TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN

     

Đề thi học tập sinh tốt lớp 12 thpt tỉnh Thanh Hóa năm học tập 2011 - 2012 môn Giáo dục công dân (Có đáp án)


... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 201 1- 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề thức) Lớp 12 trung học phổ thông Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn tất cả 04 ... công CNXH - nhị là,chức tổ chức triển khai xây dựng, bảo đảm thực quyền thoải mái ,dân chủ tác dụng hợp pháp công dân + tổ chức triển khai xây dựng quản lí kinh tế + tổ chức xây dựng quản lí lí văn hóa, giáo dục, khoa học- công ... hóa công tác dân số * trọng trách công dân: - Chấp hành sách dân số , luật pháp dân số - Động viên tín đồ thân mái ấm gia đình người không giống chấp hành , đồng thời tranh đấu chống hành vi vi phạm sách dân...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục công dân


*

Đề thi học tập sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa năm học tập 2010 - 2011 môn Giáo dục công dân (Có đáp án)


... DC V O to lớn THANH HO Hng dn chm K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 201 0- 2011 MễN THI: Giỏo dc cụng dõn Lp 12 thpt Hớng dẫn chấm môn GDCD Câu (2.0 điểm): học sinh cần trình bày đợc ý sau - Khái niệm: ... Hành nghề (0.5 điểm) - Đẩy táo tợn xuất lao hễ (0.5 điểm) - sử dụng có hiệu nguồn ngân sách (0.5 điểm) *Để góp phần thực giỏi sách giải việc làm, niên - học sinh yêu cầu phải: (1.0 điểm) - nắm rõ chấp hành ... Lu thông hàng hóa ( 1,0 điểm ) Câu ( 3.0 điểm): học sinh cần trình diễn đợc ý sau: *Phơng hớng sách giải bài toán làm nớc ta nay: - Thúc đẩy trở nên tân tiến sản xuất dịch vụ (0.5 điểm) - Khuyến khích...
*

... Dân công ty Câu 30 Vào thời điểm kinh tế Mĩ không chiếm phần ưu tuyệt vời nhất kinh tế giới? A trong thời hạn 60 (thế kỉ XX) B trong thời gian 70 (thế kỉ XX) C trong năm 80 (thế kỉ XX) D trong thời điểm 90 (thế kỉ XX) Câu 31 ... Thái D tất ý Câu các quan sau Liên đúng theo quốc xuất hiện Việt Nam? A UNDP (Chương trình cải cách và phát triển Liên phù hợp quốc) B UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên thích hợp quốc) C UNFPA (Quỹ dân số giới) D vớ Câu 10 Thời ... Thành nước sản xuất công nghiệp đứng: A vật dụng giới B vật dụng giới C trang bị giới D máy 10 giới Câu 26 Cuộc phương pháp mạng đưa Ấn Độ biến nước sản xuất phần mềm lớn giới là: A "Cách mạng xanh" B "Cách mạng...
*

... Tòa án Câu 28: Các quyền tự bản của công dân là các quyền được ghi nhận Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa: A Công dân với công dân B Nhà nước với công dân C A ... Chịu trách nhiệm pháp lý Câu 15: Công dân bình đẳng trước pháp luật là: A Công dân có quyền và nghĩa vụ nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo B Công dân có quyền và nghĩa ... Hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân C Bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền người thực tế D Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân Câu 4: Quyền bầu cử và quyền...
*

... Phạm A Hình B Dân C Hành D Kỷ pháp luật Câu 17 Theo Hiến pháp năm 2013, tự kinh doanh quy định A nhiệm vụ công dân B trách nhiệm công dân C Quyền nghĩa vụ công dân D Quyền công dân Câu 18 ức hiếp dâm ... ích đúng theo pháp công dân C bảo đảm lợi ích công dân D bảo đảm an toàn nhu mong công dân Câu ngôn từ tất văn nên phù hợp, ko trái A Hiến pháp B Bộ mức sử dụng hình C Bộ phép tắc dân D Bộ phương pháp lao hễ Câu Một điều ... Câu 22 đảm bảo an toàn Tổ quốc nhiệm vụ A Công dân phái nam từ 17 tuổi trở lên B Công dân phái mạnh từ 18 tuổi trở lên C Công dân từ đôi mươi tuổi trở lên trên D đa số công dân vn Câu 23 Một quánh trưng điều khoản thể A...
*

... Câu 7:Nền dân nhà XHCN dựa hệ tư tưởng nào? a giai cấp công nhân c ách thống trị tư sản b thống trị nông dân d Hệ bốn tưởng Mác – Lênin Câu 8: Một phép tắc để xây dừng nhà nước dân, dân, dân gì? a ... dân chủ lĩnh vực kinh tế Việt nam gì? a đều công dân bình đẳng trước điều khoản b mọi công dân dều đồng đẳng tự sale khuôn khổ điều khoản c mọi công dân dều bình đẳng tự kinh doanh thực nghĩa ... Nhân dân d Nhân dân cai quản Câu 9: Một nhân tố thiếu để thiết kế dân nhà XHCN gì? a Pháp luật, kỷ nguyên lý b Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương c Pháp luật,nhà phạm nhân d Pháp luật, quân nhóm Câu 10: câu chữ dân...

Xem thêm: Giải Bài 16A Thành Thị Và Nông Thôn, Giải Bài 16A: Thành Thị Và Nông Thôn


bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: cơ chế giáo dục với đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa truyền thống


... Huy tiềm sáng chế văn hóa nhân dân Câu 34: Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc văn hóa nào? a Nền văn hóa tạo sức sinh sống dân tộc b Nền văn hóa thể lĩnh dân tộc VnDoc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu ... Dựng văn hóa tiên tiến và phát triển đậm đà sắc đẹp dân tộc gì? a Đổi chế cai quản lí văn hóa b Tập trung vào trọng trách xây dựng văn hóa c Tạo môi trường thiên nhiên cho văn hóa cách tân và phát triển d nâng cấp hiểu biết mức hưởng thụ văn hóa, ... Lí văn hóa b Kế thừa, phát huy di sản truyền thống văn hóa dân tộc c Tập trung vào trách nhiệm xxaay dựng văn hóa d Tạo môi trường xung quanh cho văn hóa cách tân và phát triển Câu 32: Một phương phía để thi công văn hóa...
... Hướng sách dân số vn gì? a làm giỏi công tác thông tin tuyên truyền b có tác dụng xuất sắc công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục c làm tốt công tác tuyên truyền d làm cho xuất sắc công tác tuyên truyền, giáo dục ... Tiêu sách dân số việt nam gì? a liên tiếp giảm tốc độ gia tăng dân số b liên tục giảm quy mô dân số c tiếp tục giảm cấu dân cư d tiếp tục tăng unique dân số Câu 7: Một mục tiêu sách dân số nước ... 14: Một phương châm sách giải bài toán nước ta gì? a Tập trung giải việc thị trấn nông xóm b Tập trung giải việc nông xóm c Tập trung giải vấn đề tỉnh thành d Khuyến khích người lao động làm cho giàu đúng theo pháp...
... Luật, Ngh quy t c a chính phủ quốc hội C Hiến pháp Luật, bộ giải pháp Câu 12: Pháp phương pháp là: A Hệ thốn v n B Luật, cỗ lý lẽ D Hiến pháp luật pháp n n hị định cung cấp an hành thực B Nh n cơ chế điều khí cụ rõ ràng tron thực tế đ i sốn ... Nhân dân Câu 15: B n chất h i c pháp giải pháp th ở: A Pháp lao lý đ ợc an hành cải cách và phát triển c a xã hội B Pháp qui định ph n ánh nh n nhu cầu lợi ích c a tần lớp tron làng mạc hội C Pháp công cụ o vệ quyền trường đoản cú dân ch ... pháp c ình Câu 10: Kh n tất cả pháp dụng cụ XH h n : A Dân ch niềm hạnh phúc B đơn độc tự ổn định đ nh C Hòa ình dân ch D mức độ mạnh quyền lực Câu 11.Văn n hiện tượng bao g m: A Hi n pháp Luật, Ngh quy t c a quốc hội C Hiến pháp...
... 20: Công dân Năm không thâm nhập buôn bán, tàng trữ thực hiện chất ma túy vào trường thích hợp công dân Năm A tuân thủ pháp luật B thi hành quy định C sử dụng quy định D áp dụng luật pháp Câu 21: Công ... Luật, giáo dục nhiều cách khác B Kiểm tra, giám gần kề số vận động cho cần thiết C cho người dân từ bỏ lựa chọn hành động theo ý D Thắt chặt quản lí lí sử dụng giải pháp cưỡng chế thường xuyên Câu 12: Trước ... Lệ Công đoàn Câu 11: hy vọng người dân thực pháp luật, đòi hỏi nhà nước yêu cầu làm để fan dân biết qui định pháp luật, biết quyền nhiệm vụ mình? A Không kết thúc tuyên truyền, thông dụng pháp luật, giáo...

Xem thêm: Chuột Bàn Phím Thuộc Nhóm Thiết Bị Gì A, Câu Hỏi Của Nguyễn Hồng Phấn


... Tôn giáo nhà nước công nhận bình đẳng trước pháp luật, bao gồm quyền vận động tôn giáo theo quy định quy định Công dân thuộc tôn giáo khác nhau, fan tôn giáo tôn giáo đồng đẳng quyền NV công dân, ... đối up date tôn giáo Công dân tất cả tôn giáo tôn giáo, công dân bao gồm tôn giáo khác cần tôn trọng lẫn  vận động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật Nhà nước bảo đảm; sở tôn giáo phù hợp pháp ... Thân thể công dân b/ Được luật pháp bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân c/ Được pháp luật bảo hộ danh dự, phẩm giá công dân d/ Bất khả xâm phạm nơi công dân Câu 54: Tự luôn tiện khám nơi công dân vi...
trường đoản cú khóa: de thi trac nghiem giao duc quoc phong teo dap ancâu hỏi trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân lớp 10câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 11câu hỏi trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 11câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 9trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dântrắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân lớp 9trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 9bài tập trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 11trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 11trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 11 tất cả đáp ántrắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 11trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 12trắc nghiệm giáo dục công dân 10trắc nghiệm giáo dục công dân 11 học tập kì 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp hcm năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, tiến công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vớt vật liệu biến hóa (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử sinh sống vùng tần số THzBiện pháp cai quản hoạt rượu cồn dạy hát xoan trong trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía phát triển khả năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu vãn về quy mô thống kê học sâu và vận dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động thiếu nữ theo lao lý lao động nước ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới làm chủ tài chủ yếu trong hoạt động khoa học xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8