TRẮC NGHIỆM BÀI 7 CÔNG NGHỆ 10

  -  
Trắc nghiệm công nghệ 10 bài 18 (có đáp án): thực hành thực tế pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm sợ hãi !!

Câu hỏi 1 :

Mỗi một phân tử keo khu đất có cấu trúc như cầm nào?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575250-moi-mot-hat-keo-dat-co-cau-tao-nhu-the-nao.html">Mỗi một phân tử keo khu đất có kết cấu như nuốm nào?

A. Ở thân nhân keo dán → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion bất động đậy → lớp ion khuếch tán.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 7 công nghệ 10

B. Ở thân nhân keo → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động.

C. Ở thân nhân keo dán giấy → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động.

D. Ở thân nhân keo dán → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch


Câu hỏi 2 :

Thành phần nào của keo dán đất có công dụng trao thay đổi ion với các ion trong hỗn hợp đất:" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575253-thanh-phan-nao-cua-keo-dat-co-kha-nang-trao-doi-ion-voi-cac-ion-trong-dung-dich-dat-2.html">Thành phần làm sao của keo dán đất có công dụng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất:

Câu hỏi 3 :

Nhờ khả năng trao đổi ion trong khu đất mà?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575256-nho-kha-nang-trao-doi-ion-trong-dat-ma-2.html">Nhờ năng lực trao thay đổi ion trong khu đất mà?

A. Chất bổ dưỡng trong khu đất ít bị cọ trôi.

B. Bội nghịch ứng dung dịch đất luôn luôn ổn định.

C. Nhiệt độ đất luôn luôn điều hòa.

D. Cây cỏ được cung cấp đẩy đủ với kịp thời hóa học dinh dưỡng.


Câu hỏi 4 :

Khả năng dung nạp của đất phụ thuộc vào yếu tố nào?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575258-kha-nang-hap-phu-cua-dat-phu-thuoc-vao-yeu-to-nao-2.html">Khả năng dung nạp của đất nhờ vào vào nhân tố nào?

Câu hỏi 5 :

Các chất dinh dưỡng trong đất được lưu giữ ở đâu:" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575259-cac-chat-dinh-duong-trong-dat-duoc-giu-lai-o-dau-2.html">Các chất dinh dưỡng trong đất được gìn giữ ở đâu:

Câu hỏi 6 :

Chọn câu đúng:" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575265-chon-cau-dung-138.html">Chọn câu đúng:

A. Nếu > thì đất gồm phản ứng kiềm.

B. Nếu

C. Trường hợp > thì đất tất cả phản ứng chua.

D. Trường hợp


Câu hỏi 7 :

Yếu tố đưa ra quyết định độ chua hoạt tính của đất ?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575267-yeu-to-quyet-dinh-do-chua-hoat-tinh-cua-dat.html">Yếu tố ra quyết định độ chua hoạt tính của đất ?

A. H+ trong hỗn hợp đất.

B. H+ với Al3+ trên mặt phẳng keo đất.

C. Al3+ trong dung dịch đất.

Xem thêm: Trong 1 Khu Vườn Có Nhiều Loài Hoa

D. H+ với Al3+ trong keo dán giấy đất.


Câu hỏi 8 :

Đất tất cả phản ứng kiềm là do trong đất có chứa" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575271-dat-co-phan-ung-kiem-la-do-trong-dat-co-chua.html">Đất tất cả phản ứng kiềm là do trong đất gồm chứa

A. Các muối rã NaCl, Na2SO4.

B. Các ion H+ với Al3+.

C. H2SO4.

D. Các ion mang tính chất kiềm: Na+, K+, Ca2+...


Câu hỏi 9 :

Đất có độ phì nhiêu bộc lộ đặc điểm nào?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575275-dat-co-do-phi-nhieu-bieu-hien-dac-diem-nao-2.html">Đất bao gồm độ phì nhiêu bộc lộ đặc điểm nào?

A. Tơi xốp, thoáng khí, các mùn với VSV mang lại cây đạt năng suất cao

B. Đảm bảo mang lại cây đạt năng suất cao.

C. Cung ứng nước.

D. Không đựng chất độc hại.


Câu hỏi 10 :

Bón phân hữu cơ mang đến đất tất cả tác dụng?" href="https://tuvientuongvan.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/575277-bon-phan-huu-co-cho-dat-co-tac-dung-2.html">Bón phân hữu cơ mang đến đất bao gồm tác dụng?

A. đựng gốc axit, tăng dinh dưỡng cho đất.

B. Tăng hoạt động của VSV, bổ sung cập nhật chất bồi bổ cho đất.

C. đựng gốc axit, làm tăng hoạt động của VSV.

Xem thêm: 6 Loại Hoa Cắm Bàn Thờ Ngày Tết, 6 Loại Hoa Nên Chưng Trên Bàn Thờ Dịp Tết

D. Chứa nhiều xác xenlulozo, khiến cho đất hóa chua.


*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng đúng theo mã giảm giá