Vị trí tương đối của hai đường tròn tiếp theo

     

Bài học với các lý thuyết vô thuộc thú vị liên quan tới đường tròn với những bài xích toán thực tế kích ham mê trí tưởng tượng cùng sức sáng sủa tạo đa dạng và phong phú .tuvientuongvan.com.vn hi vong đã là nguồn tài liệu có ích cho các bạn học sinh thân mật !

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng quan lại lý thuyết

I. Hệ thức thân đoạn nối trọng điểm và những bán kính

*

II. Tiếp tuyến bình thường của hai tuyến đường tròn

ĐỊNH NGHĨA

Tiếp tuyến tầm thường của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc đối với cả hai con đường tròn kia .

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn tiếp theo

1. Tiếp tuyến thông thường ngoài

*

Tiếp đường chung kế bên không giảm đoạn nối trọng điểm .d1, d2 là các tiếp đường chung quanh đó của hai tuyến đường tròn (O) cùng (O").

 

 

 

2. Tiếp tuyến thông thường trong

Tiếp tuyến thông thường trong giảm đoạn nối trung tâm .

Câu 35: Trang 122 - sgk toán 9 tập 1

Điền vào các ô trống vào bảng, biết rằng hai tuyến phố tròn (O;R) và (O";r) có OO"=d, R>r.

*


Câu 36: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho con đường tròn trọng điểm O bán kính OA và đường tròn 2 lần bán kính OA.

a. Hãy xác định vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn.

b. Dây AD của mặt đường tròn phệ cắt mặt đường tròn bé dại ở C. Chứng tỏ rằng AC=CD.


Câu 37: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai tuyến đường tròn đồng chổ chính giữa O. Dây AB của con đường tròn to cắt mặt đường tròn bé dại ở C với D.

Xem thêm: Khi Nối Hai Cực Của Nguồn Với Một Mạch Ngoài Thì Công Của Nguồn Điện Sản Ra

Chứng minh rằng AC = BD.


Câu 38: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Điền những từ phù hợp vào khu vực trống (...) :

a. Tâm của những đường tròn có nửa đường kính 1cm tiếp xúc quanh đó với đường tròn (O;3cm) nằm tại ...

b. Tâm của những đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O;3cm) nằm tại ...


Câu 39: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O) với (O") tiếp xúc bên cạnh tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoại trừ BC, $Bin (O),Cin (O")$ . Tiếp tuyến thông thường trong tại A giảm tiếp tuyến đường chung ngoại trừ BC sống I.

a. Minh chứng rằng : $widehatBAC=90^circ$ .

b. Tính số đo góc OIO".

c. Tính độ nhiều năm BC, biết OA=9cm, O"A=4cm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tin Học Lớp 6 Bài 5 Internet Sgk, Tin Học Lớp 6 Bài 5: Internet


Câu 40: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

 Đố. Trên những hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? bên trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được ?