TRÊN VỎ 1 TỤ ĐIỆN CÓ GHI 20UF-200V

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trên vỏ một tụ điện gồm ghi 20μF-200V. Nối hai bạn dạng của tụ điện với một hiệu điện cụ 120V.

Bạn đang xem: Trên vỏ 1 tụ điện có ghi 20uf-200v

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính năng lượng điện tích tối đa mà tụ năng lượng điện được.


*

a) trên vỏ một tụ điện tất cả ghi đôi mươi μF – 200 V

→ C = 20 μF = 20.10-6 F, Umax = 200V

Khi nối hai bạn dạng của tụ điện với hiệu điện cầm 120V thì tụ đang tích điện là:

Q = C.U = 20.10-6.120 = 2400.10-6 C = 2400 μC

b) Điện tích buổi tối đa cơ mà tụ tích được (khi nối hai đầu tụ vào hiệu điện thế 200V):

Qmax = C.Umax = 20.10-6.200 = 4.10-3 C = 4000 μC

Đáp án: a) Q = 24.10-4C; b) Qmax = 4.10-3 C


*

trên vỏ một tụ điện gồm ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bản của tụ năng lượng điện với hiệu điện núm 120V . Tính điện tích của tụ năng lượng điện .

b) Tính năng lượng điện tích tối đa mà tụ điện tích được .


trên vỏ một tụ điện tất cả ghi 20(mu)F - 200V .

a) nối 2 bạn dạng của tụ năng lượng điện với hiệu điện cầm 120V . Tính điện tích của tụ năng lượng điện .

b) Tính năng lượng điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện tất cả ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 phiên bản của tụ năng lượng điện với hiệu điện gắng 120V . Tính năng lượng điện của tụ năng lượng điện .

b) Tính điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 phiên bản của tụ năng lượng điện với hiệu điện cố 120V . Tính năng lượng điện của tụ điện .

Xem thêm: Câu Nói M.Go-Rơ-Ki Hãy Yêu Sách, Câu Nói Của M

b) Tính điện tích buổi tối đa mà tụ điện tích được .


trên vỏ một tụ điện bao gồm ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bản của tụ điện với hiệu điện cụ 120V . Tính điện tích của tụ điện .

b) Tính điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bạn dạng của tụ năng lượng điện với hiệu điện cầm cố 120V . Tính năng lượng điện của tụ năng lượng điện .

b) Tính điện tích buổi tối đa mà tụ điện tích được .


Trên vỏ tụ điện bao gồm ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện ráng 120 V. Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích buổi tối đa nhưng mà tụ điện hoàn toàn có thể tích được.


Một tụ điện tất cả điện dung C 1 = đôi mươi μ F được tích điện đến hiệu điện chũm U 1 = 200 V , tiếp đến nối hai bản của tụ này với hai bản của một tụ khác chưa tích điện, có điện dung C 2 = 10 μ F . Sử dụng định cách thức bảo toàn năng lượng điện tích, hãy tính hiệu điện vắt của tụ điện C 2 sau khoản thời gian nối hai tụ C 1 v à C 2 cùng với nhau

A. 200 V

B. 100 V

C.

Xem thêm: Ôn Tập Về Đại Lượng Trang 172, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 172, 173 Sgk Toán 4

 400 V

D. 400/3 V


1 tụ năng lượng điện ghi C=25 uF - U1 = 500V . Nối 2 bản tụ vào 1 mối cung cấp điện có hiệu điện ráng U2 =300V a) tính điện tích của tụ b) tính điện tích tối đa mà tụ tích được