Lý 9 Trang 65, 67

https://tuvientuongvan.com.vn/giai-bai-tap-trang-100-sgk-toan-5-luyen-tap-38605n.aspx Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập đầy đủ đưa ra tiết. Những em sẵn sàng trước nội dung bài luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100, 101, luyện tập chung và bài trình làng biểu thứ hình quạt qua phần Giải Toán lớp 5 trang 102 để học tốt Toán 5 hơn.