>> Ứng Dụng

Tiêu Điểm
Tại sao phải tức giận?
Tại sao phải tức giận?
Ngày 14/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất.
Sống tỉnh thức
Sống tỉnh thức
Ngày 13/06/2017 Lúc 12:38:49Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Thiền Tập và Chiến Binh
Thiền Tập và Chiến Binh
Ngày 12/06/2017 Lúc 08:22:18Tác giả: Nguyên Giác
Vận mệnh đất nước và con người
Vận mệnh đất nước và con người
Ngày 11/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Tình thương là nền tảng lâu dài, là sự duy trì nòi giống của con người. Tất cả sự phát triển đổi mới nhằm phục vụ nhân loại chuyển hoá và thăng hoa đời sống.
Tu chuyển nghiệp và dứt nghiệp
Tu chuyển nghiệp và dứt nghiệp
Ngày 10/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Lòng tham của con người
Lòng tham của con người
Ngày 09/06/2017 Lúc 14:38:09Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Khéo tu cái miệng
Khéo tu cái miệng
Ngày 06/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Chuyển hóa khổ đau
Chuyển hóa khổ đau
Ngày 05/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tự hiểu mình để chọn đúng pháp môn tu
Tự hiểu mình để chọn đúng pháp môn tu
Ngày 04/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thiện Ý
Thiền mang lại lợi ích như thế nào trong đời sống của bạn
Thiền mang lại lợi ích như thế nào trong đời sống của bạn
Ngày 03/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Cùng với chính niệm tỉnh giác mỗi ngày, Thiền là phương pháp tuyệt vời để nuôi dưỡng hạnh phúc trong tâm. Do đã thực hành thiền suốt cuộc đời nên với tôi đó là một trạng thái rất tự nhiên. Nhưng đa số bạn bè của tôi gặp nhiều…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929