Tiếng Anh Lớp 10 Unit 6 Gender Equality Getting Started

  -  

Đây là phần khởi đụng của unit 6 với chủ đề: Gender Equality (Bình đẳng giới). Phần này để giúp đỡ bạn học tất cả cái nhìn tổng quan liêu về chủ đề đồng thời cung ứng một số từ vựng tương quan cách vạc âm cùng ngữ pháp liên quan. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 6 gender equality getting started

*

Getting Started - Unit 6: Gender Equality

1. Listen & read. (Lắng nghe cùng đọc.)

Dịch:

Lan: chúng ta có thể làm dự án công trình lớp “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” không?Quang: Được, họ hãy xem những tin tức mà họ tìm được cho chủ đề của chúng ta.Minh: Hãy nói đi Quang.Quang: À, theo một báo cáo của liên kết Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ tất cả 82 nữ giới trôn 100 nam học tập ở trường cấp 2 vào thời điểm năm 2010. Tôi đến là đây là ví dụ của việc phân biệt giới tính trong giáo dục.Lan: Đúng, bản thân đồng ý. Ko phải toàn bộ nữ đều có thể đến trường. Bản thân đoán họ chắc hẳn rằng bị duy trì ở nhà để gia công việc nhà.Quang: chắn chắn vậy. Ở những khu vực nông thôn, những cô bé có thể bị bắt thao tác ở nhà và ở trên đồng ruộng.Minh: Vài người nói rằng những cô gái học tệ hơn đàn ông ở trường, do vậy bọn họ không được phép đến trường.Quang: mình e là mình ko đồng ý. Bản thân nghĩ người vợ học giỏi hơn nam ngơi nghỉ trường và càng có khá nhiều phụ cô gái có bằng cao đẳng hơn nam.Lan: chính xác. Ớ Việt Nam, nam có không ít hơn cô gái ở trường cấp cho 1 và cấp cho 2, tuy vậy càng có không ít phụ phái nữ hơn bầy ông dành được bằng cao đẳng.Minh: Tôi tin rằng phân minh giới tính vào giáo dục ban đầu ở nhà cũng chính vì ba chị em đối xử với con trai và phụ nữ khác nhau.Quang: Tôi không thể gật đầu đồng ý hơn nữa. Biệt lập giới tính yêu cầu được xóa bỏ đi để mà lại mọi người có cùng thời cơ bằng nhau trong giáo dục.

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.

Xem thêm: Một Trong Những Chức Năng Của Thị Trường Là Gì? Chức Năng Của Thị Trường Là GìXem thêm: Điểm Liệt Thi Tốt Nghiệp Thpt Là Mấy Điểm Là Liệt Tốt Nghiệp 2021 Là Mấy Điểm?

(Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. đưa ra quyết định nếu đầy đủ câu sau là đúng (T), không đúng (F) hoặc cấm đoán (NG). Lựa chọn khung đúng.)

Giải:

 

T

F

NG

1. Lan, Quang and Minh are working on the class project ‘Equal opportunities in Employment”. (Lan, Quang cùng Minh vẫn làm dự án công trình lớp “Những cơ hội bình đẳng trong công việc”.)

 

V

 

2. Quang đãng is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2003. (Quang đang nói đến tỷ lộ đăng ký học cấp 2 ở vùng hạ Sahara châu Phi vào năm 2013.)

 

V

 

3. Lan thinks girls may be kept home to vày housework. (Lan cho là những cô gái có lõ bị giữ lại ở nhà để gia công việc nhà.)

V

 

 

4. In general, girls vị better than boys at all levels ò education. (Nói chung, những cô gái học giỏi hơn nhưng quý ông trai ở toàn bộ các bậc giáo dục.)

 

V

 

5. Minh believes gender discrimination in education starts at home because parents treat boys & girls differently. (Minh tin rằng khác nhau giới tính bước đầu ở nhà bởi vì ba bà bầu đối xử với con trai và con gái khác nhau.)

V

 

 

3. Read the conversation again & answer the questions. (Đọc bài xích đàm thoại lần nữa và vấn đáp những thắc mắc sau.)

Giải:

What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010? (Tỷ lệ đk học làm việc vùng hạ Sahara châu Phi năm 2010 là gì?)=> Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school. (Chi 82 chị em trên 100 nam học tập ở trường cung cấp 2.)Why can"t girls go to school according lớn Quang? (Tại sao con gái lại quan yếu đi học, theo chủ ý của Quang?)=> Because they might be forced lớn work at home and in the fields. (Bởi do họ bị bắt thao tác ở nhà và trên đồng.)What is the enrolment rate in schools in Viet Nam? (Tỷ lệ đăng ký học sinh sống trường vn là gì?)=> There are slightly more boys than girls in both primary & secondary school. (Nhiều nam rộng nữ một chút ít dăng kỷ học tập ở trường cấp 1 và cấp 2.)Who earns more college degrees in Viet Nam? (Ai đã có được bằng cđ ở Việt Nam?)=> Women do. (Nữ.)Why should gender discrimination be eliminated? (Tại sao riêng biệt giới tính đề xuất được xóa bỏ?)=> Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education. (Phần biệt giới tính cần dược xóa khỏi đi để mà mọi người có những cơ hội bình đẳ. Vào giáo dục.)