Unit 1 lớp 7 a closer look 2

  -  

Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các kết cấu câu hỏi. Bài viết cung cấp cho cấp gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Complete the sentences 

Hoàn thành những câu sau. áp dụng thì lúc này đơn và tương lai 1-1 cho rượu cồn từ.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 7 a closer look 2

1. Ngoc loves cartoons, but she says she will not/won’t continue this hobby in the future. Ngọc ưa thích phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy vẫn không thường xuyên sở say đắm đó vào tương lai.2.They usually take a lot of beautiful photos. Họ hay chụp những hình đẹp. 3. What does your brother do in his không lấy phí time? Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi rỗi. 4. I think 10 years from now more people will enjoy gardening Tôi cho rằng 10 năm tới bạn ta vẫn thích làm vườn. 5. Do you bởi morning exercise every day? các bạn có bạn hữu dục buổi sáng hằng ngày không? 6. Will you still play badminton next year? Năm tới chúng ta vẫn chơi cầu lông chứ?

2. Read the table and complete his report using the present simple 

Bảng dưới cho thấy rằng kết quả cuộc điều tra của Nick về sở thích của công ty học. Đọc bảng và xong bảng report sử dụng thì hiện tại đơn.

Name

Activity

Boys

Girls

Nam

Son

Binh

Ly

Hue

Watching TV

every day

every day

every day

every day

every day

Swimming

 

 

 

X 3 per week

x 3 per week

Playing badminton

every day

every day

 

X 4 per week

every day

 

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go (5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t like (9) plays

Em vẫn hỏi bạn làm việc về sở thích của họ cùng em có vài công dụng thú vị. Mọi người thích xem tv và bọn họ xem nó mỗi ngày. Bố bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội lội, tuy vậy hai bạn gái là Ly và Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. Hầu như họ phần nhiều thích chơi cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ chơi mong lông từng ngày, với Ly chơi thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ gồm Bình là ko thích ước lông, chúng ta ấy không bao giờ chơi.

Xem thêm: Danh Sách Những Bài Hát Về Quê Hương Đất Nước, Những Bài Hát Ca Ngợi Quê Hương Đất Nước

3. Think of some activities and make a table lượt thích the table

Làm theo nhóm. Suy nghĩ về vài vận động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, sở hữu sắm) và làm thành một bảng như bảng vào phần 2.

a. Work in groups. Think of some activities (such as listening khổng lồ music, playing basketball, of going shopping) và make a table lượt thích the table in 2 . One student in the group asks the other group members about the frequency they vày these activities while another student in the group records the answers.

Làm theo nhóm. Nghĩ về vài vận động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, thiết lập sắm) và làm cho thành một bảng như bảng trong phần 2. Một học viên trong team hỏi các thành viên trong nhóm về nấc độ thường xuyên mà họ thực hiện nay những hoạt động này vào khi học viên khác vào nhóm lưu lại câu trả lời.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 Skills 2 Unit 6: Vietnam: Then And Now

Hỏi 5 học sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: bởi you listen khổng lồ music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

 

Boys (Bạn trai)

Girls (Bạn gái)

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning lớn music (nghe nhạc)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

playing basketball (Chơi láng rổ)

3 per week

(3 lần 1 tuần)

4 per week (4 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

 

 

Going shopping (Đi tải sắm)

 

 

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

b. Now, as a group, write a short report about what you have found out. Use Nick’s report in 2 as an example.

Bây giờ, viết một báo cáo ngắn về đông đảo điều các bạn tìm ra. Sử dụng report của Nick trong phần 2 để triển khai ví dụ.

 

We asked some classmates about their hobbies và I got some interesting results. Everybody likes listening khổng lồ music and they listen it every day. The two boys, Kha & Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Report của bọn chúng tôi