Ví Dụ Về Vận Dụng Quy Luật Giá Trị

  -  

Quy luật giá trị là gì?

“ Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.” Yêu cầu chung của quy luật giá trị là việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí sức lao động xã hội cần thiết.

Bạn đang xem: Ví dụ về vận dụng quy luật giá trị


Về nội dung quy luật giá trị: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là hao phí lao động xã hội cần thiết.

Trong sản xuất, người tiến hành sản xuất phải có sự hao phí sức lao động cá biệt của mình nhỏ hơn hoặc bằng với mức hao phí sức lao động xã hội cần thiết, thì mới đạt được lợi thế trong cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là những lợi thế giúp người sản xuất đó có thể có ưu thế hơn so với những người sản xuất khác.


*

Home/ Môn học/Giáo dục công dân/Nếu em là nhà sản xuất em sẽ vận dụng quy luật giá trị như thế nào để đảm bảo có lợi cho bản thân
Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - trang 27 GDCD lớp 11. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa nhé.

Nội dung bài gồm:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌCCâu 1:Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong....Câu 2:Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị....Câu 3:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông....Câu 4:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất....Câu 5:Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng....Câu 6:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất....Câu 7:Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật....Câu 8:Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật....Câu 9:Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất....Câu 10:Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực....II. CÂU HỎI BỔ SUNGCâu 1:Trình bày hiểu biết của em về quy luật kinh tế cơ bản nhất của....

Câu 1:Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong....

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trongsản xuất và lưu thông hàng hóa?

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

Cụ thể nội dung của giá trị được biểu hiện trong sản xuất và trong lưu thông


Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

Câu 2:Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị....

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trịcủa 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Biểu đồ trên là biểu đồ nói về thời gian lao động xã hội cần thiết của một hàng hóa A.

Tuy nhiên, cùng một hàng hóa nhưng ba người lại có thời gian hoàn thành khác nhau. Cụ thể:

Người thứ nhất: thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên người lao động này không bị bù thua lỗ mà còn có chi phí lợi nhuận.Người thứ hai: thực hiện tốt quy luật giá trị tốt nhất trong ba người vì thời gian lao động cá biệt thấp nhất nên thu được nguồn lợi nhuận rất nhiều,Người thứ ba: vượt quá quy luật giá trị, thời gian lao động cá biệt cao hơn so với thời gian lao động xã hội cần thiết nên bị thua lỗ nặng nề.

Câu 3:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông....

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thônghàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều hơn thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường.

Ví dụ:Theo trào lưu thời trang, những mẫu quần áo thời trang mới nhất sẽ được nhập về nước, đầu tiên sẽ đến với người dân thành thị – nơi có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Cho đến khi những loại quần áo đó đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho người dân nông thôn.


Câu 4:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất....

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuấtphát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?

Hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau, có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường hàng hóa lại được trao đổi mua bán theo giá trị xã hội của hàng hóa. Trong điều kiện đó, người sản xuất, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động; hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm,… làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

Việc cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Kết quả là làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.


Câu 5:Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng....

Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượnggiá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều này là không đúng.

Bởi vì khi năng suất lao động tăng tức là trong cùng một khoảng thời gian thì người lao đông tạo ra một số lượng hàng hóa lớn hơn trước, khiến số lượng hàng hóa tăng lên và lượng giá trị hàng hóa giảm xuống và lợi nhuận theo đó tăng lên (nếu giá cả hàng hóa đó trên thị trường không đổi).


Câu 6:Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất....

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuấtthành giàu – nghèo?

Trong nền sản xuất hàng hóa, điều kiện sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau; khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghệ và hợp lí hóa sản xuất khác nhau; tính năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường khác nhau, nên giá trị cá biệt của từng người khác nhau, nhưng quy luật giá trị lại đối xử như nhau, nghĩa là không có ngoại lệ đối với họ.

Vì vậy không tránh khỏi tình trạng một số người có giá trị hàng hóa cá biệt thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của hàng hóa nên có lãi, mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất. Ngược lại, nhiều người sản xuất khác, do điều kiện sản xuất không thuận lợi, năng lực quản lí sản xuất, kinh doanh kém, gặp rủi ro nên họ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản. Hiện tượng này dẫn đến sự phân hóa giàu – nghèo.


Câu 7:Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật....

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luậtgiá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được.

Ví dụ đơn giản nhất mà chúng ta đều biết đó là: Trước đây, có một khoảng thời gian giá thịt lợn tăng lên cao. Nhiều bà con nông dân đã đầu tư chuồng trại để nuôi lợn thịt theo số lượng lớn. Tuy nhiên, sau một thời gian, giá thịt lợn lại hạ thấp xuống, giá vịt lại tăng lên khiến bà con khốn đốn tìm cách tiêu thụ. Nhiều người lại từ bỏ nghề nuôi lợn và chuyển sang một nghề mới đó là nuôi vịt để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 110 Tập 1 1: Quan Hệ Từ Lớp 5 Ngắn Gọn


Câu 8:Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật....

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luậtgiá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Người bán vải đang bán mặt hàng vải, nhưng khi trên thị trường mặt hàng vải bán quá chậm, giá thấp mà mặt hàng may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn. Để không bị tồn hàng, không lỗ vốn và thu được lợi nhuận, vận dụng các tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách chuyển đổi từ kinh doanh mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng may sẵn một cách thích ứng.


Câu 9:Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất....

Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuấtvà năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.

Trong một khu phố có rất nhiều quán cà phê. Để cạnh tranh được với các quán khác, chủ cửa hàng phải đầu tư vào các khâu như vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian quán, chất lượng đồ uống, các yếu tố độc đáo mới lạ,… để thu hút khách đến quán của mình. Ví dụ: Cà phê mèo, cà phê ô tô mô hình,…


Câu 10:Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực....

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cựcvà hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Câu 1:Trình bày hiểu biết của em về quy luật kinh tế cơ bản nhất của....

Trình bày hiểu biết của em về quy luật kinh tế cơ bản nhất củasản xuất và lưu thông hàng hóa?Trả lời:

Hiểu biết của em về quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và lưu thông hàng hóa:

Quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và lưu thông hàng hóa là quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.Nội dung của quy luật này: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thôngTrong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.Ví dụ: Ba người A, B, C có thời gian lao động cá biệt khác nhau: A làm hết 4 giờ, B làm hết 3 giờ, C làm hết 2 giờ.

✅ Nếu em là nhà sản xuất em sẽ vận dụng quy luật giá trị như thế nào để đảm bảo có lợi cho bản thân

Nếu em Ɩà nhà sản xuất em sẽ vận dụng quy luật giá trị như thế nào để đảm bảo có lợi cho bản thân


Hỏi:

Nếu em Ɩà nhà sản xuất em sẽ vận dụng quy luật giá trị như thế nào để đảm bảo có lợi cho bản thân

Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề c̠ủa̠ người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…Ɩàm cho giá trị hàng hóa cá biệt c̠ủa̠ họ thấp hơn giá trị xã hội c̠ủa̠ hàng hóa.


Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề c̠ủa̠ người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…Ɩàm cho giá trị hàng hóa cá biệt c̠ủa̠ họ thấp hơn giá trị xã hội c̠ủa̠ hàng hóa.


*
Reply
*
8
*
0
*
Chia sẻ
*

Phi kim mạnh là gì

Tính chất hóa học của phi kim, giải bài tập phi kim Phi kim là những nguyên tố hóa học nằm bên phải bảng tuần hoàn hóa học, phi kim gồm có các ...


*

Thiết kế Landing page là gì

Landing page là gì? Vì sao Landing Page quan trọng khi bán hàngTrang chủ/Blog Xuyên Việt/Landing page là gì? Vì sao Landing Page quan trọng khi bán hàng17:17| Tháng Mười Một ...


*

Tính đàn bà là gì

Đăng nhậpĐăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu íchZaloNóngMớiVIDEOCHỦ ĐỀ Video liên quan


1998 có nên nuôi cá

Mệnh Thổ nuôi cá gì? Cách bố trí bể cá cảnh hợp phong thủy mệnh ThổNgười mệnh Thổ nuôi cá gì, màu gì và số lượng bao nhiêu con? Vị trí đặt bế cá ...


Tại sao khi bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được

Khi bút tắc mực, ta thường cầm bút vẩy mạnh bút lại tiếp tục viết được. Câu giải thích nào sau đây là đúng? ...


Học làm phim ở đâu

Kịch bản tốt là một trong những yếu tố tiên quyết để có thể sản xuất được một bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình chất lượng. Với thị trường ...


Tầng canh tác là gì

Liệu pháp giảm chi phí sản xuất Vùng đất phèn mặn do chân phèn còn (tầng sinh phèn ở gần tầng canh tác), khi gieo sạ theo tập quán cũ, lúa thường bị ngộ ...


Zero Covid là gì
Trong các phát biểu sau đây về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sai

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nếu không có diệp lục a nhưng vẫn có diệp lục b và các sắc tố khác thì cây vẫn quang hợp ...


Seriously đọc là gì

Serious đi với giới từ gìTrong Tiếng Anh? Serious đi với giới từ gì trong Tiếng Anh chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý ...


Cách mạng công nghiệp đã làm có cầu xã hội thay đổi như thế nào

Mục lục 1 Điều kiện ra đời 1.1 Nguyên nhân 1.2 Những phong trào tri thức tại Châu Âu 1.3 Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16 1.4 Tác dụng của ...


Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng nào bit là gì
In the age of là gì

Tiếng AnhSửa đổi Cách phát âmSửa đổi IPA: /ˈeɪdʒ/Hoa Kỳ(trợ giúp · chi tiết)<ˈeɪdʒ> Danh từSửa đổi age /ˈeɪdʒ/ Tuổi. what is your age? anh bao nhiêu ...


Landscape đọc là gì

Landscape là gì? Giải nghĩa của Landscape chuẩn nhấtLandscape là gì? Thuật ngữ Landscape này đang được sử dụng nhiều để chỉ phong cảnh, hãy cùng tìm hiểu rõ ...


Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? ...


Pháp tuyến của gương phẳng là gì

Chương 1: Quang Học – Vật Lý Lớp 7Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh SángNội dung bài 4 định luật phản xạ ánh sáng chương 1 vật lý lớp 7. Bài học giúp các ...


Hit the blunt là gì

Nghĩa blunt - (of a knife, pencil, etc.) having a worn-down edge or point; not sharp. Blunts also come as ready made tobacco wraps with hundreds of flavors across numerous brands. In ...

Xem thêm: Giải Lý Lớp 9: Đáp Án Bài 2 Trang 40 Sgk Lý 9, Bài 2 Trang 40 Sgk Vật Lý 9


Credential ID là gì
Tại sao nói cách mạng tháng Tám là thời cơ ngàn năm có một
Centrosome là gì

Trang chủ » Sự khác biệt giữa Centriole và Centrosome Sự Khác BiệT GiữA 2022BlogSự khác biệt giữa Centriole và Centrosome Sự Khác BiệT GiữA 2022 Gấu ...