>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm

Tác Giả: Quảng Tánh

Sinh trong lục đạo
Sinh trong lục đạo
Ngày 16/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Suy nghiệm lời Phật: Chuyển hóa đố kỵ
Suy nghiệm lời Phật: Chuyển hóa đố kỵ
Ngày 09/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Đố kỵ là tâm lượng hẹp hòi, khó chịu, bực bội, ganh ghét những ai có sắc đẹp, danh vọng, quyền lợi, may mắn và thành công hơn mình. Khi chưa dự vào Hiền Thánh thì ai cũng mang trong mình tâm xấu đố kỵ này. Chỉ khác nhau là người nhiều…
Chẳng thể chữa trị
Chẳng thể chữa trị
Ngày 28/06/2017 Lúc 15:26:14Tác giả: Quảng Tánh
Nhìn trái mà thấy người
Nhìn trái mà thấy người
Ngày 20/06/2017 Lúc 09:58:55Tác giả: Quảng Tánh
Khéo tu cái miệng
Khéo tu cái miệng
Ngày 06/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Thí Ai, Phước Tối Tôn?
Thí Ai, Phước Tối Tôn?
Ngày 28/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bố thí, cúng dường để vun bồi phước đức cho tự thân và gia đình là hạnh tu phổ biến của người con Phật. Tuy nhiên, khi chưa đạt đến trình độ bố thí ba-la-mật thì suy ngẫm về việc cúng hoặc thí cái gì, cho ai để gặt hái phước…
Công đức quét tháp
Công đức quét tháp
Ngày 22/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh” (Siêng quét dọn chùa tháp/Phước trí ngày càng thêm) phổ biến trong chốn thiền môn. Nhất là những người phát tâm công quả hay tập sự xuất gia thì thuộc…
Công năng của phước đức
Công năng của phước đức
Ngày 02/03/2015 Lúc 15:07:09Tác giả: Quảng Tánh
Hẳn ai cũng biết câu: “Có tài mà cậy chi tài”, tài trí là cần thiết nhưng chưa đủ để đem đến thành công. Muốn thành công, ngoài tài trí cần phải có phước đức. Vì vậy, gieo trồng phước đức trong đời sống hàng ngày là một trong…
Thấy rõ những điều không vui
Thấy rõ những điều không vui
Ngày 26/12/2014 Lúc 04:22:03Tác giả: Quảng Tánh
Chính vô minh, si mê không thấy rõ sự thật của cuộc đời đã tạo ra những giá trị ảo và quan niệm sống sai lầm. Để rồi từ đó chúng ta háo hức lao theo vòng xoáy lợi danh như con thiêu thân lao vào lửa rực, lắm khi gieo khổ cho mình và…
Công đức quy y
Công đức quy y
Ngày 30/09/2014 Lúc 23:16:13Tác giả: Quảng Tánh
Bất cứ chúng sanh nào, dù là bậc cao hay thấp, thì đời sống và thọ mạng của họ cũng có hạn lượng. Có sanh thì ắt phải chết, có chết thì mới tái sanh để tạo ra vòng xoáy luân hồi vô cùng vô tận. Điều đáng nói là sau khi chết thì…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929