Unit 6 lớp 6 a closer look 1

  -  

Tiếng Anh 6 Unit 6: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 60 sách Kết nối học thức với cuộc sống bài Unit 6: Our Tet Holiday. Nhờ đó, các em đã ôn luyện thật giỏi kiến thức trước khi tới lớp.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 6 a closer look 1

Soạn A Closer Look 1 Unit 6 lớp 6 bám đít theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 1. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững vàng được kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc tiếng Anh 6. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của tuvientuongvan.com.vn nhé:


Soạn Anh 6 Unit 6: A Closer Look 1


Bài 1

Write the words/phrases in the box under the pictures. (Viết tự / các từ trong khung bên dưới mỗi bức tranh.)

wish fireworks furniture fun special food

Trả lời:

1. Fireworks2. Special food3. Fun4. Wish5. Furniture

Bài 2


Match the verbs with the nouns. (Nối hễ từ cùng với danh từ.)

Verbs

Nouns

1. Have

2. Visit

3. Give

4. Make

5. Clean

6. Watch

a. A wish

b. Fireworks

c. The furniture

d. Lucky money

e. Relatives

f. Fun

Trả lời:

1. F

2. E

3. D

4. A

5. C

6. B

1 - f. Have fun (có niềm vui/ vui vẻ)

2 - e. Visit relatives (thăm chúng ta hàng)

3 - d. Give lucky money (lì xì)

4 - a. Make a wish (ước)

5 - c. Clean the furniture (lau chùi nội thất)

6 - b. Watch fireworks (xem pháo hoa)


Bài 3

Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu với các từ vào khung.)

shopping clean peach celebrate food

1. In Viet Nam, we__________Tet in January or February.

2. At Tet, we decorate our houses with__________flowers.

3. Children should help their parents to__________ their houses.

4. People do a lot of __________before Tet.

5. My mother usually cooks special__________during Tet.

Trả lời:

1. Celebrate

2. Peach

3. Clean

4. Shopping

5. Food

1. In Viet Nam, we celebrate Tet in January or February.

(Ở Việt Nam, chúng ta đón Tết hồi tháng Giêng hoặc tháng Hai.)

2. At Tet, we decorate our houses with peach flowers.

(Tết đến, chúng tôi trang trí tác phẩm với hoa đào.)

3. Children should help their parents lớn clean their houses.

(Trẻ nhỏ nên giúp phụ huynh dọn dẹp công ty cửa.)

4. People vì a lot of shopping before Tet.

(Mọi người buôn bán rất các trước Tết.)

5. My mother usually cooks special food during Tet.

Xem thêm: Giải Bài 12 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 15 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 12 Trang 15

(Mẹ tôi hay nấu đầy đủ món ăn quan trọng đặc biệt trong ngày Tết.)


Bài 4

Listen và repeat the words. (Nghe cùng lặp lại các từ.)

shopping special rice

spring wish celebrate

Trả lời:

shopping special rice

spring wish celebrate


Bài 5

Listen và repeat the poem. Pay attention to lớn the sounds /s/ and /ʃ/ in the underlined words. (Nghe và lặp lại bài thơ. để ý đến âm /s/ với / ʃ/ trong từ được gạch ốp dưới.)

Spring is coming!

Tet is coming!

She sells peach flowers.

Her cheeks shine.

Her eyes smile.

Her smile is shy.

She sells peach flowers.

Dịch bài bác thơ:

Mùa xuân vẫn đến!

Tết vẫn đến!

Cô ấy phân phối hoa đào.

Má cô ấy bừng sáng.

Mắt cô ấy biết cười.

Nụ mỉm cười e ấp.

Xem thêm: Sắt(Iii) Oxit Là Gì? Công Thức Hóa Học Của Sắt 3 Oxit Là Sắt(Iii) Oxit Là Gì

Cô ấy chào bán hoa đào.


Chia sẻ bởi: Minh Ánh
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 14 Lượt xem: 5.831 Dung lượng: 181,6 KB
Liên kết tuvientuongvan.com.vn về

Link tuvientuongvan.com.vn chính thức:

giờ Anh 6 Unit 6: A Closer Look 1 tuvientuongvan.com.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tiếng Anh 6: Kết nối trí thức với Cuộc sống
giờ Anh 6 Global Success - Tập 1 Unit 1: My New School Unit 2: My home Unit 3: My Friends reviews 1 (Units 1, 2, 3) Unit 4: My Neighbourhood Unit 5: Natural Wonders of The World Unit 6: Our Tet Holiday reviews 2 (Unit 4, 5, 6) giờ Anh 6 Global Success - Tập 2 Unit 7: Television Unit 8: Sports & Games Unit 9: Cities of The World review 3 (Unit 7, 8, 9) Unit 10: Our Houses in The Future Unit 11: Our Greener World Unit 12: Robots review 4 (Unit 10, 11, 12)
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA