UNIT 7 LỚP 9 SKILLS 2

  -  

Phần Skills 1 để giúp đỡ bạn học rèn luyện hai kỹ năng "listening" với "writing" theo chủ thể "Recipes and eating habits" (nguyên liệu và các thói quen nạp năng lượng uống), đồng thời cung ứng các trường đoản cú vựng liên quan. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 skills 2

*

Skills 2 – Unit 7: Recipes và eating habits

Listening

1 Work in pairs. One of you looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 17. Ask each other questions lớn find out the differences between your pictures. (Làm việc theo cặp. Một các bạn nhìn vào tranh ảnh A với bạn sót lại nhìn vào tranh ảnh B làm việc trang 17. Hỏi nhau những câu hỏi để tìm ra sự khác biệt giữa tranh của những bạn)

Giải:

Picture A: A boy is eating chocolate. On the table there are junk foods such as crisps, a hamburger, soft drinks, and sweets. The boy looks fat. (Bức tranh A: một cậu bé nhỏ đang nạp năng lượng sô-cô-la. Bên trên bàn là thức ăn vặt như khoai tây, hamberger, nước ngọt và đồ ăn ngọt. Cậu bé bỏng có vẻ béo.)Picture B: A girl is having rice. On the table we can see soup, fish, vegetables, and watermelon. The girl looks slim & fit. (Bức tranh B: Một cô bé xíu đang ăn cơm. Trên bàn chúng ta có thể thấy canh, cá, rau củ cùng dưa hấu. Cô bé nhỏ trông mảnh dẻ và thanh mảnh gọn.)

Meaning: They show the contrast between healthy eating và unhealthy eating. (Ý nghĩa: họ biểu thị sự tương phản thân ăn tốt cho sức mạnh và nạp năng lượng không tốt.)

2. 4Teen Radio is asking two students about their eating habits. Listen to lớn what they say & decide if the statements are true (T) or false (F). (4Teen Radio vẫn hỏi hai học viên về thói quen ăn uống của họ. Nghe họ nói và ra quyết định những câu sau đấy là đúng giỏi sai)

Giải:

Nicolas gets up too late khổng lồ have a real breakfast. (Nicolas tỉnh dậy quá muộn để bữa sáng đầy đủ.) (T)It’s difficult khổng lồ buy his lunch at the school canteen. (Thật khó để sở hữ bữa ăn trưa mang lại anh ấy ở căn tin của trường.) (F)He’s considering changing his eating habits. (Anh ấy đang cân nặng nhắc biến đổi thói quen ăn uống.) (T)Both Maya & her brother have good eating habits. (Cả Maya và anh của cô ý ấy đều phải có thói quen ẩm thực ăn uống rất tốt.) (F)She thinks breakfast should include nutritious food. (Cô ấy nghĩ bữa tiệc sáng buộc phải gồm bao hàm món nạp năng lượng dinh dưỡng) (T)She cooks dinner for her family. (Cô ấy nấu bữa ăn tối cho gia đình) (F)

Nội dung bài bác nghe:

Nicolas: I don"t have a proper breakfast. I never have time because I always get up late. Normally, my mum buys a packet of biscuits and I have some on the school bus. At lunchtime, I"m always hungry, so I have a hamburger, a packet of crisps, and a cola. I can easily get them at the school canteen. For dinner, I like fried beef, noodles, và eggs, rent really eat vegetables because they aren"t tasty. My mum says rating habits are unhealthy. I"m thinking about changing them. If I continue eating lượt thích this, I may become overweight.Maya: My brother doesn"t have healthy eating habits, but I do. For breakfast, I usually have a bowl of cereal, a glass of milk, và a banana.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4/ Chính Tả Lớp 4 Bài Đôi Que Đan, Đôi Que Đan


Xem thêm: Khi Cầu Giảm Dẫn Đến Sản Xuất Thu Hẹp Dẫn Đến Cung Giảm Là Nội Dung Của Biểu


It"s important lớn start a new day with a good breakfast, so I tend khổng lồ have nutritious things. I don"t buy lunch at school; instead, I prepare my lunch box with two slices of bread, a boiled egg, and salad. Sometimes, my mum makes sushi for my lunch. In the evening, my mum & I cook dinner. My favourite is steamed fish. Lean grilled chicken is also a dish I lượt thích for dinner.

3. Listen again & complete the table. Use no more than three words for each blank. (Nghe lại đợt nữa và chấm dứt bảng. Thực hiện không nhiều hơn nữa 3 từ cho mỗi chõ trống)

Giải:

(1) Biscuits(2) Hamburger(3) Crisps(4) fried beef(5) vegetables(6) cereal(7) a banana(8) slices of bread(9) boiled egg(10) steamed fish

Writing

4. Work in pairs. Ask & answer questions about each other"s eating habits. Take notes of your partner"s answers in the table. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi cùng trả lời câu hỏi về thói quen siêu thị của nhau. Ghi chú lại câu trả lời của khách hàng vào bảng)

Do you think your partner has healthy eating habits? Why/Why not? (Bạn nghĩ về bạn của người tiêu dùng có thói quen nạp năng lượng uống tốt cho sức khỏe không? lý do có/ tại sao không?)Is there anything he/she should change if he/she wants khổng lồ be healthier? (Có điều gì mà chúng ta ấy nên đổi khác nếu bạn ấy muốn mạnh mẽ hơn?)

Giải:

Name (Tên)

Breakfast (bữa sang)

Lunch (bữa trưa)

Dinner (Bữa tối)

Nam

Bread (bánh mì), milk (sữa)

Rice (cơm), vegetables (rau), chicken (thịt gà)

Rice (cơm), vegetables (rau), pig meat (thịt lợn)

I think phái nam has a quite healthy eating habit. He eats enough nutrients and he doesn’t eat fast food. He should eat more fruits. (Tôi suy nghĩ Nam có một thói quen nhà hàng ăn uống khá giỏi cho sức khỏe. Anh ấy ăn đủ chất sinh dưỡng cùng không ăn uống thức nạp năng lượng nhanh. Anh ấy nên ăn đủ hoa quả hơn.)

5a. Write about your partner"s eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits và possible changes. (Viết về thói quen ăn uống uống của công ty bạn. Bao hàm thông tin về gần như bữa ăn của bạn ấy, ý kiến của chúng ta về thói quen nạp năng lượng uống của bạn ấy với những thay đổi nếu có)

Bài viết gợi ý:

My friend, Trang, does not have healthy eating habits. She sometimes skips breakfast. When she has it,She usually buys a hamburger & a soft drink from a café near our school. For lunch, her favourite is fried rice và deep-fried chicken. The good thing is that she prefers khổng lồ have dinner at home. However, she likes eating a lot of rice and fatty pork for dinner. She rarely eats vegetables, but loves fruits.I thinkTrang should change her diet. First, if she wants to have more energy for the day, she should never skip breakfast. Second, she must reduce the amount of fast food she eats. Also, eating more vegetables -vould be good for her. She should also eat less rice for dinner. These changes will definitely keep her fit.

b. Exchange your work and give comments. (Trao đổi bài bác làm của chúng ta và mang lại nhận xét)