Unit 9 lớp 9 skills 1

  -  

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 1 - Unit 9: English in the World

Reading

1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text và underline them. What vì they mean? (Đọc bài đọc tiếp sau đây về giờ đồng hồ Anh như là 1 trong phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn hồ hết từ vào khung, sau đó tìm chúng trong bài xích đọc cùng gạch chân chúng. Chúng tức là gì?)

Giải:

settlement (n) = the process of people making their homes in a place (sự định cư)immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything (phương pháp dạy ngôn từ với những tình huống thiết thực.)derivatives (n) = words that have been developed from other words (từ dẫn xuất, ngôn từ vay mượn)establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant khổng lồ last for a long time (sự hình thành)dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things (thống trị, quá trội)

Bài dịch: 

Đoạn 1: giờ đồng hồ Anh vẫn trờ thành ngôn ngữ thế giới nhờ vào sự ra đời của nó như là tiếng mẹ đẻ ở toàn bộ các lục địa trên cầm cố giới. Ngôn từ Anh chủ yếu thống trị trên trái đất do nhì nhân tố. Yếu ớt tố thứ nhất là bởi sự gia nhập của ngôn ngữ bước đầu vào nuốm kỉ 17 với sự định cư đầu tiên ở Bắc Mỹ. Yếu ớt tố máy hai là sự phát triển khỏe khoắn dân số ở Mỹ, vị sự nhập cư ồ ạt ở chũm kỷ 19 với 20.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9 skills 1

Đoạn 2: Ngày nay, ngày càng không ít người học giờ đồng hồ Anh trên nhân loại như là 1 trong ngôn ngữ sản phẩm hai và biện pháp họ học tập đang cầm cố đổi. Ở một vài nước mọi trường chuyên dạy giờ đồng hồ Anh đã được thành lập để tạo nên môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh cho những người học giờ đồng hồ Anh. Ở những xã hội tiếng Anh này, bạn học thâm nhập mọi hoạt động và môn học, chẳng hạn như gọi món ăn uống ở cantin đều bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Chức Năng Của Enzim Tiểu Cầu Là :, Top 20 Của Enzyme Tiểu Cầu Là Mới Nhất 2022

Đoạn 3: mặc dù những bạn mới học tập này không chỉ là đang học tiếng Anh nhiều hơn đang thay đổi nó. Ngay lập tức nay gồm hàng trăm phong thái tiếng Anh trên nắm giới, chẳng hạn như " Singlish" là sự pha trộn thân tiếng Anh và tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, ví dụ như " Hinlish" là ngôn từ Ấn Độ pha trộng thân tiếng Anh cùng Hindi. Mọi từ mới đang được tạo ra mỗi ngày trên khắp trái đất là vị sự du nhập tự bởi từ ngôn ngữ khác với sự sáng tạo thuận lợi của đông đảo từ ghép cùng từ vay mượn mượn.

Xem thêm: Những Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải Năm 2021, 7 Dạng Bài Tập Toán Lớp 4 Theo Từng Chuyên Đề

2.a Read the text again and match the headings (a-c) lớn the paragraphs (1-3). (Đọc đoạn văn lại một đợt tiếp nhữa và nối các tiêu đề (a-c) với những đoạn (1-3)

Giải:

b. A global language( ngôn từ toàn cầu)c. Learning English almost 24 hours a day( học tập tiếng Anh gần như 24 giờ đồng hồ một ngày)a. A changing language( ngôn ngữ đang cụ đổi)

2.b Read the text again và answer the questions. (Đọc đoạn văn lại một đợt tiếp nhữa và trả lời các câu hỏi.)

Giải:

What has given the English language dominance in the world today? (Điều gì đã tạo nên tiếng Anh trở thành ngôn từ thống trị trên thé giới ngày nay?)=> It is the export of the English language & the great growth of population in the United States that has led lớn its dominance in the world today. (Chính là sự xuất khẩu của giờ Anh và sự tăng trưởng tuyệt vời và hoàn hảo nhất của dân số ở Hoa Kỳ vẫn dẫn đến sự thống trị của chính nó trong trái đất ngày nay.)What was the great growth of population the United States in the 19th and 20th century assisted by? (Sự trở nên tân tiến dân số mạnh bạo ở Mỹ nạm kỉ 19 và 20 được cung cấp bởi mẫu gì?)=> Mass immigration. (Sự thiên cư khổng lồ)What bởi vì English learners vì in English immersion schools? (Những fan học giờ đồng hồ Anh làm những gì ở rất nhiều trường siêng dạy giờ Anh?)=> They bởi vì all their school subjects & everyday activities in English. (Họ học tất cả các môn học cùng các vận động hàng ngày bằng tiếng Anh.)What is Hinglish? (Hinglish là gì?)=> It is a blend of English and Hindi words and phrases. (Nó là một sự pha trộn của các từ và các từ giờ Anh cùng Hindi.)How are new English words being invented every day all over the world? (Những từ giờ đồng hồ Anh mới đang rất được phát minh mỗi ngày trên khắp thế giới như chũm nào?)=> They are being invented every day all over the world due to the không tính tiền admissions of words from other languages & the easy creation of compounds & derivatives. (Chúng được trí tuệ sáng tạo ra hằng ngày trên khắp thế giới do sự du nhập các từ từ các ngôn ngữ khác và sự tạo ra các cụm từ và các từ tạo ra một giải pháp dễ dàng.)

Speaking

3. Put the list of ways lớn improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas? (Đặt list các phương pháp để nâng cao tiếng Anh của chúng ta theo thiết bị tự quan trọng đặc biệt với bạn. Bạn cũng có thể bạn thêm các phát minh khác?)

Giải:

memorizing English vocabulary (ghi ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh)taking tests(làm bài kiểm tra)listening khổng lồ songs in English (nghe nhạc giờ Anh)reading English social truyền thông website (đọc rất nhiều trang thông tin xã hội tiếng Anh)imitating English pronunciation (bắt chước phát âm của người Anh)speaking for fluency & not being corrected all the time (nói trôi chảy nhưng không đề xuất sửa lỗi )writing emails and texts (viết thư điện tử và bài bác văn)writing essays (viết bài xích luận)

4. Work in groups. Compare your lists. Explain your order. (Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ từ của bạn.)

Giải:

I think the bets ways lớn improve English is memorizing English vocabulary because vocabulary is the most important thing in a language. Secondly, taking demo is also another better one way. Because of the tests we must practice và learn khổng lồ achieve high scores. Listening English songs is also a good way to improve English vocabulary or reading English social truyền thông media website lớn enhance the advanced vocabulary. Besides, khổng lồ speak English as a native, we should imitate English pronunciation through videos. Then, speak for fluency & not being corrected all the time when you have enough vocabulary. After that, you can write emails & texts và essays to lớn use English in practical.

5. Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it. (Làm vấn đề theo cặp. Lấy một ý tưởngtừ bài 3 với nghĩ làm sao để đã đạt được nó.)

Giải:

I will listen lớn English songs to improve my English because this method is not boring. I will listen again và again every song, then underline the new words and new grammar. Then I will look up them in the dictionary, write them on the lưu ý papers and stick to lớn places which are easy khổng lồ be seen. (Tôi sẽ nghe những bài hát giờ Anh để nâng cấp tiếng Anh vì phương thức này sẽ không nhàm chán. Tôi vẫn nghe đi nghe lại mối bài bác hát, tiếp nối gạch chân những từ new và ngữ pháp mới, viết chúng nó vào giấy ghi chú với dán vào khu vực dễ thấy.)