Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1

  -  

Tiếng Anh 6 Unit 1: trường đoản cú vựng tổng hợp toàn bộ từ new tiếng Anh đặc biệt xuất hiện nay trong bài xích Unit 1: Towns and Cities sách Chân trời sáng sủa tạo, giúp những em học tập sinh lớp 6 chuẩn bị bài học trước khi đi học thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 1 lớp 6 bám đít theo lịch trình SGK Friends Plus Student Book bao hàm từ mới, phiên âm với nghĩa của từ, tự loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 lập cập nắm vững được kỹ năng để học tốt Tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của tuvientuongvan.com.vn nhé:
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 1

Unit 1: Towns and cities

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

cabin

n

/ˈkæb.ɪn/

buồng nhỏ

chef

n

/ʃef/

bếp trưởng

climbing wall

n

/ˈklaɪ.mɪŋ ˌwɔːl/

tường leo (dùng cho môn leo núi trong nhà)

cruise ship

n

/ˈkruːz ˌʃɪp/

tàu du ngoạn trên biển

description

n

/dɪˈskrɪp.ʃən/

văn miêu tả

flat

n

/flæt/

căn hộ

modern

adj

/ˈmɒd.ən/

hiện đại

monument

n

/ˈmɒn.jə.mənt/

đài tưởng niệm

old part

n

/əʊld pɑːt/

khu phố cổ

population

n

/ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/

dân số

square

n

/skweər/

quảng trường

tourist

n

/ˈtʊə.rɪst/

du khách

transport

n

/ˈtræn.spɔːt/

sự vận chuyển


CLIL

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

imaginary

adv

/ɪˈmædʒ.ɪ.nər.i/

tưởng tượng, không có thật

legend

n

/ˈledʒ.ənd/

huyền thoại

representation

n

/ˌrep.rɪ.zenˈteɪ.ʃən/

sự đại diện, sự tượng trưng

scale

n

/skeɪl/

tỉ lệ (trên phiên bản đồ)

symbol

n

/ˈsɪm.bəl/

biểu tượng

SONG

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

coach

n

/kəʊtʃ/

huấn luyện viên

fool

n

/fuːl/

người thiếu thốn khôn ngoan

waitress

n

/ˈweɪ.trəs/

nữ bồi bàn
Xem thêm: Thực Vật Nào Sau Đây Thuộc Ngành Hạt Trần, Kể Tên Các Cây Thuộc Ngành Hạt Trần

Chia sẻ bởi: Đỗ Vân
*Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 8 Bài 12 Trang 33 Sgk Gdcd Lớp 8, Please Wait

Starter Unit Unit 1: Towns and Cities Unit 2: Days Unit 3: Wild Life Unit 4: Learning World Unit 5: Food and Health Unit 6: Sports Unit 7: Growing Up Unit 8: Going Away