Viết chương trình giải phương trình bậc nhất trong c

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (49.14 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất trong c

bài xích 84: Viết lịch trình giải với biện luận phương trình hàng đầu ax + b = 0#include#includeint main()float a, b;float x;printf(" Nhap a: ");scanf("%f", &a);printf(" Nhap b: ");scanf("%f", &b);if(a == 0)if(b == 0)printf(" PT teo vo so nghiem");elseprintf(" PT vo nghiem");elsex = -b / a;printf(" PT co 1 nghiem la %f", x);getch();return 0;

*
tài liệu Chương 1 - bài bác 1 (Dạng 6): Dùng đối kháng điệu hàm số nhằm giải với biện luận phương trình với bất phương trình pptx 13 1 11
*
Tai lieu toan Giai va bien luan phuong trinh chua can 6 692 4
*
góp phần phát triển cho học viên khả năng phân chia trường hợp nhằm mục đích giải và biện luận phương trình cùng bất phương trình đôi mươi 391 0
*
Ứng dụng xây dựng Symbolic để giải và biện luận phương trình và hệ phương trình theo tham số m 16 970 0
*
SỬ DỤNG MAPLE VÀ C# XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 17 1 6


Xem thêm: Unit 3 Lớp 7 A Closer Look 2, Unit 3 Lớp 7: A Closer Look 2

*
BÀI TOÁN GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC hai MỘT ẨN 37 1 0
*
một vài kinh nghiệm vào giải với biện luận phương trình, bất phương trình 24 589 0
*
chuyển đổi phạm vi và hệ thống miêu tả trong giải và biện luận phương trình cất tham số làm việc trường thpt 110 848 5
*
bài xích thu hoạch giải và biện luận phương trình bậc nhì trong maple 15 512 0
*
bài tập thiết kế c viết lịch trình giải cùng biện luận phương trình số 1 ax + b = 0 2 2 17
*
Xem thêm: Món Ăn Trưa Ngon Dễ Làm - 17 Thực Đơn Dễ Làm, Ngon, Rẻ Cần Biết!

(15.26 KB - 2 trang) - bài bác tập lập trình c viết lịch trình giải với biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0