VẬT LÝ 9 BÀI 17 TRANG 47

  -  

Hướng dẫn giải bài bác 17. Bài xích tập vận dụng định lý lẽ Jun – Len-xơ, sách giáo khoa vật dụng lí 9. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 bài 17 trang 47 48 sgk thứ lí 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn đồ vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 17 trang 47


*
Giải bài xích 1 2 3 bài 17 trang 47 48 sgk đồ vật lí 9

1. Giải bài bác 1 bài 17 trang 47 sgk vật dụng lí 9

Một bếp từ khi hoạt động thông thường có năng lượng điện trở R = 80Ω cùng cường độ dòng điện qua bếp khi chính là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt độ lượng mà nhà bếp tỏa ra trong1s.

b) Dùng bếp điện để hâm nóng 1,5l nước tất cả nhiệt độ ban sơ là 25oC thì thời gian đun nước là đôi mươi phút. Coi rằng nhiệt độ lượng cung cấp để đung nóng nước là gồm ích, tính công suất của bếp. Cho thấy thêm nhiệt dung riêng rẽ của nước là c = 4 200J/kg.K.

c) hằng ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện đề nghị trả cho câu hỏi sử dụng bếp từ đó trong 30 ngày, nếu như giá 1kW.h là 700 đồng.

Bài giải:

a) nhiệt lượng mà nhà bếp tỏa ra trong (1s) là:

(Q = I^2Rt = 2,5^2.80.1 = 500 J).

(Cũng nói theo một cách khác công suất tỏa nhiệt của nhà bếp là: (P =I^2R= 500W)).

b) nhiệt lượng mà nhà bếp tỏa ra vào (20) phút (=20.60=1200s) là:


(Q_tp= Q.1200= 500.1200=600000 J).

Nhiệt lượng phải để đun sôi lượng nước đã đến là:

(Q_i= cm(t_2– t_1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J)

Hiệu suất của phòng bếp là:

(H = dfracQ_iQ_tp=dfrac472500600000 = 78,75 \%).

c) Lượng điện năng mà bếp tiêu thụ vào (30) ngày (theo đơn vị chức năng kWh) là:

(A = Pt = 500.3.30 = 45000 Wh = 45 kWh)

Tiền điện nên trả là: (T = 45.700 = 31500) đồng.

Xem thêm: Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh, Lớp 11, Soạn Văn Bài: Thao Tác Lập Luận So Sánh


2. Giải bài xích 2 bài bác 17 trang 48 sgk đồ vật lí 9

Một ấm điện gồm ghi (220V – 1000W) được sử dụng với hiệu điện núm 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ thuở đầu 20oC. Công suất của nóng là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước đước coi là có ích.

a) Tính nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để hâm nóng lượng nước trên, biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4 200J/kg.K.

b) Tính nhiệt độ lượng mà ấm điện tỏa ra lúc đó.

c) Tính thời hạn đun sôi ít nước trên.

Bài giải:

a) nhiệt lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước trên là:


(Q_i= cm(t_2-t_1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J)

b) sức nóng lượng mà ấm đã tỏa ra lúc đó là:

Từ công thức:

(H = dfracQ_iQ_tp\Rightarrow Q_tp= dfracQ_iH=dfrac672000dfrac90100 ≈746667 J)

c) thời hạn đun sôi số lượng nước trên là:

Từ cách làm (Q_tp= A = Pt), ta search được:


(t = dfracQ_tpP=dfrac7466671000 ≈ 747 s).

3. Giải bài 3 bài xích 17 trang 48 sgk thứ lí 9

Đường dây dẫn từ mạng điện phổ biến tói một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và bao gồm lõi đồng vói huyết diện là 0,5mm­2. Hiệu điện nỗ lực ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng những đèn dây tóc lạnh sáng có tổng hiệu suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m.

a) Tính năng lượng điện trở của cục bộ đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện phổ biến tới gia đình.

b) Tính cường độ mẫu điện chạy trong mặt đường dây dẫn lúc sử dụng năng suất đã mang lại trên đây.

Xem thêm: Hai Mặt Đối Lập Vận Động Và Phát Triển, Theo Những Chiều Hướ

c) Tính nhiệt lượng lan ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kWh.

Bài giải:


Tóm tắt:

(eqalign& l = 40m cr& S = 0,5,mm^2 cr& U = 220V cr& p = 165W cr& t = 3h cr& ho = 1,7.10^ – 8Omega .m cr& a),,R = ?,Omega cr& b),,,I = ?,A cr& c),,,Q = ?,, exttrong 30 ngày cr )

a) Điện trở của toàn thể đường dây dẫn từ mạng điện phổ biến tới mái ấm gia đình là:

Từ bí quyết (R = ho dfraclS = 1,7.10^ – 8.dfrac400,5.10^ – 6 )(,= 1,36Omega .)

b) Cường độ dòng điện chạy trong mặt đường đây dẫn lúc sử dụng năng suất đã mang lại trên trên đây là:

Từ phương pháp (P = UI), suy ra (I = dfracPU = dfrac165220 = 0,75A.)

c) nhiệt độ lượng tỏa ra trê tuyến phố dây dẫn này vào 30 ngày theo đơn vị kWh là:

(Q m = m I^2Rt m = m 0,75^2.3.30.1,36 m )

(= m 68,85 m Wh m )

(approx m 0,07 m kWh)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 bài xích 17 trang 47 48 sgk thiết bị lí 9 không thiếu thốn và gọn ghẽ nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn vật dụng lí lớp 9 thiệt tốt!