Tổng hợp kiến thức toán lớp 8 học kì 2

  -  

13 tháng Sáu, 2021tuvientuongvan.com.vn✅ công thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 8 học kì 2

*Xem thêm: Mẫu Phiếu Trả Lời Trắc Nghiệm Tnmaker 40 Câu, Phiếu Trắc Nghiệm Tnmaker 40 Câu

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN LỚP 8

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
*
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
*
8. Phép trừ nhì phân thức
*
5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
*Xem thêm: Soạn Anh 11 Unit 5 Language (Trang 60, Soạn Anh 11 Mới: Unit 5

4. Quy tắc gửi vế
*

HÌNH HỌC

*
4. Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang
*
5. Đối xứng trục
*
6. Hình bình hành
*
8. Hình chữ nhật
*
9. Đường thẳng tuy nhiên song cùng với một đường thẳng mang lại trước
*
9. Đường thẳng song song với một con đường thẳng đến trước
*

BẢNG TỔNG KẾT

*

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

*

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

*
3. Định lí TaLet trong tam giác
*
6. đặc điểm đường phân giác trong tam giác
*
6. đặc điểm đường phân giác trong tam giác
*
9. Các trường phù hợp đồng dạng của tam giác thường
*

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

*

B. HÌNH CHÓP ĐỀU

*
2. Hình chóp đều
*
3. Hình chóp cụt đều
*
*

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CHƢƠNG I – ĐẠI SỐ 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

*
*
*
*

ĐỀ CHƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 8

*
*
*

*
Trước đó✅ công thức Toán lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐