Unit 18 Lớp 5 Lesson 2

  -  

It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam?Trời hôm nay quá nóng! tất cả phải trời thường như vậy vào mùa hè không phái mạnh ?


1. Look, listen and repeat.

Bạn đang xem: Unit 18 lớp 5 lesson 2

(Nhìn, nghe và lặp lại.) 

*


Phương pháp giải:

a) It"s so hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời lúc này quá nóng! có phải trời thường như thế vào ngày hè không Nam? - Vâng, đúng rồi.)

b) It"s usually hot in summer. & it rains a lot. - Really? I like summer here because I can swim in the sea.

(Trời tiếp tục nóng vào mùa hè. Với trời mưa nhiều. - thiệt không? bản thân thích ngày hè ở đây chính vì mình có thể tắm biển.)

c) What"s summer like in your country, Peter? - It"s cooler than here. But it"s very green. There are lots of flowers và plants?

(Mùa hè ở quốc gia bạn cầm cố nào Peter? - Trời nhiệt độ thấp hơn ở đây. Nhưng mà trời rất xanh. Có không ít hoa cùng cây cối.)

d) Really? I"d like to visit your country in summer.

(Thật không? bạn thích đến thăm tổ quốc bạn vào mùa hè.)


Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.) 

Lời giải chi tiết:

a) What"s spring lượt thích in your country?

(Mùa xuân ở đất nước bạn vậy nào?)

 It"s usually cold.

(Trời hay lạnh.)

b)  What"s summer lượt thích in your country?

(Mùa xuân ở nước nhà bạn chũm nào?)

It"s usually hot.

(Trời thường nóng.)

There are flowers.

(Có các hoa.)

c)  What"s autumn like in your country?

(Mùa thu ở quốc gia bạn thay nào?)

It"s usually cool.

(Trời thường mát.)

There is rain.

(Có mưa.)

d)  What"s winter like in your country?

(Mùa đông ở đất nước bạn nắm nào?)

It"s very cold.

(Trời khôn xiết lạnh.)

There is snow.

(Có tuyết.)


Bài 3

3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về đa số mùa trong thời hạn và thời tiết.

Where bởi vì you live?

(Bạn sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They"re...

(Chúng là...)

What"s your favourite season?

(Mùa yêu thích của công ty là gì?)

I like...

(Tôi thích...)

What"s spring/summer/... Like?

(Mùa xuân/hè/... Nắm nào ?)

It"s usually...

(Trời thường...)


Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe cùng viết một tự vào chỗ trống.)

 

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: do you lượt thích winter, Tony?

Tony: Yes. I lượt thích it very much.

Mai: What"s winter lượt thích in your country?

Tony: It"s usually very cold. & there"s a lot of wind.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Phương Pháp Tả Cảnh Trang 45 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2

2. Mai: What"s your favourite season in your country, Akiko?

Akiko: I lượt thích winter.

Mai: Is it cold in winter?

Akiko: Yes, it is. And there"s a lot of snow.

3. Hakim: What"s your favourite season, Mai?

Mai: I like summer.

Hakim: What"s summer lượt thích in your country?

Mai: It"s usually hot. There"s a lot of rain.

Lời giải chi tiết:


Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, các gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, những tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, những mưa)


Bài 5

5. Write about your favorite season và weather.

(Viết về mùa yêu thích của bạn và thời tiết.)

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mùa yêu thương thích của người tiêu dùng là mùa nào?

2. Thời tiết ra sao vào mùa ưa chuộng của bạn?

3. Lúc này thời tiết thế nào?

4. Khí hậu sẽ thế nào vào ngày mai?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu mếm của tôi là mùa xuân.)

2. It"s cool.

(Trời mát.)

3. It"s hot and sunny.

(Trời nóng và có nắng.)

4. It"s cold và windy.

(Trời giá và gồm gió.)


Bài 6


6. Let"s sing. 

(Chúng ta cùng hát.)


The weather song

What"s the weather like?

What"s the weather like?

What"s the weather like today?

It"s sunny and it"s windy.

And there will be rain later.

What will the weather be like?

What will the weather be like?

What will the weather be like tomorrow?

It will be cold. It wil be wet.

And there will be snow as well.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát thời tiết

Thời tiết vắt nào?

Thời tiết nuốm nào?

Hôm ni thời tiết thay nào?

Trời có nắng và gồm gió.

Và vẫn mưa sau đó.

Thời máu sẽ cố gắng nào?

Thời máu sẽ vậy nào?

Ngày mai thời tiết sẽ núm nào?

Trời sẽ lạnh.

Trời sẽ ẩm ướt.

Và sẽ cũng có thể có tuyết.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Lực Ma Sát Nghỉ Trong Đời Sống Và Trong Kỹ Thuật, Hãy Tìm Ví Dụ Về Lực Ma Sát Nghỉ Trong Đời Sống

tuvientuongvan.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 472 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tuvientuongvan.com.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng tuvientuongvan.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tuvientuongvan.com.vn gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.