Unit 7 lớp 9 language focus

  -  

Phần language focus vẫn giú bạn học ôn tập lại toàn thể kiến thức tương quan của Unit 7. Saving Energy (tiết kiệm năng lượng) bao gồm từ vựng với ngữ pháp về từ nối chỉ nguyên nhân hiệu quả và những cụm động từ. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 language focus

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 7: SAVING ENERGY

1. Complete the sentences. Use the correct connectives. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối thế nào cho đúng.)

Giải:

a) Mrs Quyen bought com, potatoes and cabbages at the market. (Bà Quyên sở hữu cơm, khoai tây cùng cải bắp sinh hoạt chợ.)b) I’d love lớn play volleyball but I have to lớn complete an assignment. (Tôi thích chơi bóng chuyền tuy vậy tôi phải ngừng bài tập.)c) nam giới got wet because he forgot his umbrella. (Nam bị ướt bởi quên ô dù.)d) Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the thử nghiệm again. (Hoa trượt kỳ thi toán. Bởi vì vậy, cô ấy nên làm lại bài xích kiểm tra.)e) vì chưng you want Vietnamese tea or milk tea? (Bạn mong muốn trà nước ta hay trà sữa?)f) It’s raining, so I can’t go khổng lồ the beach. (Trời đã mưa, bởi vì vậy tôi bắt buộc đi đến kho bãi biển.)g) Ba’s hobbies are playing football and collecting stamps. (Sở thích hợp của ba là chơi đá bóng và đọc tem.)h) mãng cầu is very tired. However, she has lớn finish her homework before she goes to lớn bed. (Na hết sức mệt. Mặc dù nhiên, cô ấy phải ngừng bài tập về nhà trước khi đi ngủ.)

2. Complete the sentences. Use the right tense size of the phrasal verbs in the box and the pictures. (Hoàn thành những câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm cồn từ trong khung và các bức tranh.)

Giải:

Picture 1 : hanh can’t go lớn the movies with us tonight. She will have to look after her little sister. (Hình 1: Hạnh cấp thiết đi coi phim cùng cửa hàng chúng tôi tối nay. Cô ấy sẽ đề nghị trông nom em gái mình.)Picture 2: If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. (Hình 2: Nếu bọn họ lãng phí tổn nước, đang thiếu nước ngọt trong vài thập kỷ tới.)Picture 3: "I think I"ve lost my new pen.

Xem thêm: Lãnh Thổ Việt Nam Bao Gồm Những Thành Phần Nào? Lãnh Thổ Việt Nam Gồm Bộ Phận:Xem thêm: Một Số Dạng Bài Toán Đã Học Trang 170, Lớp 5 Hay Nhất

I’ve look for it everywhere & I can’t find it anywhere.” (Hình 3: "Tôi cho rằng tôi sẽ mất mẫu bút new của mình.Tôi vẫn tìm nó sống khắp phần lớn nơi và tôi cấp thiết tìm thấy nó ở bất kể đâu.")Picture 4: "Turn on the TV for me, will you? I want to watch the weather forecast.” (Hình 4: "Bật TV mang đến tôi, được không? Tôi muốn xem dự báo thời tiết.")Picture 5: Mrs Yen forgot to turn off the faucet when she left for work. (Hình 5: Bà Yến đang quên tắt vòi vĩnh nước khi đi làm.)

3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)

a) Your class wants lớn help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you. (Lớp của bạn muốn giúp đỡ những người nghèo ở sát trường của bạn. Các lưu ý dưới đây có thể giúp bạn.)

Giải:

I suggest collecting unused clothes from our friends & family. (Tôi đề nghị tích lũy quần áo không sử dụng từ đồng đội và gia đình chúng ta)I think we should organize a music show khổng lồ raise money. (Tôi nghĩ bọn họ nên tổ chức một chương trình music để gây quỹ)Why don’t we give lessons to poor children. (Tại sao họ tổ chức lớp học cho trẻ nhỏ nghèo.)How about helping elderly people và war invalids with their chores. (Các các bạn nghĩ sao về câu hỏi giúp fan cao tuổi với thương binh với công việc nhà cửa của họ.)What about collecting old books và notebooks. (Các các bạn nghĩ sao về thu thập sách cũ cùng sổ ghi chép.)Let’s make some handmade things và sell them khổng lồ raise fund. (Hãy làm một vài đồ bằng tay và chào bán chúng để gây quỹ.)I think we should call for tư vấn from companies & corporations. (Tôi nghĩ bọn họ nên lôi kéo sự cung ứng của các công ty và tập đoàn.)

b) Your friend wants to improve his/her English. The following ideas may help you. (Bạn của bạn muốn nâng cao vốn giờ đồng hồ Anh của người tiêu dùng ấy. Các lưu ý dưới đây có thể giúp bạn.)

Example: / suggest (that) you should 

work harder on vour pronunciation.write sentences with new wordsspeak English in classbuy a good dictionarydo some reading every day 

Giải:

I suggest that you should work harder on your pronunciation. (Tôi ý kiến đề nghị bạn cần luyện tập nhiều hơn nữa về biện pháp phát âm của bạn.)I think that you should listen lớn English programmes on the radio or on TV. (Tôi suy nghĩ rằng chúng ta nên lắng nghe các chương trình tiếng Anh trên đài vạc thanh hoặc trên TV.)Why don’t you often practise writing English sentences . (Tại sao chúng ta không thường xuyên luyện viết câu giờ Anh.)Let you use English with friends in class. (Hãy thực hiện tiếng Anh với bạn bè trong lớp.)I suppose that you should practise listening khổng lồ English lessons on tapes. (Tôi nhận định rằng bạn nên thực hành thực tế nghe những bài học tập tiếng Anh trên băng.)How about joining English speaking clubs. (Bạn suy nghĩ sao về bài toán tham gia những câu lạc bộ nói tiếng Anh.)You had better have a good English dictionary. (Bạn tốt nhất có thể nên tất cả một từ bỏ điển tiếng Anh tốt.)Why don’t you listen English songs & watch English movies. (Tại sao các bạn không nghe các bài hát giờ đồng hồ Anh cùng xem phim tiếng Anh.)You can go to lớn some attractive places to meet foreign tourists and talk with them. (Bạn rất có thể đến đều địa điểm thu hút để gặp khách quốc tế và nói chuyện với họ)