Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 126

     

Giải sách bài xích tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và rõ ràng bài 126: nhân số đo thời hạn với một trong những trong SBT toán 5 tập 2 trang 55. Thông qua bài học tập này, những em học tập sinh, những bậc bố mẹ sẽ nắm được cách làm bài bác tập mau lẹ và dễ nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 126

Bài tập 1: Trang 55 vở bt toán 5 tập 2

Tính:

5 tiếng 4 phút x 6 =

4,3 giờ đồng hồ x 4 =

3 phút 5 giây x 7 =

2 giờ đồng hồ 23 phút x 5 =

2,5 phút x 6 =

=> Giải:

*

Bài tập 2: Trang 55 vở bt toán 5 tập 2

Một tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, mỗi máu 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp từng nào thời gian?

=> Giải:

2 tuần lễ Mai học ở lớp bao gồm số tiết là:

25 x 2 = 50 (tiết)

Trong 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp hết số thời hạn là:

50 x 40 = 200 (phút) 

Đáp số: 200 phút

Bài tập 3: Trang 55 vở bt toán 5 tập 2

Một thứ đóng đồ vật hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi đề nghị mất bao nhiêu thời gian để vật dụng đó đóng được 12000 hộp?

=> Giải:

Thời gian để máy kia đóng được một hộp là:

5 : 60 = $frac112$ (phút)

Thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp là:

$frac112$ x 12000 = 1000 (phút)

Đáp số: 1000 phút

 

 


Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 5


Giải giờ Việt 5 tập 1
Giải giờ Việt 5 tập 2
Tuyển tập văn chủng loại lớp 5
Giải sgk toán lớp 5
Tiếng anh 5 - Tập 1
Tiếng anh 5 - Tập 2
Toán giờ Anh 5
Lịch sử 5
Giải sgk địa lí 5
Đạo đức lớp 5

Giải vở bài bác tập lớp 5


Vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt 5 tập 1
Vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt 5 tập 2
Giải vở BT toán lớp 5 tập 1
Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5 


BT vào buổi tối cuối tuần tiếng anh 5
BT vào buổi tối cuối tuần toán 5
BT vào buổi tối cuối tuần tiếng việt 5

Giải VNEN lớp 5


Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Tiếng Việt VNEN 5 tập 1
Tiếng Việt VNEN 5 tập 2
Khoa học tập VNEN lớp 5
Lịch sử với địa lí VNEN lớp 5 

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm giờ Việt 5
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm địa lí 5

Tài liệu xem thêm lớp 5


Các dạng toán lớp 5
Toán cơ bản và nâng cấp lớp 5

Bình luận


GIẢI VBT TOÁN 5 - TẬP 2


Giải từ bài bác 90 mang đến 110


Giải bài xích 90: hình thang
Giải bài bác 91: diện tích s hình thang
Giải bài xích 92: luyện tập
Giải bài bác 93: rèn luyện chung
Giải bài xích 94: hình tròn
Giải bài bác 95: chu vi hình tròn
Giải bài 96: luyện tập
Giải bài xích 97: diện tích hình tròn
Giải bài xích 98: luyện tập
Giải bài xích 99: rèn luyện chung
Giải bài bác 100: reviews biểu vật hình quạt
Giải bài bác 101: luyện tập về tính chất diện tích
Giải bài bác 102: rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo)
Giải bài bác 103: rèn luyện chung
Giải bài 104: hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
Giải bài 105: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Giải bài bác 106: rèn luyện - Trang 24,25
Giải bài 107: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Giải bài bác 108: luyện tập
Giải bài bác 109: luyện tập chung
Giải bài 110: thể tích của một hình

Giải từ bài 111 mang đến 130


Giải bài xích 111: xăng-ti-mét khối. đề-xi-mét khối
Giải bài xích 112: mét khối
Giải bài bác 113: luyện tập
Giải bài bác 114: thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Giải bài bác 115: thể tích hình lập phương
Giải bài xích 116: luyện tập chung
Giải bài xích 117: luyện tập chung
Giải bài xích 118: reviews hình trụ. Trình làng hình cầu
Giải bài bác 119: luyện tập chung
Giải bài 120: luyên tập chung
Giải bài bác 121: tự kiểm tra
Giải bài bác 122: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian


Xem thêm: Top 19 Công Nghệ 7 Bài 1 Mở Đầu Về Nông Nghiệp Mới Nhất 2022

Giải bài bác 123: cùng số đo thời gian
Giải bài xích 124: Trừ số đo thời gian
Giải bài bác 125: Luyện tập
Giải bài xích 126: Nhân số đo thời gian với một số
Giải bài 127: phân tách số đo thời gian với một số Trang 56
Giải bài bác 128: Luyện tập
Giải bài xích 129: luyện tập chung
Giải bài xích 120: luyên tập chung
Giải bài xích 121: từ bỏ kiểm tra
Giải bài 122: bảng đơn vị chức năng đo thời gian
Giải bài 123: cộng số đo thời gian
Giải bài 124: Trừ số đo thời gian
Giải bài 125: luyện tập
Giải bài xích 126: nhân số đo thời hạn với một số
Giải bài xích 127: phân chia số đo thời hạn cho một số
Giải vbt toán 5 tập 128: Luyện tập
Giải bài xích 129: luyện tập chung
Giải bài bác 130: vận tốc

Giải từ bài xích 131 đến 140


Giải bài xích 131: luyện tập
Giải bài bác 132: Quãng đường
Giải bài bác 133: luyện tập
Giải bài 134: thời gian
Giải bài 135: luyện tập
Giải bài xích 136: luyện tập chung
Giải bài bác 137: luyện tập chung
Giải bài xích 138: rèn luyện chung
Giải bài 139: ôn tập về số từ nhiên
Giải bài xích 140: ôn tập về phân số

Giải từ bài bác 141 mang đến 150


Giải bài 141: ôn tập về phân số (tiếp theo)
Giải bài bác 142: ôn tập về số thập phân
Giải bài bác 143: ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
Giải bài 144: ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượng
Giải bài xích 145: ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng (tiếp theo)
Giải bài xích 146: ôn tập về đo diện tích s - Trang 84, 85
Giải bài xích 147: ôn tập về đo thể tích - Trang 85, 86
Giải bài 148: ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
Giải bài bác 149: ôn tập về đo thời gian
Giải bài bác 150: phép cộng

Giải từ bài bác 151 mang đến 160


Giải bài xích 151: phép trừ
Giải bài 152: luyện tập
Giải bài 153: phép nhân
Giải bài xích 154: luyện tập
Giải bài 155: phép chia
Giải bài 156: luyện tập
Giải bài 157: luyện tập
Giải bài bác 158: ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian
Giải bài xích 159: ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số hình
Giải bài xích 160: luyện tập

Giải từ bài 161 mang đến 175


Giải bài xích 161: ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình
Giải bài bác 162: luyện tập
Giải bài xích 163: rèn luyện chung
Giải bài xích 164: một số trong những dạng việc đã học
Giải bài bác 165: luyện tập
Giải bài bác 166: luyện tập
Giải bài bác 167: luyện tập
Giải bài xích 168: ôn tập về biểu đồ
Giải bài 169: luyện tập chung
Giải bài bác 170: luyện tập chung
Giải bài bác 171: luyện tập chung
Giải bài xích 172: luyện tập chung
Giải bài 173: luyện tập chung
Giải bài 174: rèn luyện chung
Giải bài xích 175: trường đoản cú kiểm tra

Kiểm tra học tập kì 2


Đề thi toán học tập kì 2 lớp 5 số 1
Đề thi toán học tập kì 2 lớp 5 số 2
Đề thi toán học tập kì 2 lớp 5 số 3
Đề thi toán học kì 2 lớp 5 số 4
Đề thi toán học kì 2 lớp 5 số 5
*Xem thêm: Trên Mặt Phẳng Tổng Thể Thường Vẽ Mũi Tên Chỉ : A, Trên Mặt Bằng Tổng Thể Thường Vẽ Mũi Tên Chỉ: A

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com